WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття та юридичний аналіз складу хуліганства - Дипломна робота

Поняття та юридичний аналіз складу хуліганства - Дипломна робота

мета при хулiганствi нерозривно пов"язанi, а оскiльки при даному видi злочину виннийзадовiльняється самостведженням, реалiзацiєю своєї примхи, ефектом здiйснюваних дiй, то це приводить до злиття мети з мотивом.
Згiдно п.16 Постанови Пленуму Верховного Суду Украiни вiд 28 червня 1991 року N 3 "Суди повиннi вiдрiзняти хулiганство вiд iнших злочинiв в залежностi вiд спрямованостi дiй винного, мотивiв, мети та обставин вчинених ним дiй."
Постанова Пленуму Верховного Суду Украiни "Про судову практику в справах про хулiганство" у п.14 зазначае, що хулiганськi дii, що супроводжувались погрозою вбивством, образою громадянина, заподiянням побоiв, тiлесних ушкоджень (за вийнятком умисних тяжких ушкоджень) чи пошкодження державного i колективного майна громадян без обтяжуючих обставин, належить квалiфiкувати тiльки за вiдповiдною частиною ст.206 КК Украiни. Додаткова квалiфiкацiя за статтями про злочини проти особи або проти державного i колективного майна чи приватного майна грормадян не потрiбна."
Вчинення злочинiв, передбачених ст.101, ч.ч.2,3 ст.89, ч.2 ст.145, з хулiганських мотивiв пiдлягае квалiфiкацii за сукупнiстю з хулiганством. За сукупнiстю злочинiв також треба квалiфiкувати необережне вбивство вчинене пiд час хулiганства.
ГЛАВА II. ВИДИ ХУЛIГАНСТВА
Залежно вiд ступеня суспiльноi небезпечностi, розрiзняють три види хулiганства: просте (ч.1 ст.206 КК Украiни), злiсне (ч.2 ст. 206 КК Украiни), особливо злiсне (ч.3 ст.206 КК Украiни). Кожному з цих видiв хулiганства притаманнi певнi ознаки. Тому, правильне вiдмежування одного виду хулiганства вiд iншого має велике теоретичне i практичне значення.
Отже, як вказано вище, види хулiганства вiдрiзняються мiж собою пiдвищеним ступенем суспiльноi небезпечностi, яка проявляється в додаткових ознаках, якi необхiдно врахувати при квалiфiкацii дiй особи. Цi додатковi ознаки свiдчать про бiльш високий ступiнь суспiльноi небезпечностi.
Так званий основний склад кримiнально-карного хулiганства являє собою таку сукупнiсть ознак суспiльно-небезпечних дiянь, що мають мiсце в кожному випадку скоєння хулiганства, на вiдмiну вiд хулiганства з додатковими ознаками.
Отже, для того щоб правильно розрiзняти види хулiганства, розглянем додатковi ознаки, якi характеризують злiсне та особливо злiсне хулiганство. Так зване, просте хулiганство було розглянуто в главi I, тому перейдем до розгляду iнших видiв хулiганства.
I. ЗЛIСНЕ ХУЛIГАНСТВО
Згiдно частини 2 статтi 206 КК Украiни "злiсне хулiганство, тобто тi ж дii, що вiдзначаються за своiм змiстом вийнятковим цинiзмом чи особливою зухвалiстю, або зв"язанi з опором представнику влади чи представнику громадськостi, який виконує обов"язки по охоронi громадського порядку, чи iншим громадянам, якi присiкають хулiганськi дii, а так само вчиненi особою, ранiше судимою за хулiганство". Як видно iз визначення, злiсне хулiганство характеризується тими ж дiями, якi передбаченi ч.1 ст.206 КК, а тому все, що було сказано в главi 1 повнiстю стосується i злiсного хулiганства. Отже, злiсне хулiганство - це умиснi дii, що грубо порушують громадський порядок i виражають явну неповагу до суспiльства, але вiдзначаються за своiм змiстом:
1.- вийнятковим цинiзмом;
2.- особливою зухвалiстю;
3.- пов"язанi з опором представнику влади, що здiйснює обов"язки по охоронi громадського порядку, або iншим громадянам, якi присiкають хулiганськi дii;
4.- або вчиненi особою, ранiше судимою за хулiганство.Для визнання хулiганства злiсним досить встановити в дiях хулiгана хоча б одну з перерахованих в статтi 206 ч.2 КК ознак. Перелiк ознак злiсного хулiганства є вичерпним i розширеному тлумаченню не пiдлягає.
Отже, розберем по черзi всi ознаки злiсного хулiганства.
1.Хулiганство, що визначається вийнятковим цинiзмом.
При вирiшеннi питання про визнання хулiганських дiй вийнятково цинiчними необхiдно виходити з оцiнки конкретних обставин справи в iх сукупностi, враховуючи характер, час, мiсце та умови вчинення злочину.
Постанова Пленуму Верховного Суду Украiни вiд 28 червня 1991 року N 3 "Про судову практику в справах про хулiганство" в п.8 зазначае, "що злiсним хулiганством, яке вiдзначаеться вийнятковим цинiзмом, можуть бути визнанi хулiганськi дii, що супроводжувались демонстративною неповагою до загальноприйнятих норм моралi, наприклад, знущанням над хворими, старими особами, якi знаходяться в безпорадному станi та iнше. Тому, враховуючи вищевказане, можна зробити висновок, що цинiчнi дii винного свiдчать про його зневажливе ставлення до загальноприйнятих норм моралi. Бiльшiсть юристiв пiд виключним цинiзмом розумiють у вищiй ступенi нахабну, безсоромну поведiнку, що грубо ображає принципи моральностi, благопристойностi i принижує людську гiднiсть.
Вийнятковий цинiзм може полягати у публiчному скоєннi розпустних дiй, непристойних жестах чи рухах тiла, в демонстративному задоволеннi природнiх потреб чи появi оголеним на вулицях, в скверах, парках чи iнших громадських мiсцях, в опоганеннi портретiв, пам"ятникiв i т.п. Але для наявностi складу хулiганства за ознакою вийняткового цинiзму необхiдно, щоб вище-перерахованими дiями був грубо порушений громадський порядок. В iншому випадку злiсне хулiганство за ознакою вийняткового цинiзму виключається.
Так, вироком Ленiнського районного суду м.Чернiвцiв I. засуджено за ч.2 ст.206 та ст.17,ч.3 ст.177 КК Украiни за те, що, перебуваючи в своiй квартирi в станi алкогольного сп"янiння, вiн з хулiганських спонукань показував своiй неповнолiтнiй дочцi I.I., квартирантцi О. та ii малолiтнiй доньцi сплячу голу коханку, сам демонстративно ходив голим по квартирi, в присутностi дочки, а через три тижнi, знову ж таки у станi сп"янiння вчинив в своiй квартирi замах на згвалтування тiєi ж дочки. Касацiйною iнстанцiєю вирок залишено без змiн.
Заступник прокурора Украiни порушив у протестi питання про скасування судових рiшень у частинi засудження I. за ч.2 ст.206 КК Украiни за вiдсутнiстю в цого дiях складу злочину.
Як видно з матерiалiв справи, I. дiйсно привiв до квартири свою коханку Ф. i перебував з нею в спальнi, проте спецiально ii голу не демонстрував. Дверi в спальню вiдчинила п"ятирiчна дочка квартирантки I., побачивши незнайому жiнку, покликала матiр та дочку хазяiна. За словами I.I., батько сказав iм, щоб не вiдчиняли дверi, оскiльки там гола Ф., i поплескав останню по спинi. I.I. також показала, що ii зустрiч пiзно у вечерi у коридорi з голим батьком була випадковою.
У зв"язку з викладеним не можна вважати, що зазначенi дii I. мали хулiганський характер i порушували громадський порядок. Його поведiнка в даному випадку була аморальною, проте злочинною ii визнати не можна. Тому судова колегiя Верховного Суду Украiни

 
 

Цікаве

Загрузка...