WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття та форми співучасті - Курсова робота

Поняття та форми співучасті - Курсова робота


Курсова робота
Поняття та форми співучасті
Зміст
Вступ
Розділ І. Поняття та форми співучасті.....................................8
1.1. Поняття співучасті....................................................................8
1.2. Форми співучасті.....................................................................10
Розділ ІІ. Ознаки співучасті.......................................................14
2.1. Об'єктивні ознаки співучасті...............................................14
2.2. Суб'єктивні ознаки співучасті...............................................18
Розділ ІІІ. Нормативне визначення організованої злочинної діяльності: теоретичне та практичне значення............................24
Розділ ІV. Кваліфікація групових злочинів............................32
Висновки
Список використаних джерел
Вступ
Криміногенна ситуація в Україні характеризується тенденціями до посилення організованості вчинюваних злочинів. Більше злочинів вчинюється не одноособове, а групами осіб та організованими злочинними групами. Так, у 1997 році правоохоронними органами виявлено 945 організованих злочинних угруповань. Боротьба з організованою злочинністю і контроль за її розвитком та особами, які є осередком організованої злочинності (керівники та організатори злочинів), визнана пріоритетним напрямом боротьби зі злочинністю, про що йдеться, зокрема, у Комплексній цільовій програмі боротьби зі злочинністю на 1996-2000 роки, затвердженій Указом Президента України від 17.09.1996 (№ 837/96). Проте замовчування цієї проблеми протягом десятиліть, від-сутність ефективної законодавчої бази для боротьби з організованою зло-чинною діяльністю, а також чіткого, придатного для роботи правоохо-ронних органів, визначення організованої злочинності та групових утво-рень, що входять в її структуру, зумовили низький рівень протистояння даному виду злочинності.
Великого поширення набула зараз організована злочинність. У цілому від ЗО до 40% злочинів вчиняються організованими групами злочинців, а в деяких особливо тяжких злочинах їх питома вага досягає 60%. За перше півріччя 2000 p., наприклад, виявлено більше 600 організованих груп, що вчинили близько 5 000 злочинів. Найчастіше організованими групами вчиняються такі тяжкі й особливо тяжкі злочини, як крадіжки і привласнення у великих і особливо великих розмірах, розбої, злочинне заволодіння зброєю, рекет (вимагання), контрабанда, незаконні дії з наркотичними засобами. Мають місце і вчинення такими злочинними об'єднаннями терористичних актів, тяжких тілесних ушкоджень, зґвалтувань, захоплення заручників та інших особливо небезпечних посягань. За допомогою інституту співучасті можна визначити відповідальність будь-якої особи, що бере участь в організованій групі.
Для правильного розуміння теми нашої роботи потрібно визначити, що злочин може бути скоєно як однією особою, так і декількома, що діють в співучасті. Інститут співучасті дає можливість вирішити питання: кола осіб, які можуть і повинні нести відповідальність за спільно скоєний злочин, а також встановлення підстав і меж відповідальності цих осіб; співставлення суспільної небезпеки винних з врахуванням характеру і ступеня участі в злочині, а також індивідуальних особливостей окремих злочинців.
Співучасть в злочині розглядається як особлива форма скоєння злочину, що характеризується в ряді випадків більш високим ступенем суспільної небезпеки. Поєднання зусиль декількох осіб для скоєння одного і того ж злочину, взаємна підтримка співучасниками один одного, особливо при попередній змові про злочинну діяльність, не тільки можуть полегшити скоєння злочину, але й дозволяють нерідко спричинити більшу шкоду суспільний підноси нам, забезпечити більшу латентність (скритність) злочину і містять небезпеку для злочинця бути відкритим і покараним.
Для правильного застосування норм КК про співучасть слід, пе-редусім, засвоїти його поняття.
У статті 26 говориться, що співучастю у злочині визнається умисна спільна участь декількох суб'єктів злочину у вчиненні умисного злочину. Це формулювання вироблене в результаті довголітніх теоретичних досліджень і є розвитком поняття співучасті, що містилося у ст. 19 КК 1960 р. Таким чином, співучасть - це об'єднання, коли кілька осіб вчиняють злочин спільно і умисно.
У першому розділі "Поняття та форми співучасті" ми плануємо висвітлити поняття співучасті, та по мірі можливого розкрити питання форми співучасті.
У другому розділі "Ознаки співучасті" ми розкрили такі поняття як об'єктивні ознаки співучасті, так і суб'єктивні ознаки співучасті, дали детальне визначення цих понять та розкрили їх зміст.
У третьому розділі "Нормативне визначення організованої злочинної діяльності: теоретичне та практичне значення" ми намагалися висвітлити поняття організованої злочинної організації, як однієї із форм співучасті.
У четвертому розділі "Кваліфікація групових злочинів" ми розкрили відповідальність сторін за скоєння злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою та злочинною організацією.
У кримінально-правовій науці питання ознаки співучасті розглядали: М.І.Бажанов, В.М.Биков, Ф.Г.Бурчак, Р.Р.Галіакбаров, П.І.Грішаєв, У.С.Джекебаєв, А.Ф.Зелінський, М.Г.Іванов, М.І.Ковальов, М.Й.Коржанський, Г.А.Кригер, О.О.Піонтковський, В.С.Прохоров, В.Г.Смірнов, Н.С.Таганцев, П.Ф.Тельнов, А.Н.Трайнін, О.В.Ушаков, О.М.Царегородцев, М.Д.Шаргородський, М.А.Шнейдер та ін.
Метою даної роботи є теоретична розробка кримінально-правових аспектів організованої злочинної діяльності та аналіз об'єктивних та суб'єктивних ознак співучасті.
Відповідно до поставленої мети курсової роботи зроблена спроба вирішити такі основні задачі:
" визначити зміст поняття співучасті та розкрити зміст форми співучасті;
" дати аналіз об'єктивним і суб'єктивним ознакам співучасті;
" проаналізувати стан організованої злочинної діяльності;
" виявити специфіку організованої злочинності для з'ясування осо-бливостей об'єктивних аспектів діяльності організатора у структурі даного виду злочинності;
" розкрити кваліфікацію групових злочинів, окреслити підстави та межі кримінальної відповідальності співучасників у залежності від форми співучасті і тієї ролі, яку вони виконували у спільно вчиненому злочині;
І. Поняття та форми співучасті
1.1. Поняття співучасті
Умисна спільна участь у виконанні злочину кількох осіб, як правило, становить більшу суспільну небезпеку, ніж вчинення злочину однією особою. В Особливій частині КК України конкретні склади злочинів описані, виходячи, як правило, з припущення їх вчинення однією особою - виконавцем злочину. Проте навмисні злочини можуть бути вчинені не лише однією особою, а й у співучасті кількома особами. Як зазначається у ст. 26 КК, співучастю у злочині є умисна спільна участь декількох суб'єктів злочину у вчиненні умисного

 
 

Цікаве

Загрузка...