WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття, зміст, види слідуючи дій податкової міліції - Курсова робота

Поняття, зміст, види слідуючи дій податкової міліції - Курсова робота

товарно-матеріальних цінностей або супроводжують вантаж при його перемі-щенні, охороняють;
- особи, які відпускають, реалізують продукцію, товар (продавець інші);
- особи, які безпосередньо виконують роботи, надають послуги тощо.
Ці особи не є суб'єктами відповідальності за ст. 212 КК й іншими статтями, що передбачають відповідальність за порушення у галузі підприємницької діяльності, і не беруть особистої участі у виконанні об'єктивної сторониухилення від сплати податків. Хоча в окремих випадках виконують дії, що сприяють вчиненню ухилень від сплати податків (реалізація товару, продукції без відображення отриманих коштів тощо). Однак при допиті даних осіб можливо встановити необхідну інформацію, насамперед про діяльність суб'єкта господарювання, порядок і безпосереднє виконання окремих операцій, зв'язки, що існують з іншими підприємницькими структурами. Аналіз цієї інформації разом з даними, отриманими в процесі інших слідчих дій, дозволяє використовувати їх при профілактиці злочинів у галузі оподатковування, встановленні механізму дій злочинців, слабких сторін здійснення контролю за діяльністю платників податків і виявлених недоліків існуючої податкової системи.
З узагальнених матеріалів практики виявлено існування певних зв'язків осіб - між суб'єктами підприємницької діяльності та їх керівниками. Як правило, вони тривалий час працюють на одному підприємстві, що певним чином впливає на можливість одержання достовірних показань. На якість і обсяг інформації, одержаної у таких випадках, впливають такі обставини:
- страх звільнення з роботи, зменшення заробітної плати;
- незначний досвід роботи;
- повторення чужих думок, підтримка лінії в показаннях, визначеної керівником підприємства;
- занепокоєння застосуванням фізичного впливу;
- виплата винагороди керівником підприємства для приховування окремих моментів діяльності суб'єкта господарювання;
- небажання особи розповідати про свої недоліки (наприклад, бух-галтера, який не є суб'єктом відповідальності за ст. 212 КК), проведення бухгалтерського обліку.
Зазначені, а також інші обставини мають враховуватися при допиті, залежно від характеру обов'язків, що виконуються. Вони також впливають на вибір тактики поведінки слідчого.
Як показує аналіз судово-слідчої практики, виявлення даних про обставини, що сприяють вчиненню ухилень від сплати податків дуже рідко встановлюються при допиті зазначених осіб. Умовами, що впливають на якість проведення допиту у справах про ухилення від сплати податків і одержання відповідної інформації є:
- вивчення наявних матеріалів кримінальної справи; ретельна підготовка до проведення слідчої дії; складання плану майбутнього допиту;
- визначення даних, які підлягають встановленню;
- ознайомлення з характером і змістом діяльності підприємницької структури, що підлягає перевірці;
- одержання відповідних консультацій у фахівців щодо ведення обліку, обчислення податків, надання звітності;
- ознайомлення з нормативними актами, що регламентують особливості порядку обчислення, сплати податків, надання звітності;
- ознайомлення при необхідності із функціональними обов'язками осіб, які підлягають допиту;
- визначення переліку питань, а також порядку надання доказів;
- проведення оперативного супроводження ведення попереднього слідства.
5. Призначення і проведення експертизи.
У разі призначення експертизи по кримінальних справах, порушених за фактами вчинення злочинів у сфері оподаткування, питання групуються по видам податків, зборів чи обов`язкових платежів, невірне нарахування чи сплата яких виявлені перевіркою.
Взаємопов`язані питання формулюються в логічній послідовності з тим, щоб при необхідності відповіді на перші з них могли використовуватися при вирішенні наступних.
Під об`єктами і матеріалами, які надсилаються або вручаються експерту, треба розуміти:
-речові докази, які підлягають дослідженню;
-протоколи слідчих дій та інші документи, в яких зафіксовані обставини справи, що досліджуватимуться;
-зразки для експертного дослідження;
-інші матеріали, які містять відомості, що мають значення для дачі висновку (про особливості вилучення, фіксації, зберігання об`єктів дослідження тощо).
При розслідування злочинів, вчинених у сфері оподаткування, найбільш поширеними є судово-бухгалтерська, та криміналістичні експертизи - почерку, підпису, печатки.
Експертам для дослідження направляються зразки почерку, підписів, відбитки печаток, вилучені документи бухгалтерського обліку та інші документи, які мають значення у кримінальній справі.
У ході розслідування ухилень від оподаткування часто проводиться судово-бухгалтерська експертиза. Вона виступає в якості однієї із слідчих дій, за допомогою якої одержують докази при розслідуванні податкових злочинів.
Предметом дослідження зазначеного виду експертизи виступає виробнича і фінансово-господарська діяльність суб'єкта господарювання, відбита в документах бухгалтерського обліку, облікових регістрах і інших документах з питань повноти і правильності обчислення і сплати податків і інших неподаткових платежів, що піддаються аналізу у зв'язку із розслідуванням даної категорії злочинів і для вирішення яких виникає необхідність у використанні знань в області бухгалтерського обліку й економічного аналізу діяльності суб'єкта господарювання.
У ході проведення досудового слідства по справах, порушених за фактами вчинення податкових злочинів, призначення і проведення судово-бухгалтерської експертизи має на меті:
- усунення протиріч між матеріалами документальної перевірки і матеріалами кримінальної справи;
- усунення протиріч між результатами первинної і повторної документальної перевірки;
- підтвердження розміру матеріального збитку, установленого матеріалами документальної перевірки;
- установлення фактів порушення податкового законодавства, що привели до заниження чи приховування об'єктів оподатковування й у цілому - податків, зборів і обов`язкових платежів у бюджети та цільові фонди;
- установлення правильності оформлення фінансово-господарських операцій, руху коштів і їхньої відповідності встановленим вимогам ведення бухгалтерського обліку, звітності і діючим нормативним актам;
- перевірку правильності використовуваних методів дослідження при проведенні документальних перевірок і відповідності їм отриманих висновків;
- установлення правильності відмови осіб, які ревізують, прийняти від осіб суб'єкта господарювання, що перевіряється, документів, представлених з метою виправдання виявлених порушень податкового законодавства;
- установлення стану бухгалтерського обліку і звітності на підприємстві, що перевіряється, і відповідності його встановленому порядку;
-встановлення обставин, що сприяли здійсненню ухилень від оподаткування, а також

 
 

Цікаве

Загрузка...