WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове регулювання та здійснення податкового контролю в Україні - Курсова робота

Правове регулювання та здійснення податкового контролю в Україні - Курсова робота


Курсова робота на тему:
Правове регулювання та здійснення податкового контролю в Україні
ЗМІСТ
Вступ
Розділ 1. Правовий статус органів Державної податкової служби в Україні.
Розділ 2. Повноваження органів Державної податкової служби. Взаємодія їх з іншими контролюючими органами.
Розділ 3. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства, повнотою та своєчасністю сплати податків.
3.1. Перевірка як основна форма податкового контролю.
3.2. Застосування непрямих методів контролю.
Висновки
Список використаної літератури
ВСТУП
Податкова система в кожній країні є однією з найважливіших основ економічної політики. З одного боку, вона забезпечує фінансову базу держави, а з іншого - виступає головним знаряддям реалізації її економічної доктрини. Податки - це об`єктивне суспільне явище, тому створюючи податкову систему потрібно виходити з реалій соціально-економічного стану країни, а не керуватися тільки побажаннями, можливо і найкращими, але нездійсненними.
Ідеальна податкова система, можна сказати, є міфом, а не реальністю. Навіть якщо уявити, що хтось сьогодні зумів її знайти, то вже завтра вона, внаслідок змін у суспільстві, матиме певні недоліки. Розвиток суспільства зупинити неможливо, в ньому постійно щось змінюється, перетворюється. Податкова система повинна бути мобільною і гнучкою, вона повинна своєчасно, швидко і повно реагувати на суспільні зрушення.
Недоліки в податковій політиці, велика кількість правопорушень в сфері оподаткування, становлять суттєву загрозу національній безпеці держави.
Тому на сучасному етапі розвитку економічної сфери держави постає проблема розробки такого курсу, найважливішим елементом якого є стратегія національної безпеки. Необхідною є робота, спрямована на оздоровлення економіки і поновлення її зростання. Для цього вимагається не лише функціонування самої фінансової системи, а й забезпечення функціонування всіх елементів фінансово-економічного механізму країни, в тому числі й податкового.
У зв`язку з цим, виявлення правопорушень, протидія їм набуває принципового загальнодержавного значення.
Але для того щоб виявити правопорушення, органи податкової служби наділені правом здійснювати контроль за дотриманням вимог податкового і валютного законодавства, правильністю обчислення сплати до бюджетів, державних цільових фондів, зборів та інших платежів, установлених законодавством, який вони здійснюють у формі перевірок та у формі певних непрямих методів перевірок.
Це одне з найважливіших завдань податкових органів, так як найбільша небезпека, з погляду забезпечення фінансових потреб держави, полягає в розширенні практики приховування доходів від оподаткування.
За оцінкою експертів у бюджет не надходить 40-50% сум податків, які підлягають сплаті (у США - до 15%). Податкові правопорушення - це не лише найгостріші податкові, а й політичні та соціально-економічні проблеми. Щоб не допускати їх збільшення державні органи, а насамперед податкові органи, повинні знаходити недоліки і неправомірні дії в господарській діяльності суб`єктів оподаткування.
Податки і податкова політика повинні бути такими, які могли б сприяти забезпеченню такого розвитку економіки, фінансової системи і фінансових відносин і процесів в Україні, при якому будуть сформовані необхідні фінансові умови і ресурси для соціально-економічної стабільності та розвитку суспільства в цілому, збереження цілісності фінансової системи, успішного протистояння внутрішнім і зовнішнім загрозам України в цілому і окремих її регіонів.
РОЗДІЛ 1 : Правовий статус органів Державної податкової служби в Україні
Впровадження податкових принципів при розрахунках з бюджетом обумовило необхідність створення спеціально уповноваженої служби, котра б здійснювала контроль за сплатою податків, а в разі необхідності і застосовувала примус щодо їх виконання.
Державну податкову службу було утворено за рішенням Ради Міністрів УРСР 12.04.90р., а 4 грудня того ж самого року Верховна Рада України прийняла Закон "Про державну податкову службу в Українській РСР". У подальшому до Закону було внесено багато змін і доповнень. А 24 грудня 1993 року було прийнято його нову редакцію. Але й ця редакція була змінена і доповнена. Так, Указом Президента України від 22.08.1996р. "Про утворення ДПА України та місцевих Державних податкових адміністрацій", Головна Державна податкова інспекція та її структурні підрозділи на місцях було взагалі ліквідовано. На базі ліквідованої структури "з метою посилення контролю за стягненням податків, зборів і інших обов`язкових платежів, укріплення виконавчої дисципліни працівників податкових органів" створено ДПА України.
Це було дуже важливим етапом розвитку податкової системи в Україні. Податкова служба вийшла з під чіткого контролю Міністерства фінансів, стала незалежною, що повинно було позначитись на її подальшій діяльності. Ставилася мета підвищення ефективності роботи податкової служби в Україні, контролю за дотриманням діючого податкового законодавства та ін.
На сьогодні система управління податками в Україні являє собою єдину централізовану систему, побудовану за принципом багаторівневої ієрархічної організації. Кожен рівень має свої функції та специфіку.
Це Державна податкова адміністрація України, Державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державні податкові інспекції у районах, містах, районах у містах. Очолює податкову службу Голова Державної податкової адміністрації України. Голова призначається на посаду і звільняється з неї Президентом України за поданням Прем`єр-Міністра України.
ДПА України є централізованим органом виконавчої влади. ДПА в АРК, областях, інспекції в районах, містах, районах у містах не можуть входити до складу місцевих адміністрацій. Голова ДПА АРК не може входити до складу Ради Міністрів АРК. Голова ДПА України не входить до складу Кабінету Міністрів України.
Згідно зі ст. 1 Закону України від 5 лютого 1998р. "Про внесення змін до Закону України "Про державну податкову службу в Україні"" можуть утворюватись міжрайонні (на два і більше районів) та об`єднанні (на місто без районного поділу на район) державні податкові інспекції.
Місцеві органи податкової служби одночасно є органами ДПА України та її структурними підрозділами, і перебувають в її підпорядкуванні. Але при здійсненні фінансового контролю кожен з перелічених вище органів діє в межах встановленої законом процедури самостійно.
Автор вважає що в Україні є досить недосконалою законодавча база, що регулює безпосередньо діяльність органів державної податкової служби при здійсненні ними фінансового контролю. В наш час дуже розповсюдженими є податкові правопорушення, що підриває нормальне функціонування державної економіки і не дозволяє Україні вийти з фінансової кризи і фінансовий контроль податкових органів - велика необхідність. А чим кращою буде нормативна база з цього питання,відповідно, тим кращою і результативнішою буде діяльність органів податкової служби.
До складу органів державної податкової служби входять спеціальні підрозділи по боротьбі з податковими правопорушеннями - податкова міліція, утворена на основі податкової поліції, основу якої склали виведені, згідно з Указом Президента України від 22 серпня !996р., з підпорядкування Міністерства внутрішніх справ, оперативні підрозділи Управління по боротьбі з кримінальними приховуваннями прибутків

 
 

Цікаве

Загрузка...