WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття та юридичний аналіз складу хуліганства - Дипломна робота

Поняття та юридичний аналіз складу хуліганства - Дипломна робота

за якими вiдмежовується хулiганство вiд злочинiв проти особи. Знищення i пошкодження майна не з хулiганськихспонукань, а з особистих не залежно вiд способу, не може бути визнане ознакою зухвалого хулiганства.
На думку С.К.Кидиралiєвоi, склад хулiганства цiлком виключається, якщо знищення або пошкодження особистого майна на грунтi особистих мотивiв не супроводжувалось грубим порушенням громадськоого порядку, що виявляє явну неповагу до суспiльства.
Особлива зухвалiсть може виразитись також у порушеннi роботи транспорту, пiдприємств, установ, в зривi масових заходiв. Але i тут необхiно врахувати характер хулiганських дiй у всiй iх сукупностi, а також особливостi часу, мiсця, обставини, передбачуваностi хулiганством наслiдкiв своiх дiй, iх тривалiсть, скоюванiсть iх разом з групою осiб та iншi.
Так, громадянин Д. був засуджений Тернопiльським мiським судом до двох рокiв позбавлення волi за ч.2 ст.206 КК Украiни за те, що в робочий час з хулiганських спонукань вдерся в кабiнет директора МП "Технотерн", де йшла нарада, виражався непристойними словами, ображав присутнiх, пошкодив монiтор компютера i вiдмовився виходити з кабiнету доки йому не виплатять заробiтньоi плати. Таким чином, дiями громадянина Д. було грубо порушено громадський порядок i тимчасово припинена нормальна робота пiдприємства, за що Д. i понiс справедливе покарання.
3. Хулiганство, зв"язане з опором представнику влади чи представнику громадськостi, який виконує обов"язки по охоронi громадського порядку чи iншим громадянам, якi присiкають хулiганськi дii.
Пiд приставником влади необхiдно розумiти особу, яка постiйно або тимчасово перебуває на службi в органах державноi влади i здiйснює функцii зазначених органiв. Така особа надiлена правом в межах своєї компетенцii давати як для громадянина, так i для установ вказiвки правового характеру, що
пiдлягають виконанню, застосовувати примусовi заходи i щодо громадян, якi безпосередньо не пiдпорядкованi iй по службi. До представникiв влади, зокрема вiдносяться депутати Рад народних депутатiв, суддi, прокурори, слiдчi, оперативний склад служби безпеки, всi працiвники мiлiцii, iнспектори державних iнспекцiй, а також вiйськовослужбовцi при виконаннi ними обов"язкiв по пiдтриманню громадського порядку.
Представники громадськостi, якi охороняють громадський порядок, є особи, якi виконують обов"язки по охоронi громадського порядку: позаштатнi працiвники мiлiцii, члени будинкових комiтетiв, особи, призначенi для пiдтримання порядку пiд час мiтингiв, демонстрацiй, походiв, проведення зборiв тощо.
Опiр як квалiфiкуюча ознака хулiганства дiстаєвияв в активнiй протидii представнику влади чи представнику громадськостi виконувати iх службовий або громадський обов"язок по охоронi громадського порядку або в активнiй протидii громадянину виконати його громадський обов"язок по присiканню хулiганства. Пiд поняття опору пiдпадають такi дii винного, як вiдштовхування, спроба вирватись при затриманнi, погроза побиття у вiдповiднiсть на вимогу представника влади або громадськостi припинити хулiганство, нанесення цим особам побоiв, тiлесних ушкоджень, зiштовхування iх з транспортних засобiв, засипання очей пiском тощо.
Передбачаючи опiр в якостi квалiфiкуючоi ознаки хулiганства, закон(ч.2 ст.206 КК Украiни) взяв пiд посилений захист цих осiб, запобiгаючи хулiганським дiям, прирiвнявши iх до представникiв влади.
Пiд присiканням хулiганства громадянином слiд розумiти дii, здатнi самi по собi (наприклад, затримування, зв"язування) або з сторонньою допомогою (скажiмо виклик по телефону наряду мiлiцii) припинити хулiганство. Умовляння,
прохання, вимоги припинити злочин не є його присiканням, оскiльки в подiбному випадку припинення хулiганства залежить вiд прийнятого самим винним рiшення, а не в супереч йому. Коли ж мiри по присiканню застосовуються лише для затримання хулiгана, а не для припинення хулiганських дiй опiр, що був справлений, є не квалiфiкуючою ознакою хулiганства, а iншим самостiйним злочином.
Згiдно п.9 Постанови Пленуму Верховного Суду Украiни "Про судову практику в справах про хулiганство" зазначено, що "опiр, вчинений щодо особи, яка поклала край хулiганським дiям охоплюється складом хулiганства. Але у випадках, коли в наслiдок застосованого при цьому насильства винним вчиняється ще й iнший, бiльш тяжкий злочин, вiн потребує додатковоi квалiфiкацii за iншими статтями КК Украiни". Це пiдтверджується практикою.
Вироком Залiщицького районного суду Тернопiльськоi областi Т. засуджено за ч.2 ст.206 i ч.1 cт.188 КК Украiни до двох рокiв чотирьох мiсяцiв позбавлення волi. У касацiйному порядку справа не розглядалась.
Т. визнано винним в тому, що, перебуваючи в станi алкогольного сп"янiння, вiн iз хулiганських спонукань вчинив в ночi в будинку свого тестя сварку, нецензурно лаявся, погрожував розправою дружинi, побив посуд, шибки у вiкнах, а потiм кочергою заподiяв тестевi тiлеснi ушкодження середньоi тяжкостi. Для приборкання хулiгана мешканцi села викликали працiвника мiлiцii О., який зажадав припинити хулiганськi дii. Проте той вчинив йому опiр, поєднаний з насильством, i вдарив кочергою по руцi, заподiявши легкi тiлеснi ушкодження без розладу здоров"я.
За протестом Голови Верховного Суду Украiни вирок змiнено з таких пiдстав.
Суд вiрно встановив фактичнi обставини злочину, обгрунтовано визнав Т. винним у злiсному хулiганствi та правильно квалiфiкував його дii за ч.2 ст.206 КК Украiни. Проте, ще й за ч.2 ст.188 КК України цi дii засудженого, квалiфiковано без достатнiх пiдстав.
Як видно з матерiалiв справи, працiвник мiлiцii О. прибув до будинку потерпiлого З., коли хулiганськi дii Т. ще тривали, i О. спробував покласти iм край, О. пояснив, що саме в той час, як вiн намагався це зробити, Т. вдарив його кочергою по руцi. Цi обставини пiдтверджуються показаннями О., свiдкiв А.С.М., та iнших, а те, що О. одержав тiлеснi ушкодження - висновком судово-медичноi експертизи.
Аналiз наведених доказiв свiдчить про те, що О. як працiвник мiлiцii клав край хулiганським дiям засудженого та не затримував його. Отже, Т. нанiс потерпiлому легкi тiлеснi ушкодження в процесi хулiганських дiй, а не пiд час опору працiвниковi мiлiцii у зв"язку iз затриманням.
Оскiльки, хулiганськi дii, поєднанi з опором працiвнику мiлiцii, в тому числi з насильством або погрозою його застосування повнiстю охоплюються диспозицiєю ч.2 ст. 206 КК Украiни, вони не потребують додатковоi квалiфiкацii за iншими статтями КК. Отже, квалiфiкацiя дiй Т. за ч.2 ст. 188 КК Украiни є зайвою.
Згiдно п.9 Постанови Верховного Суду Украiни "Про судову практику в справах про хулiганство" йдеться про те, що "неповинне квалiфiкуватися за ч.2 ст. 206 КК Украiни дрiбне хулiганство,

 
 

Цікаве

Загрузка...