WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття, зміст, види слідуючи дій податкової міліції - Курсова робота

Поняття, зміст, види слідуючи дій податкової міліції - Курсова робота

документів дозволяють: визначити спосіб внесення змін і доповнень у документ; установити зміст ушкодженого тексту; установити ознаки і зміст копіювання; визначити час виготовлення тексту, окремих фрагментів чи всього документа; установити способи підробки тексту чи підписів у документах, ідентифікувати пристосування, за допомогою якого виконаний текст, відбиток печатки чи штампа.
На вирішення техніко-криміналістичної експертизи документів можуть бути поставлені наступні питання:
а) експертиза реквізитів документів:
- чи вносилися зміни у первісний зміст документа і яким способом;
- який зміст первісних записів, які були змінені;
- якапослідовність нанесення записів, підписів, відбитка печатки у документі;
- чи виконані записи конкретним пишучим приладом;
-чи одночасно (в один прийом) виконано кілька екземплярів документа.
б) експертиза відбитків друкованих форм і пристроїв:
- чи залишений відбиток конкретним екземпляром печатки (штампа);
-чи залишені кілька відбитків у різних документах однією і тією же печаткою (штампом).
в) експертиза машинописних текстів і інших літеродрукувальних пристроїв:
- чи надрукований документ на конкретній друкарській машинці;
- чи в один прийом надрукований документ (чи немає дописок);
- чи одночасно надруковані кілька екземплярів документа [17;98].
У залежності від матеріалів розслідуваного злочину на вирішення розглянутої експертизи можуть бути поставлені й інші питання.
Зміст діяльності по підготовці матеріалів, питання, що вирішуються даним видом експертизи, мають широке висвітлення у криміналістичній літературі.
Дослідженням у процесі проведення судово-почеркознавчої експертизи по справах про ухиляння від оподаткування можливе вирішення питань наступного характеру:
- чи придатний конкретний текст, підпис для дослідження з метою ідентифікації особи виконавця;
- ким із числа визначених осіб виконаний рукописний текст або його частина;
- ким з числа конкретних осіб виконані цифрові записи;
- чи не виконаний текст різних документів однією особою;
- чи виконаний текст документа і підпис у ньому однією особою.
Розглянуті експертизи провадяться експертами системи МВС, науково-дослідних інститутів судових експертиз і їхніх регіональних відділень.
У залежності від обставин здійснення ухилень від оподаткування у ході досудового слідства можуть бути призначені та проведені й інші експертизи. Обґрунтовано висловлюється думка про формування методик дослідження і необхідності проведення по розглянутій категорії злочинів податкової експертизи.
Висновок
Основним фінансовим джерелом держави в сучасних умовах є різні види податків.
Податкова система України виступає в якості механізму, що здійснює функції перерозподілу доходів. Розміри податків, що стягуються вз різних видів діяльності не повинні підривати економічні стимули тих, хто безпосередньо зайнятий у виробництві та підприємництві.
Податкова політика повинна постійно здійснювати позитивний вплив на хід і результати підприємницької діяльності.
Сучасний стан діяльності по протидії ухиленню від сплати податів характеризується недосконалістю та нестабільністю податкового законодавства, недостатнім рівнем професіоналізму співробітників контролюючих органів. Ці та інші обставини сприяють широкому розповсюдженню правопорушників у сфері оподаткування.
Аналіз статистичних данних показує, що на даний час в Україні в загальному об'ємі злочинів значне місце займають протиправні діяння у сфері економіки, зокрема у сфері оподаткування. Створення перешкод плановому надходженню податків до бюджету ставить під загрозою його виконання та фінансове забезпечення державних програм, знижує ефективність податкової політики, як фактора, що регулює економічну діяльність держави.
Удосконалення діяльності органів попереднього слідства у розслідуванні даної категорії злочинів є однією з головних задач правоохоронних структур, що стежать за економічною безпекою України.
Узагальнення слідчої і судової практики показує, що розслідування ухилення від сплати податків є складністю і для слідчих апаратів. Це пояснюється відсутністю розробок методичного характеру, що дозволяють ефективно розслідувати злочини даної категорії.
Практичне значення моєї курсової роботи полягає в тому, що рекомендації та пропозиції щодо вищеописаних слідчих дій можуть бути використані слідчими та оперативними працівниками в практичній діяльності по виявленню і розслідуванню ухилень від сплати полдатків.
Список використаної літератури:
1. Конституція України від 28 червня 1996 року.
2. Кримінально-процесуальний кодекс від 28 грудня 1960 року.
3. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року.
4. Про судову експертизу: закон України від 25 лютого 1994 року.
5. Про систему оподаткування: закон України від 25 червня 1991 року.
6. Про внесення змін і доповнень до закону України "Про державну податкову службу в Україні: закон України від 5 лютого 1998 року.
7. Про міліцію: закон України від 20 грудня 1990 року із наступними змінами і доповненнями.
8. Про прокуратуру: закон України від 5 листопада 1991 року.
9. Про статус суддів: закон України
10. Про оперативно-розшукову діяльність: закон України в редакції від 18 лютого 1992 року.
11. Науково-практичний коментар Кримінально-процесуального кодексу України. - К.: А.С.К., 2001.
12. Науково-практичний коментар Кримінально-процесуального кодексу України. - К.: Юрінком Інтер, 1997.
13. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року/За ред. Мельника М.І., Хавронюка М.І. - К.: Каннон, 2001.
14. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України./Під заг. ред. Потебенька М.О., Гончаренка В.Г. - К. : Форум, 2001, у 2-х ч.
15. Мельник П.В., Новиков С.И., Самилык Г.М. "Расследование преступлений в сфере экономики" К., 1998.
16. Михеєнко М.М., Нор В.Т., Шибіко В.П. "Кримінальний процес України" К., Либідь, 1999.
17. Білоус В.Т., Чигирина Г.Л., Шкарупа В.К. "Доказування при розслідуванні податкових злочинів" Ірпінь, 2002.
18. Азаров М.Я. "Все про податки." К., Експерт-Про,2000.
19. Білоус В.Т. "Забезпечення інтеграції підрозділів податкової міліції у податкову службу." // Проблеми та шляхи розвитку податкової служби України.-1998//
20. Шамрай В.О., Цимбал П.В. "Проблеми розслідування податкових злочинів та вдосконалення слідчої діяльності." // Науковий вісник. 1.1997.//
21. Полюхович В.І. "Державна податкова служба в Україні: організація і діяльність." К., Юрінком-Інтер,1999.
22. Денисюк А. Н. "Участие специалиста - методика в деятельности органов внутренних дел" К., 1998.
23. Грошевий Ю.М. "Кримінальний процес України" Харків, Право, 2000.

 
 

Цікаве

Загрузка...