WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття та ознаки суб’єкта злочину - Курсова робота

Поняття та ознаки суб’єкта злочину - Курсова робота


Курсова робота
Поняття та ознаки суб'єкта злочину
ЗМІСТ
ВСТУП
1. Поняття і значення суб'єктивної сторони злочину
1.1. Поняття і значення вини
1. Поняття і види суб'єктів злочину
2. Поняття неосудності та її критерії
3. Обмежена осудність.
3.1. Відповідальність за злочини, вчинені в стані сп'яніння
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ?
ВСТУП
5 квітня 2001 р. Верховна Рада України 379 голосами прийняла новий Кримінальний кодекс України - перший Кримінальний кодекс незалежної України.
Цій події передувала багаторічна і напружена праця з розробки проекту КК України, яка розпочалася у 1992 р., коли на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України було створено робочу групу з провідних вчених та практиків України.
Необхідність підготовки нового КК України була зумовлена передусім тим, що правова демократична держава не може нормально розвиватися без існування відповідної законодавчої бази. Такою законодавчою базою у боротьбі зі злочинністю перш за все і є Кримінальний кодекс. Значне зростання злочинності у перші роки незалежної України, виявлення її агресивних форм, поширення організованої злочинності та злочинності у сфері економіки поставили нагальні питання щодо створення кримінального законодавства, яке б відповідало сучасним реаліям і давало б можливості належного здійснення заходів боротьби зі злочинністю. В умовах формування нових соціальних та економічних відносин чинний КК України, що був прийнятий у 1960 році, хоча й змінювався та доповнювався в останні роки, але в цілому мав серйозні вади і не відповідав в повній мірі як новим потребам суспільства і держави, так і сучасній теорії кримінального права.
Тому при підготовці проекту було вивчено і використано безліч різноманітних джерел, а саме:
1) наукові публікації з кримінального права (курси, підручники, коментарі, монографії, статті в збірниках і періодичній пресі, тези та інші матеріали науково-практичних конференцій) з метою вивчення пропозицій, пов'язаних з удосконаленням кримінального законодавства;
2) автореферати докторських і кандидатських дисертацій з кримінального права;
3) чинний Кримінальний кодекс, особливо ті його положення, якими КК був доповнений за 1992-2000 роки;
4) слідчо-судова і прокурорська практика застосування кримінального законодавства в Україні за весь час дії Кримінального кодексу 1960 р. і особливо та, яка склалася за останні роки;
5) законопроектні роботи, які проводилися раніше з підготовки проектів КК, зокрема проект КК України, підготовлений робочою комісією Президії Верховної Ради України;
6) кримінальне законодавство зарубіжних країн, доступне для вивчення;
7) власний досвід наукової і практичної діяльності членів робочої групи, особливо їх участь у законопроектних роботах.
Розділ ІV - "Особа, яка підлягає кримінальній відповідальності (суб'єкт злочину)" - включає п'ять статей, в яких вирішено питання про вік, з якого настає кримінальна відповідальність, дані поняття осудності та неосудності, обмеженої осудності, сформульовано статтю про відповідальність за вчинення злочину в стані сп'яніння.
На відміну від КК 1960 р. введено поняття обмеженої осудності (ст.20), коли особа внаслідок хворобливого стану психіки не може повною мірою усвідомлювати свої дії або керувати ними. Такий стан під час вчинення злочину вельми поширений і назріла необхідність не тільки фактичного, але й юридичного його визнання. Подібний стан не виключає осудності, але й не брати його до уваги не можна. Обмежена осудність особи повинна враховуватися при призначенні покарання та може бути підставою для застосування примусових заходів медичного характеру.
В ст. 22 зберігається існуючий в КК 1960 р. 16-річний загальний вік, з якого особу може бути притягнуто до кримінальної відповідальності, а також знижений вік - 14 років за злочини, вичерпний перелік яких є у цій же статті. Новий КК виключає можливість притягнення до кримінальної відповідальності, починаючи з 14 років, за злочини, вчинені з необережності, тому що відсутність життєвого досвіду й особливості розвитку мислення не дозволяють підліткам передбачити однакові з дорослими особами заходи перестороги. Разом з тим, значно розширений перелік злочинів, відповідальність за вчинення яких може постати з 14 років (наприклад, за диверсію, бандитизм, терористичний акт, захоплення заручників тощо).
Приведемо цей розділ.
Стаття 18. Суб'єкт злочину
(1) Суб'єктом злочину є фізична осудна особа, яка вчинила злочин у вiцi, з якого може наставати кримінальна вiдповiдальнiсть.
(2) Спеціальним суб'єктом злочину є фізична осудна особа, що вчинила у вiцi, з якого може наставати кримінальна вiдповiдальнiсть, злочин, суб'єктом якого може бути лише певна особа.
Стаття 19. Осудність
(1) Осудною визнається особа, яка під час вчинення діяння, передбаченого цим Кодексом, могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність) i керувати ними.
(2) Не підлягає кримінальній вiдповiдальностi особа, яка під час вчинення суспільно небезпечного діяння, передбаченого цим Кодексом, перебувала в станi неосудності, тобто не могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними внаслідок хронічного психічного захворювання, тимчасового розладу психічної діяльності, недоумства або іншого хворобливого стану психіки. До такої особи за рішенням суду можуть бути застосовані примусові заходи медичного характеру.
(3) Не підлягає покаранню особа, яка вчинила злочин у станi осудності, але до постановлення вироку захворіла на психічну хворобу, що позбавляє її можливості усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними. До такої особи за призначенням суду можуть застосовуватися примусовi заходи медичного характеру, а пiсля одужання така особа може пiдлягати покаранню.
Стаття 20. Обмежена осуднiсть
(1) Пiдлягає кримiнальнiй вiдповiдальностi особа, визнана судом обмежено осудною, тобто така, яка пiд час вчинення злочину, через наявний у неї психiчний розлад, у повнiй мiрi була не здатна усвiдомлювати свої дiї (бездiяльнiсть) та (або) керувати ними. (2) Визнання особи обмежено осудною враховується судом при призначеннi покарання i може бути пiдставою для застосування примусових заходiв медичного характеру.
Стаття 21. Кримiнальна вiдповiдальнiсть за злочини, вчиненi у станi сп'янiння внаслiдок вживання алкоголю, наркотичних засобiв або iнших одурманливих речовин
Особа, яка вчинила злочин у станi сп'янiння внаслiдок вживання алкоголю, наркотичних засобiв або iнших одурманливих речовин, пiдлягає кримiнальнiй вiдповiдальностi.
Стаття 22. Вiк, з якого може наставати кримiнальна вiдповiдальнiсть
(1) Кримiнальнiй вiдповiдальностi пiдлягають особи, яким до вчинення злочину

 
 

Цікаве

Загрузка...