WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття, зміст, види слідуючи дій податкової міліції - Курсова робота

Поняття, зміст, види слідуючи дій податкової міліції - Курсова робота

прокурором (ч. 2 ст. 192 КПК). Інші слідчі дії санкції (затвердження) прокурора не потребують;
4) за участю понятих і без них. Ст. 127 КПК визначає коло слідчих дій,які обов'язково проводяться в присутності не менше двох понятих. До переліку не увійшли допити, очні ставки, призначення експертизи.
До участі в проведенні освідування поняті можуть бути залучені у разі, якщо слідчий визнає це за необхідне.
Слідчі дії зележно від мети, яка ставиться перед ними, можуть бути такими, що спрямовані на збирання або перевірку доказів. Але одна і та ж слідча дія може при різних обставинах справи, на різних етапах провадження розслідування бути спрямованою як на збирання нових доказів, так і на перевірку вже зібраних. Виняток становить, як правило, лише перша слідча дія, мета якої - виявлення і закріплення доказів.
Про кожну слідчу дію слідчий ябо особа, що проводить дізнання, складає протокол (ст. 85 КПК).
Далі ми розглянемо основні слідчі дії, які проводяться в податковій міліції
2. Огляд місця події.
Відповідно до ст. 190 КПК огляд - це слідча дія, яка проводиться з метою виявлення слідів злочину та інших речових доказів, з'ясування обстановки злочину, а також інших обставин, які мають значення для справи. Слідчий податкової міліції може провести огляд місцевості, приміщення, предметів та документів.
Беручи до уваги, що зволікання з проведенням огляду місця події, який охоплює всі вищезгадані об'єкти огляду, може призвести до зміни обстановки, втрати слідів події, законодавець дозводяє його провадження до порушення кримінальної справи. В цих випадках, при наявності для того підстав, кримінальна справа порушується негайно після огляду місця події.
Для забезпечення термінового виїзду на місце події і його кваліфікованого огляду при чергових частинах підрозділів податкової міліції на кожну добу створюється чергова слідчо-оперативна група у складі: слідчого, оперативних уповноважених, водія-чергового та інспектора-ревізора.
Про результати огляду слідчий податкової міліції складає протокол.
Виявлення під час огляду слідів події, предметів, документів та з'ясування обстановки відбувається шляхом сприйняття їх слідчим та іншими учасниками огляду за допомогою передусім органів зору, нюху, слуху, дотику, а також технічних засобів: фото-, кінозйомки, відеозвукозапису, вимірювальних інструментів, приладів і пристосувань (щупа, трала, металошукача, ультрафіолетових освітлювачів, електрооптичних перетворювачів), хімічних реактивів, які значодяться в слідчому портфелі.
Огляд житла чи іншого володіння особи проводиться лише за вмотивованою постановою судді, яка виноситься з додержанням порядку, встановленого частиною п'ятою ст. 177 КПК.
Постанова судді оскарженню не підлягає.
У невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, а також за письмовою згодою володільця огляд житла чи іншого володіння особи може бути проведено без постанови судді.
Для проведення у невідкладних випадках огляду місця події в житлі чи іншому володінні особи, який здійснюється за її заявою або повідомленням про вчинений щодо неї злочин, а так само у разі відсутності цієї особи або неможливості отримати від неї згоду на проведення невідкладного огляду місця події, рішення суду не потребується.
Якщо слідчий проводить огляд без постанови суду, то в протоколі огляду обов'язково зазначаються причини, що його обумовили проведення, та протягом доби з моменту проведення цієї дії повідомляється про здійснений огляд житла чи іншого володіння особи та його наслідки прокурору, який здійснює нагляд за досудовим слідством.
Огляд може бути первинним, повторним і додатковим. Повторний огляд првадиться в тому разі, коли первинний огляд було проведено поверхнево, з порушенням закону, тобто він знову провадиться в повному обсязі. Додатковий огляд маємісце тоді, коли оглядаються окремі ділянки місця події або ж окремі частини оглядуваних предметів.
Ст. 191 КПК визначає порядок проведення огляду. Згідно цієї статті:
- огляд проводиться в присутності не менше двох понятих і, як правило, удень, крім невідкладних випадків, які у справах про податкові злочини майже не зустрічаються;
- слідчий податкової міліції може запросити для участі в огляді спеціалістів, не заінтересованих в результатах справи;
- в необхідних випадках слідчий податкової міліції проводить вимірювання, складає план і креслення оглянутого місця та окремих предметів, а також по можливості фотографує їх.
- органи внутрішніх справ зобов'язані подавати слідчому податкової міліції допомогу в проведенні огляду.
- огляд предметів і документів, вилучених під час огляду місця події, при виїмці або обшуку, а також пред'явлення їх підозрюваному, обвинуваченому та іншим особам слідчий проводить на місці події, обшуку або виїмки, а у випадках, коли це неможливо, - за місцем провадження у справі, зокрема в своєму службовому кабінеті, про що складається окремий протокол огляду.
Про результати огляду складається протокол огляду, який складається з трьох частин: вступної, описової і заключної.
У вступній частині протоколу зазначається місце і дата його складання; час початку і закінчення огляду; посада, класний чин чи звання і прізвище слідчого; поняті та інші учасники огляду і роз'яснення їм прав та обов'язків; статті КПК, згідно з якими проводився протокол огляду.
В описовій частині протоколу даються відомості про об'єкт огляду, його місцезнаходження, особливості, виявлені сліди, а також про застосуванні науково-технічні засоби.
У заключній частині зазначається, що саме додається до протоколу, зауваження понятих та інших учасників огляду з приводу огляду та фіксації його результатів. Підписують протокол слідчий, поняті та інші учасники огляду.
До огляду можуть додаватися плани, схеми, креслення, фотографії, фонограми, відеокасети та дискети.
3. Обшук і виїмка.
Досягнення позитивних результатів розслідування ухилень від сплати податків можливе тільки при своєчасному, повному і тактично правильному проведенні виїмки і слідчого огляду документів. Характерною рисою даного виду злочинів є те, що особи, які їх вчинили, змушені використовувати різні види документів, що відображають характер і зміст виконуваних операцій. Відповідно, це визначає характер і зміст спрямованості дій оперативних підрозділів і органів досудового слідства на виявлення, вилучення, огляд і дослідження документів [17;56].
Всебічний аналіз конкретного способу вчинення податкового злочину дозволяє визначити перелік необхідних документів, що підлягають виїмці і подальшому огляду. Своєчасному і повному виявленню документів сприяє знання документообігу, використовуваного у своїй

 
 

Цікаве

Загрузка...