WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття, зміст, види слідуючи дій податкової міліції - Курсова робота

Поняття, зміст, види слідуючи дій податкової міліції - Курсова робота

ухилень від сплати податків.
Інформація про вчинений злочин, що використовується з метою профілактики, може бути отримана під час допиту:
- керівника, головного бухгалтера суб'єкта господарювання;
- громадянина-платника податків;
- осіб, які брали участь у здійсненні діяльності суб'єкта й інших осіб, інформованихпро характер і обсяг діяльності або осіб, які мають відношення до здійснення підприємницької діяльності і до вчинення протиправних діянь; - ревізора (фахівця ), який проводив документальну перевірку.
При допиті ревізора, поряд із розкриттям змісту проведення документального дослідження, слідчий одержує інформацію про відображення фінансово-господарських операцій у бухгалтерському обліку, зміст і механізм дій із заниження, приховування об'єктів оподатковування, ухилення від сплати податків. Вона може використовуватись при проведенні інших слідчих дій (допит посадової особи підприємства, що перевіряється, тощо), а також для встановлення обставин (умов), що сприяли вчиненню ухилення від сплати податків, для формування рекомендацій співробітникам контролюючих органів для ефективнішої діяльності в галузі виявлення податкових правопорушень [17;67].
Аналіз діяльності слідчих підрозділів податкової міліції виявляє, що в даному випадку існує багато проблем. Насамперед зазначена слідча дія (допит) проводиться не у всіх справах про ухилення від сплати податків. При її проведенні практично не встановлюється інформація, яка може використовуватися для попередження податкових злочинів. Недоліки у веденні бухгалтерського обліку, інформація про характер і зміст діяльності суб'єктів господарювання з ухилення від сплати податків можуть отримуватися з показань ревізора або при їхньому кваліфікованому роз'ясненні про обставини вчинення злочину з використанням спеціальних знань у галузі бухгалтерського обліку і механізму обчислення, сплати податків.
Слідчий при допиті ревізора за результатами проведеного документального дослідження має з'ясувати, яким чином відповідно до діючих нормативних актів було відображено у бухгалтерській документації виконану фінансово-господарську операцію, а також у протоколі допиту відображається інформація про те, як у документах обліку посадовими особами, громадянами-платниками податків приховано факти ухилення від сплати податків. Підлягає також відображенню перелік документів, що підтверджують виявлені порушення законодавства про податки.
Така інформація, її аналіз та узагальнення сприяють розробці методичних рекомендацій з удосконалення діяльності співробітників податкової інспекції, податкової міліції при виявленні, розслідуванні ухилень від сплати податків, а також проведенні загального й індивідуального профілактичного впливу на платників податків. В окремих випадках узагальнена інформація може сприяти зміні порядку ведення обліку, відображення окремих операцій, проведення окремих видів діяльності тощо.
Дуже часто у практичній діяльності співробітників органів державної податкової служби трапляються факти, коли однією стороною в угоді виступає фіктивне підприємство або особа, не наділена певними повноваженнями. Посадові особи підприємства або приватні підприємці при допиті запевняють, що вони не перевіряли документів, які засвідчують особистість і підтверджують повноваження тієї або іншої особи, а це перешкоджає всебічному дослідженню виконаних угод щодо їхньої достовірності. Аналіз виконаних фінансово-господарських операцій здебільшого виявляє те, що заздалегідь було відомо про фіктивність суб'єкта господарювання. Такий механізм використовується платниками податків для приховування дійсного характеру та обсягу виконаних фінансово-господарських операцій. Відображення даних про документи, що засвідчують особу в договорах (угодах), зменшить можливість використання фіктивних фірм для вчинення ухилень від сплати податків. Отже необхідно внести до відповідних нормативних актів, які визначають зміст підприємницької діяльності, зміни, що дозволять попередити факти вчинення ухилень від сплати податків.
Дані, отримані під час допиту ревізора, використовуються переважно для формування подання про усунення причин і умов, що сприяють вчиненню податкових злочинів, на підставі положень ст. 231 КПК.
Така слідча дія, як допит керівника, головного бухгалтера підприємства, як правило, дозволяє встановлювати значний обсяг інформації про обставини вчинення ухилень від сплати податків. Слідчий на підставі наявної інформації виявляє обставини, що характеризують цей процес. При аналізі даних про обставини вчинення і приховування порушень у сфері оподатковування слідчим можуть встановлюватися дані, які використовуються для подальшої його роботи. Такими даними виступають показання про:
- ведення бухгалтерського обліку;
- використання відповідної форми обліку;
- спосіб вчинення ухилень від сплати податків;
- спосіб приховування допущених порушень податкового законодавства;
- документи, які використовувались для відображення виконаних фінансово-господарських операцій, їх приховування тощо.
Крім зазначеного, при проведенні слідчої дії виявляються обставини, що, на думку керівника, головного бухгалтера, вплинули на вибір поведінки при вчиненні ухилень від сплати податків. Узагальнення висловлених критичних заперечень щодо існуючої податкової системи, механізму оподатковування в окремих випадках дозволяє вносити зміни до відповідних нормативних актів для виключення факторів соціально-економічного характеру, що негативно впливають на поповнення бюджету, розширення виробництва, вкладення капіталу.
Дуже рідко при допиті керівника, головного бухгалтера встановлюється інформація, яку можна використовувати для профілактики податкових злочинів. Це відбувається внаслідок слабкого володіння слідчим тактикою проведення цієї слідчої дії і в цілому методикою розслідування ухилень від сплати податків. Вони не прагнуть одержати потрібну інформацію про умови і причини, що сприяють вчиненню податкових злочинів, а основну увагу спрямовують на встановлення обставин, які складають предмет доказування з даної категорії злочинів (ст. 64 КПК). Складність одержання даних, що використовуються при профілактиці злочинів, викликана ще й діями посадових осіб підприємства (громадян-платників податків), які намагаються захистити себе від пред'явленого звинувачення [11;263].
Особливу категорію, що підлягає допиту, складають особи, які певною мірою брали участь у веденні бухгалтерського обліку, здійсненні фінансово-господарських операцій, забезпеченні виконання окремих дій тощо.
Такими особами можуть бути:
- бухгалтер (коли, крім головного бухгалтера, є й інші особи, які відображають виконані бухгалтерські операції);
- обслуговуючий персонал (секретар, друкарка інші);
- особи, які виконують обов'язки з вантаження

 
 

Цікаве

Загрузка...