WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове регулювання та здійснення податкового контролю в Україні - Курсова робота

Правове регулювання та здійснення податкового контролю в Україні - Курсова робота

від оподаткування кримінальної міліції МВС України.
Податкову міліцію очолює начальник податкової міліції - керуючий заступник Голови ДПАУ. До складу податкової міліції входить: Головне управління податкової міліції, слідче управління податкової міліції, та управління по боротьбі з корупцією в органах державної податкової служби.
Виходячи з закріплених законодавством прав податкової міліції, можна виділити, що вони однаково володіють як правами працівників органів податкової служби, так і правами, які закріплені деякими положеннями Закону "Про міліцію". Але при здійснення фінансового контролю користуватись всіма повноваженнями можуть лише начальники підрозділів податкової міліції.
Важливу роль в підвищенні ефективності діяльності органів податкової служби відіграло створення у складі податкової міліції Управління податкових розслідувань, працівники якого є висококваліфікованими спеціалістами з бухгалтерського обліку і контрольно-ревізійної роботи.
На нашу думку, для покращення контролю, доцільніше було б залучення працівників цього Управління до проведення перевірок - основної форми здійснення контролю, так як їх кваліфікація дозволила б швидше і більш повно відшукати порушення податкового законодавства, ведення звітності, віднайти приховані суми та ін.
РОЗДІЛ 2. Повноваження органів Державної податкової служби. Взаємодія їх з іншими контролюючими органами
Перше місце серед завдань органів Державної податкової служби посідає податковий контроль.
Податковий контроль - це єдина система обліку платників податків, а також контроль за правильністю нарахування, повнотою і своєчасністю сплати податків, нарахованих фінансових санкцій, порядком проведення розрахунків, обліку товарів та коштів.
Важливе значення має :
* формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб та єдиного банку даних про юридичних осіб - платників податків та інших податкових платежів;
* прийняття у випадках, передбачених законом, нормативно-правових актів та методичних рекомендацій з питань оподаткування;
* роз`яснення законодавства з питань оподаткування серед платників податків та внесення пропозицій щодо його вдосконалення та ін.
У частині 2 ст. 16086 проекту Податкового кодексу України зазначається, що податковий контроль здійснюється органами держаної податкової служби разом з іншими контролюючими органами та органами виконавчої влади в межах повноважень зазначених органів та їх посадових осіб. Це є фінансові органи, органи служби безпеки, прокуратура, органи внутрішніх справ банки та податкові служби інших держав.
Органи податкової служби незалежно від їх рівня забезпечують облік всіх платників податків, зборів та інших обов`язкових платежів у бюджет, здійснюють контроль за правильністю їх обчислень, повнотою і своєчасністю сплати; контролюють своєчасне подання суб`єктами оподаткування бухгалтерської та податкової звітності; здійснюють в межах своїх повноважень контроль за законністю валютних операцій, дотримання касової дисципліни; проводять перевірки фактів приховування і заниження сум податків; подають до судів і арбітражних судів позови до підприємств, установ, організацій та громадян про визнання угод недійсними і стягнення в доход держави коштів, одержаних без встановлених законом підстав; захищають інтереси держави в судових органах у справах, що стосуються сплати податків та інших податкових платежів та ін.
Податкові органи направляють до різних фінансових органів та органів Державного казначейства звіти про надходження податків та інших платежів, що полегшує роботу цих органів.
Автор вважає, що в судах. в яких розглядаються позови органів податкової служби, повинні бути судді - фахівці з податкового, фінансового права. Це допоможе більш глибокому розгляду справ, пов`язаних з сплатою податків.
Органи податкової служби застосовують детальний облік населення, яке може оподатковуватись, як засіб боротьби проти ухилення від сплати податків.
Відомо що ще в Київській Русі на українських землях в складі Великого князівства Литовського та Польщі було подимне (подимщина, димне, дим) . Назва походить від одиниці оподаткування "диму" (двору, будинку)- типового селянського господарства. Ми бачимо, що облік вівся по дворах.
В наш час в органах податкової служби запроваджено "Єдиний банк даних про платників податків - юридичних осіб та "Державний реєстр фізичних осіб - платників податків". У 5-денний термін після взяття на облік платників податків юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців оформляються облікові справи, в яких у подальшому будуть вміщені відомості про порядок і повноту їх розрахунків по податкових зобов`язаннях. На другий день після оформлення облікова справа закріплюється за конкретним податковим інспектором.
Крім цього всім громадянам України присвоюють ідентифікаційні номери платників податків.
Наказом ДПА України від 3 серпня 1998р. №380 "Про затвердження Порядку присвоєння реєстраційних (облікових) номерів платників податків" встановлюється мета і порядок присвоєння таких номерів.
Для забезпечення повноти обліку, органи податкової служби станом на 1-е число першого місяця кожного кварталу проводять звірку журналів обліку платників податків як юридичних, так і фізичних осіб з даними органів державної реєстрації та органів статистики з обов'язковим складанням актів звірок. Органи податкової служби повинні негайно реагувати на зміни в обліку платників податків щоб уникнути ухилення від оподаткування через неіснуючі фірми чи громадян - підприємців.
Відповідно до пункту 4.1. та 5.1. Інструкції "Про порядок обліку платників податків" юридичні та фізичні особи - підприємці повинні у 20-денний термін після отримання свідоцтва про державну реєстрацію звернутись до державних податкових органів за своїм місцезнаходженням для взяття на облік. Але якщо для юридичних осіб строк взяття на облік встановлено - це 5 днів з дня подання заяви, то для фізичних осіб цей строк не встановлюється.
На нашу думку, це призводить до уповільнення подальшої реєстрації цієї особи, як суб`єкта підприємницької діяльності. Це затримує відкриття рахунків в банку і відповідно впливає на персональний розвиток малого бізнесу в нашій країні. Отже, необхідно чітко врегулювати питання, пов1язані з реєстрацією суб`єктів підприємницької діяльності.
На підставі відомостей, одержаних від органів державної реєстрації і про зареєстрованих суб`єктів підприємницької діяльності, підрозділи обліку платників податківскладають списки таких суб`єктів, які не з`явились до державного податкового органу для взяття їх на облік і передають ці списки підрозділам з питань оподаткування юридичних та фізичних осіб, а також підрозділи податкової міліції для можливого використання в їх роботі.
Фізичним особам - платникам податків, видаються картки фізичних осіб - платників податків відповідно до наказу ДПА України від 27 січня 1998р. №43 "Про затвердження положення про картку фізичної особи - платника податків".
Відповідно до Постанови НБУ від 18.12.1998р. №527, якою затверджена Інструкція "Про відкриття банками рахунків в національній та іноземній валюті" не обмежується кількістю відкритих рахунків, але при цьому зберігаються вимоги до банків та інших фінансово-кредитних установ при відкритті рахунка платнику податків перевіряти наявність у нього документа, що підтверджує взяття на облік його у державному податковому органі.
Відповідно до пункту 1 ст. 12 Закону України

 
 

Цікаве

Загрузка...