WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття, зміст, види слідуючи дій податкової міліції - Курсова робота

Поняття, зміст, види слідуючи дій податкової міліції - Курсова робота


Курсова робота
Поняття, зміст, види слідуючи дій податкової міліції
Зміст
Вступ …………………………………………………………………………..4
1. Поняття, зміст і види слідчих дій податкової міліції …………………....6
2. Огляд місця події …………………………………………………………....13
3. Обшук і виїмка …………………………………………………………...16
4. Допит підозрюваного, обвинуваченого, свідка, експерта …………...20
5. Призначення і проведення експертизи ……………………………..….27
Висновок ………………………………………………………………………….35
Список використаної літератури …………………………………………...…37
Вступ
Поняття слідчих дій податкової міліції виникло із прийняттям Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про державну податкову службу в Україні." від 5 лютого 1998 року та Закону України "Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України та деяких інших законодавчих актів України у зв'язку з утворенням податкової міліції".
Таким чином після 5 лютого 1998 року і державна податкова служба отримала своїх слідчих, тому доцільно говорити про таке поняття , як "слідчі дії податкової міліції", адже у зв'язку із специфікою діяльності податкової міліції виникають і особливості застосування нею слідчих дій: одні застосовуються частіше, інші не застосовуються взагалі.
Слідчі дії є засобами забезпечення ходу проведення попереднього слідства. За їх допомогою дістають необхідну для доказування інформацію. Значна частина даних про вчинення ухилень від сплати податків знаходиться у документах бухгалтерського та іншого обліку. Відповідно, при проведенні попереднього слідства необхідно виявити, встановити, вилучити необхідні документи обліку, провести їх огляд і ознайомитись із змістом.
Тому дана курсова робота, яка визначає і аналізує слідчі дії саме податкової міліції, дуже актуальна і мета її написання дослідити методику застосування слідчих дій податковою міліцією.
Практика діяльності податкової міліції показує, що незнання методики дослідження, наприклад, документальних даних не дозволяє виявляти порушення податкового законодавства, а також виключає можливість їх використання у кримінально-процесуальної діяльності. Документи обліку на підставі ст. 65 КПК у ході слідства можуть використовуватись як джерела доказів.
Така увага до документів викликана і тим, що під час проведення слідчих дій, крім доказової інформації при відповідному аналізі, виявляється інформація, яку можна використати при розробці профілактичних заходів. Отже вивчення, аналіз документів обліку дозволяють розкрити зміст і характер дій, застосованих злочинцями для вчинення ухилень від сплати податків і приховуванні наслідків злочинної діяльності.
1. Поняття, зміст і види слідчих дій податкової міліції.
Для встановлення істини в ході досудового (попереднього) розслідування органами дізнання, попереднього слідства і прокуратури відповідно до закону вживаються заходи, різні за характером, змістом та процедурами. Юридично неточним визначенням "слідчі дії" іноді окреслюються всі дії слідчого, якими забезпечується всебічність, повнота і об'єктивність розслідування [16;68].
Відмінність у підходах до визначення кримінально-процесуального інституту слідчих дій визначає і відмінність висновків про коло таких дій.
Нормативного визначення поняття "слідчі дії" закон не дає, хоч цей термін згадується у нормах КПК України понад 50 разів для спеціального позначення тієї групи процесуальних дій, що безпосередньо призначені для збирання і перевірки доказів у кримінальних справах у стадіях попереднього розслідування і судового розгляду.
Отже, слідчі дії - це частина процесуальних дій, яка пов'язана із виявленням, фіксацією та перевіркою доказів у кримінальній справі.
Право на провадження дій такого виду надано не лише слідчому, але також і особі, яка провадить дізнання, прокурору, суду (судді). Порядок їх провадження у ході дізнання і попереднього слідства регламентовано нормами статей глав 10-18 КПК, а у ході судового розгляду - глави 26 КПК. Особливість юрисдикції вказаних органів дозволяє говорити про певну умовність традиційного найменування цієї групи процесуальних дій лише слідчими.
Умовами обгрунтованості віднесення тієї чи іншої дії до числа слідчих є істотність і внутрішня узгодженість ( несуперечливість) ознак дії. Це означає, що до кола слідчих дій включають тільки ті процесуальні дії, що передбачені КПК, які:
-мають однакове безпосереднє призначення в системі кримінально-процесуальної діяльності;
-за загальним правилом можуть бути використані як спосіб збирання або перевірки доказів тільки після порушення кримінальної справи;
-вимагають застосування однакових форм фіксації ходу та наслідків.
Загальними правовими підставами провадження слідчих дій є:
1. Слідчі дії дозволяється проводити лише після порушення кримінальної справи. До порушення кримінальної справи закон (ч. 2 ст. 190 КПК) припускає тільки огляд місця події у випадках, що не терплять зволікання.
Пропозиції розширити коло слідчих дій, які можна проводити до порушення кримінальної справи, не знайшли законодавчої підтримки.
2. КПК встановлено диференційовані правила прийняття рішень про провадження слідчих дій: без винесення і з винесенням постанови. Постанови про провадження деяких слідчих дій потребують, крім того, санкціонування судом (суддею).
3. Повинні бути дотриманні вимоги КПК про обов'язковість, час і черковість провадження, учасників і зміст слідчої дії.
4. Порядок провадження, фіксації ходу і результатів слідчих дій повинні вілповідати всім приписам КПК у цій частині.
5. Право на провадження слідчих дій конкретний працівник органу дізнання, попереднього слівдства чи пркурар одержують за однієї з таких умов:
а) прийняття справи до свого провадження (ст. 113 КПК);
б) включення до складу слідчої групи ( ст. 119 КПК);
в) відповідно до повноважень начальника слідчого відділу ( ст. 114(1) КПК) і прокурора ( ст. 227 КПК);
г) виконання слідчим окремих доручень іншого слідчого (ст. 118 КПК);
г) виконання співробітником органу дізнання доручення слідчого (ст. 104 КПК);
д) при розслідуванні у зв'язку з нововиявленими обставингами 9 ст. 399);
е) при виконанні доручень відповілно до міжнародних договорів України ( ст. 31 КПК)[16;79].
У будь-яких випадках повинні виконуватися конституційні вимоги про повагу до гідності людини та гарантуватися інші права людини і громадянина, закріплені в Конституції України.
Вміщений у чинному законодавстві перелік слідчих дій є вичерпним.
Виходячи з викладеного, до обставин, які підлягають доказуванню при розслідуванні податкових злочинів необхідно віднести:
1) Подію злочину:
Так, наприклад, подія злочину, передбаченого ст. 212 КК України, має місце лише при сукупності таких обов'язкових умов:
1.1. коли податки, збори чи інші обов'язкові платежі, які умисно не сплачені,

 
 

Цікаве

Загрузка...