WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття, зміст, види слідуючи дій податкової міліції - Курсова робота

Поняття, зміст, види слідуючи дій податкової міліції - Курсова робота

формування пропозицій по їхньому усуненню;
- задоволення обґрунтованого клопотання службових осіб, чия діяльність була піддана дослідженню з питань повноти і правильності обчислення і сплати податків, зборів та обов`язкових платежів;
- установлення кола осіб, що були відповідальні за повноту та правильність обчислення і сплати податків, зборів та обов`язкових платежів у бюджети і цільові фонди, якими допущені виявлені порушення [17;67].
Проведення судово-бухгалтерської експертизи дозволяє одержати докази по кримінальній справі шляхомвикористання спеціальних знань, усунути наявні протиріччя в матеріалах справи, а також одержати підсумковий документ (висновок експерта) по розглянутим у ході слідства питанням.
Підставою до призначення і проведення судово-бухгалтерських експертиз є неможливість рішення питань, що постають та необхідність використання спеціальних знань в області бухгалтерського обліку й економічного аналізу господарської діяльності, яка виникає у зв'язку із розслідуванням ухилень від оподаткування.
Судово-бухгалтерська експертиза, на відміну від документальної перевірки, може бути призначена тільки після порушення кримінальної справи. Правовими підставами призначення розглянутого виду експертиз є Закон України "Про судову експертизу", а також положення розділу 18 і статей 75-77 КПК України.
У ході судово-бухгалтерської експертизи досліджуються не тільки документи бухгалтерського обліку, а й інші матеріали кримінальної справи. Експерт-бухгалтер вправі бути присутнім при проведенні слідчих дій і задавати питання, що виникли у зв'язку із дослідженням документів і проведенням слідчої дії.
Експерт-бухгалтер, що проводить дослідження, обмежується тільки тими матеріалами, що йому надані слідчим. У випадку виникнення необхідності у доповненні матеріалів для проведення дослідження, він заявляє відповідне клопотання. За власною ініціативою експерт не вправі збирати матеріали.
Експерт-бухгалтер має процесуальну самостійність і отримані результати підписує особисто. При наявності підстав до проведення судово-бухгалтерської експертизи слідчий проводе підготовку необхідних для цього матеріалів. Як правило, у слідчій практиці виникають окремі труднощі з виявленням підстав для призначення даної експертизи, підготовкою матеріалів і складанням завдання експерту. У таких випадках найбільш ефективним є використання допомоги фахівця, що володіє знаннями в цій області. Допомога його може бути отримана як у процессальній, так і у непроцесуальній формі. Фахівець у даному випадку може висловити пропозиції про підстави проведення експертизи, про матеріали, який необхідно надати в розпорядження експерта, а також надати допомогу у формулюванні питань і складанні завдання.
Разом з постановою про призначення експертизи, в розпорядження експерта надаються:
- акт документальної перевірки (у тому числі акти додаткових чи повторних перевірок);
- первинні документи, облікові регістри та інші документи, що відображають фінансово-господарську діяльність суб'єкта господарювання;
- реєстраційні документи суб'єкта підприємницької діяльності;
-накази про призначення на посаду, службові інструкції осіб, відповідальних за повноту і правильність обчислення і сплати податків та інших неподаткових платежів;
- протоколи допитів обвинувачених, свідків, протоколи очних ставок, протоколи огляду документів, що мають відношення до розслідуваної події;
- висновки інших експертів і фахівців.
Проведення зазначеного виду експертиз доручається співробітникам науково-дослідних інститутів судових експертиз. Відповідно до Закону України "Про судову експертизу" її проведення, у тому числі і судово-бухгалтерської експертизи, може бути доручено приватній особі. Основними вимогами в даному випадку є наявність відповідної освіти, досвіду роботи, дозволу (ліцензії) на право проведення даного виду експертиз, атестація у Міністерстві юстиції і реєстрація як підприємницьких структур чи окремих громадян.
Одержання ефективних результатів експертного дослідження вимагає від слідчого встановлення постійного контакту з експертом. У випадку виникнення необхідності представити відсутні матеріали і документи, експерт про це повідомляє слідчого клопотанням. Слідчий, проводячи відповідні слідчі дії (виїмка, допит, огляд і т.п. дії), надає отримані матеріали у розпорядження експерта.
Експерт-бухгалтер у процесі експертного дослідження може розглянути питання більш широко, коли він вважає це потрібним (ст. 200 КПК України). Головним у цьому випадку є те, щоб дослідження не виходило за межі його компетенції.
У процесі розслідування, при виявленні нових обставин здійснення злочину, слідчим можуть бути поставлені на вирішення експертизи додаткові питання. У цьому випадку складається постанова з формулюванням необхідних питань.
Результати, отримані у процесі дослідження, відображаються у висновку експерта, що підлягає вивченню й аналізу слідчим. У випадку установлення певних неточностей (помилки в підрахунках, редакційні помилки), для уточнення окремих положень, відповідно до вимоги ст. 201 КПК України може бути допитаний експерт, що роз'яснить зміст висновку і проведених ним операцій у процесі дослідження.
При наявності підстав, зазначених у ч.5 та 6 ст. 75 КПК України, у відповідності зі ст. 203 КПК України, може бути призначена і проведена додаткова чи повторна судово-бухгалтерська експертиза.
Матеріали судово-бухгалтерської експертизи, у сукупності з іншими доказами, використовуються у кримінальному судочинстві для встановлення вини та інших обставин справи.
У ході розслідування ухилень від оподаткування, крім випадків проведення судово-бухгалтерських експертиз, виникає необхідність у використанні спеціальних знань в області почеркознавства, технічного дослідження документів і т.п.
Це викликано необхідністю дослідження документів, що відображають тією чи іншою мірою фінансово-господарські операції, на предмет установлення конкретного виконавця рукопису (тексту, підпису, цифровому запису), розпізнання часу й умов виконання конкретного рукопису, стану виконавця; установлення способу виготовлення документа чи нанесення тексту і посвідчуючих знаків, виявлення підробок; вирішення питань про властивості матеріалів і інструментів, використовуваних для письма, і встановленні їхньої групової приналежності, спільності джерела чи походження, тотожності.
Об'єктом дослідження техніко-криміналістичної експертизи по справах про ухилення від оподаткування можуть виступати як у цілому документи, так і окремі їхні частини (підпис, текст, відбиток печатки чи штампа, рукописні записи, матеріали, що застосовувалися для виготовлення документа, інструменти для письма, пристосування для нанесення тексту на документі і т.п.).
Існуючі методики проведення техніко-криміналістичних експертиз

 
 

Цікаве

Загрузка...