WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття та юридичний аналіз складу хуліганства - Дипломна робота

Поняття та юридичний аналіз складу хуліганства - Дипломна робота

судовi рiшення змiнено з таких пiдстав.
Обгрунтовуючи свiй висновок про квалiфiкацiю дiй Ч. за ч.3 ст. 206 КК Украiни, суд виходив з того, що пiдчас хулiганських дiй вiн застосував камiнь, який був спецiально пристосований для нанесення тiлесних ушкоджень. Проте, як встановлено судом, у кишенях пiджака, яким Ч. вдарив потерпiлого, крiм каменя була ще й пляшка горiлки. Проте, щодо останнього предмета, яким теж було нанесено удар потерпiлому, суд своiх мiркувань не висловив.
У той час Ч. в судовому засiданнi показав, що вiн пiдняв на порозi камiнь не для того, щоб скористатись ним у процесi хулiганських дiй, а щоб з"ясувати, хто його в нього кинув.
За показанням потерпiлого В. i свiдкiв Г. та Я., засуджений Ч. дiйсно запитував iх, хто кинув камiнь (хоча нiхто з них його не чiпав) i вдарив В. пiджаком по головi без будь-якого приводу. Вони пiдтвердили й те, що на мiсцi подii у залишеному засудженим пiджаку крiм каменя було виявлено i пляшку горiлки.
За таких обставин висновок суду про те, що хулiганськi дii Ч. були поєднанi iз застосуванням каменя як предмета, спецiально пристосованого для нанесення тiлесних ушкоджень, не можна визнати переконливим. В зв"язку з цим, а також врахувавши, що зазначеними дiями Ч. був грубо порушений громадський порядок i вони вiдзначалися особливою зухвалiстю, супроводжувались нанесенням потерпiлому тiлесних ушкоджень, президiя обласного суду переквалiфiкувала iх з ч.3 на ч.2 ст. 206 КК Украiни.
В юридичнiй лiтературi питання про використання iнших предметiв, спецiально пристосованих для скоєння хулiганських дiй, не знайшло свого однозначного рiшення. Так, наприклад, П.Ф.Гришанiн вважає, що спецiально пристосованими можуть бути лише тi предмети, якими можна спричинити смерть чи важкi тiлеснi ушкодження. З цього приводу В.Т.Калмиков вказує, що ця точка зору не спирається на закон. Як видно iз ч.3 ст. 206 КК Украiни у законi не має вказiвок на ступiнь важкостi тiлесних ушкоджень, якi можуть бути спричиненi спецiально пристосованими предметами. Оскiльки в законi говориться про спецiально пристосований предмет, застосування або спробу застосування предметiв, пiдiбраних на мiсцi злочину, в тому числi й предметiв господарського i побутового призначення не може розглядатись як квалiфiкацiя дiй винного за ч.3 ст.206 КК Украiни.
С.С.Яценко законодавче поняття "пристосованi предмети" розумiє не iнакше, як предмети, обробленi певним способом, з метою надання iм ударноi сили чи портативностi для зручностi нанесення тiлесних ушкоджень i, по сутi, замiнюючи собою холодну зброю.
На мою думку, доцiльно було б вирiшити питання про предмети, якими винний скористався для нанесення тiлесних ушкоджень в кожному випадку, незалежно вiд попередньостi iх приготування. Ясно, що вчинення хулiганства з використанням предметiв, наперед приготовлених для нанесення тiлесних ушкоджень, свiдчать про пiдвищену небезпеку особи, яка вчинила хулiганство. Але, наскiльки, якi можуть наступити в результатi дiй хулiгана з використанням предмету, який i спецiально не готувався для нанесення тiлесних ушкоджень, можуть бути настiльки тяжкi, як i випадки нанесення аналогiчних пошкоджень предметом, спецiально пiдготовленим для цiєi мети. Тому в кожному конкретному випадку має бути iндивiдуальний пiдхiд.
Для наявностi складу особливо злiсного хулiганства не має значення, чи застосовувались предмети, про якi говориться в ч.3 ст. 206 КК Украiни, чи була спроба iх застосування. Важливо встановити, що хулiган з допомогою такого предмету нанiс чи спробував нанести потерпiлому тiлеснi ушкодження. Пiд застосуванням предметiв спецiально пристосованих для нанесення тiлесних ушкоджень розумiють iх умисне використання у вiдповiдностi з призначенням, для нанесення шкоди. Але для квалiфiкацii злочину за ч.3 ст. 206 КК Украiни необхiдно встановити факт використання для нанесення тiлесних ушкоджень пiд час вчинення хулiганства саме вражаючих властивостей зброi, ножа чи предметiв, спецiально пристосованих для нанесення тiлесних ушкоджень. Тому, нанесення ударiв при вчиненнi хулiганських дiй, наприклад, прикладом рушницi чи нерозкритим ножем, не може бути визнано злiсним хулiганством, оскiльки в таких випадках не використанi тi якостi, якi роблять даннi предмети вогнепальними чи гострорiжучими. На такiй позицii стоiть i судова практика.
Вироком Ленiнградського районного народного суду м.Києва А. засуджено за ч.3 ст. 206 КК Украiни до 3 рокiв позбавлення волi за вчинення особливо злiсного хулiганства.
Як визнав суд, А., знаходячись в примiщеннi дослiдного iнституту в станi алкогольного сп"янiння, безпричинно причепився до прибиральницi Г., нецензурно висловлювався на ii адресу. зайшовши в одну з кiмнат, вiн взяв рушницю для пiдводного полювання i, зарядивши гарпуном, спрямував на Г., погрожуючи вбити ii, пiсля чого i зробив пострiл у дверi кiмнати бiля якоi Г. мила пiлогу.
Коли на крики потерпiлоi вийшов К. i зажадав, щоб А. припинив хулiганськi дii, останнiй продовжував ображати Г., погрожувати iй i намагався вдарити рушницею, але К. перехопив його руку. Тодi засуджений вдарив К. рушницею i один раз кулаком, заподiявши потерпiлому легкi тiлеснi ушкодження без розладу здоров"я.
За протестом Першого заступника Голови Верховного Суду Украiни судовi рiшення в справi змiнено з таких пiдстав.
Визнаючи А. винним у вчиненнi особливо злiсного хулiганства квалiфiкуючи його дii за ч.3 ст.206 КК Украiни, суд виходив з того, що злочиннi дii засудженого вiдзначались особливою зухвалiстю i були пов"язанi з опором громадянину, який поклав край хулiганським дiям, а також iз застосуванням предмета, спецiально пристосованого для нанесення тiлесних ушкоджень.
Згiдно з вироком, застосування такого предмета виразилось в тому, що А. ударом рушницi для пiдводного полювання заподiяв К. легкi тiлеснi ушкодження.
Проте як видно з матерiалiв справи, А. не стрiляв у К. i Г. з рушницi, а заподiяв потерпiлому тiлеснi ушкодження, використовуючи вказану рушницю лише як твердий предмет, тобто хулiганськi дii засудженого не були пов"язанi з використанням рушницi для пiдводного полювання як предмета, спецiально пристосованого для нанесення тiлесних ушкоджень.
За таких обставин дii А. не можна розглядати як особливо злiсне хулiганство. Виходячи з цього, що вони вiдзначались особливою зухвалiстю i були пов"язанi з опором громадянину, який клав iм край, та заподiянням останньому легких тiлесних ушкоджень, президiя обласного суду переквалiфiкувала дii А. з ч.3 ст.206 на ч.2 ст.206 КК Украiни i призначила йому покарання у виглядi 2 рокiв позбавлення волi.
Пiд спробою застосування зброi чи iнших предметiв розумiють тi випадки, коли винний намагався, але не змiг використати вражаючi властивостi цих знарядь для нанесення тiлесних ушкоджень

 
 

Цікаве

Загрузка...