WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття, предмет та завдання криміналістики - Курсова робота

Поняття, предмет та завдання криміналістики - Курсова робота

досягнень інших наук юридичного і неюридичного профілів, пристосування їх для цілей своєї науки і пошуково-пізнавальної діяльності в кримінальному процесі;
4) освоєння досягнень і передового досвіду оперативно-
розшукової діяльності, вивчення експертної, слідчої і судової практики і використання в наукових розробках;
5) облік і використання в криміналістичних дослідженнях даних про стан, структуру, динаміку, тенденцію розвитку суспільно небезпечних проявів у нашій країні і за її межами, даних про інші соціальні процеси;
6) застосування в наукових розробках положень законів
і іншого нормативного матеріалу, що регулюють боротьбу з злочинністю іншими негативними явищами, а також використання даних про ефективність і результати їхнього застосування на практиці.
Методи криміналістики - це способи вирішення наукових задач у ході криміналістичних досліджень теоретичного і прикладного характеру. По своїй назві, процедурам реалізації і деяких інших ознак методи криміналістики нерідко збігаються з тими методами, що використовуються в практиці правозастосовчих органів. Однак методи науки не можна плутати з методами практики, не можна замінювати методами практики методи науки і навпаки, оскільки одні від інших відрізняються цілями і задачами, формою, суб'єктами застосування, навколо і характером пізнаваних об'єктів і умов одержання і використання знань про них. Варто враховувати: часто те, що є методом вирішення якої-небудь задачі на практиці, відноситься до числа продуктів, результатів творчості, знань, отриманих на основі застосування будь-яких методів науки.
У криміналістичних наукових дослідженнях застосовуються:
1) загальнонаукові пізнавальні методи, теоретично осмислені філософією і деякими іншими науками (до їхнього числа відносяться спостереження, вимір, опис, порівняння, експеримент, моделювання, математичні методи і т.д.);
2) галузеві методи, теорія яких розробляється у фізику, хімії, соціологам і іншим конкретним галузям науки (вони підрозділяються на природничо-наукові і методи гуманітарних наук);
3) специфічно криміналістичні (спеціальні методи криміналістики).
Як показує аналіз практики наукових криміналістичних досліджень, найбільше часто в останні роки використовуються наступні методи: логіко-юридичний аналіз; системно-структурний підхід; принципи цілісності, системності, історизму; анкетування; гіпотеза; спостереження; вимір; опис; експеримент; моделювання; ідентифікація.
В и с н о в о к
Діяльність злочинних структур в усе більшій мірі спрямована на здійснення злочинів у сфері наркобізнесу, економіки, зовнішньоекономічної, банківський діяльності. Організована злочинність має значну матеріальну базу, яка утворена за рахунок засобів, отриманих злочинним шляхом. У злочинні організації вступають десятки осіб, що роблять значну кількість
злочинів як на Україні, так і за її кордоном. Усе це передбачає, що випускникам Академії ДПС України, Національної Академії МВС України та Академії служби безпеки України під час роботи в підрозділах по боротьбі з організованою злочинністю знадобляться глибокі, спеціалізовані знання, уміння, навички роботи з розкриття злочинів.
Розвиток кримінального, кримінально-процесуального законодавства, прийняття Закону про оперативно-розшукову діяльність, дозволяють значно розширити арсенал засобів і методів доведення при розслідуванні діяльності злочинних структур. Цим обумовлене особливе значення криміналістичних знань для боротьби зі злочинністю.
Проводячи всебічний аналіз криміналістики, її предмету, завдань, можна зробити висновок що вона формує у курсантів та студентів наступний комплекс знань, умінь і навичок:
- використання техніко-криміналістичних засобів і засобів обчислювальної техніки в процесі розкриття і розслідування діяльності злочинних структур;
- інформаційно-аналітична робота з оцінки доказової інформації, що дозволяє прийняття тактичних рішень, висування версій, прогнозування і планування;
- тактика проведення слідчих дій і її особливості при розслідуванні діяльності злочинних структур;
- криміналістичні методи виявлення рольових функцій учасників злочинних структур;
- методи забезпечення безпеки, дотримання вимог збереження слідчої і службової таємниці;
- криміналістичні методики розслідування окремих категорій злочинів, що є типовим проявом діяльності злочинних структур;
- організація розслідування, комплексне використання сил і засобів.
Д о д а т о к (таблиця 1)
Традиційна
система Система
колишніх
соціалістичних
країн
Система МВС
України Система
Національної
юридичної
академії України
1. Методологія науки криміналістики
2. Криміналістична техніка
3. Слідча тактика
1. Криміналістика: наука, навчання, практика
2. Теоретичні
основи криміналістики
3. Методи криміналістичного дослідження
4. Дослідження джерел криміналістичної інформації
1. Теоретичні
основи криміналістики
2. Джерела криміналістичної інформації
3. Технічні засоби і методи збирання криміналістичної інформації
4. Наукові основи криміналістичної тактики
5. Теоретичні основи слідчої тактики
6. Наукові основи розслідування злочинів
7. Загальні положення методики розслідування окремих видів злочинів
1. Методологія науки криміналістики
2. Криміналістична техніка
3. Криміналістичне слідознавство
4. Криміналістична тактика
5. Криміналістична методика
Список використаної літератури
1. Белкин Р.С. Курс криміналістики. - М. 1997.
2. Белкин Р.С. Предмет советской криминалистики // Криминалистика / под ред. Р.С. Белкина., Г.Г. Зуйкова. - М., 1968.
3. Белкин Р.С., Краснобаев Ю.И. О предмете советской криминалистики // Правоведение. - 1967. - № 4.
4. В.П. Бахін, І.В. Гора, П.В. Цимбал Криміналістика. Курс лекцій - Ірпінь, 2002.
5. Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. - М., 1984.
6. Васильев А.М. Предмет, метод и система криминалистики // Криминалистика / Под ред. А.М. Васильева. - М., 1980.
7. Гарбар В.П., Лукашевич В.Г., Перепелица А.М., Топчева В.П. Некоторые вопросы изготовления и использования субъективных рисованных портретов в следственной практике // Криминалистика и судебная экспертиза. - Вып. 37. - Киев., 1988.
8. Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. - Спб. 1908.
9. Дулов А.В. Предмет криминалистики // Криминалистика: Учебное пособие. - Мн., 1996 г.
10. Золотов Б.Л. Современная криминалистическая техника.- М., 1973.
11. Журавель В.А. Проблеми теорії та методології криміналістичного прогнозування. - Харків., 1999.
12. Криминалистика: Учебник / Под ред. Р.С. Белкина. - М., 1999.
13. Колдін В.Я. Предмет, методология и система криминалистики // Криминалистика социалистических стран / Под ред. В.Я. Колдіна. - М., 1986.Трегубов С.М. Основы уголовной техники. - Пч., 1915.
14. Кримінально-процесуальний кодекс України.
15. Образцов В.А. Криминалистика: Курс лекций. - М., 1996 г.

 
 

Цікаве

Загрузка...