WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття правоутворення (пошукова робота) - Реферат

Поняття правоутворення (пошукова робота) - Реферат

розвитку методології трактування законів.
Правова доктрина служить безпосереднім джерелом права в англо- американській правовій системі: при вирішенні справи судді посилались на праці вчених, а також також у релігійно-філософській правовій системі: іслам,індуїзм, іудаїзм мають свої основні правила загальнообов'язкової поведінки, взяті із праць видатних юристів.
6.Релігійно- правова норма - акт-документ, який містить церковний канон чи іншу релігійну норму , яка санкціонується державою для надання їй загальнообов"язкового значення і забезпечується нею. Релігійно-правова норма розповсюджена в традиційно-релігійних правових системах (наприклад, у мусульманських країнах). В деяких країнах Релігійно-правова норма тісно пов"язана з правовим звичаєм, традиціями общинного побуту (держави Африки, Латинської Америки).
7.Міжнародно-правовий акт - спільний акт-документ двох чи декількох держав, що містить норми права про встановлення чи припинення прав і обов'язків в різноманітних відношеннях між ними. З санкції держави такий акт розповсюджується на її територію, стає частиною внутрішньодержавного законодавства. На внутрішньодержавне право впливають джерела міжнародного права і загальновизнані принципи міжнародного права, міжнародні договори (пакти, конвенції).
Основним джерелом права України є нормативно- правовий акт, тому доцільно буде зупинитися на його характеристиці:
а) види нормативно-правових актів;
Нормативно-правовий акт - офіційний акт - волеутворення (рішення) уповноважених суб"єктів права, що встановлює (змінює, відміняє) правові норми з метою регулювання суспільних відносин. Або інакше: акт правотворчості, що містить юридичні норми.
Отже, нормативно-правовий акт являє собою рішення правотворчого органу, спрямоване на встановлення, зміну чи відмінення дії норм права.
Нормативно-правовий акт виконує дві функції:
- функцію юридичного джерела права;
- функцію форми права.
Ознаки нормативно-правового акту:1
1.Приймається чи санкціонується уповноваженими органами держави (правотворчими органами) або народом (референдумом);
2.Завжди містить нові норми права або змінює (відміняє) діючі, чітко формулює зміст юридичних прав і обов'язків;
3.Приймається з дотриманням певної процедури;
4.Має форму письмового акту-документу і суворо визначені реквізити:
а) вид акту (закон, указ, постанова);
б) найменування органу, який прийняв акт (парламент, президент, уряд, місцевий орган влади);
в) заголовок;
г) дата прийняття акту;
д) номер акту;
е) відомості про посадову особу, яка підписала акт.
5.Публікується в офіційних спеціальних виданнях з обов'язковою відповідністю аутентичності тексту офіційного зразка (в Україні закон публікується у "Відомостях Верховної Ради України, газетах "Голос України", "Юридичний вісник України", постанови Кабінету Міністрів - в "Збірнику постанов уряду України" і газеті "Урядовий кур"єр"; закони і підзаконні акти - в журналі "Офіційний вісник України").
Структура нормативно-правового акту залежить від його специфіки і виду, передбачає розподіл нормативного матеріалу по підрозділам.
Основні структурні елементи нормативно-правового акту такі:1
1.Преамбула - вступна частина, безстатейне загальне введення, в якому дається обгрунтування закону, визначаються цілі, завдання. Зараз преамбули в законах зустрічаються рідко.
2.Пункти, статті - містять вихідні одиниці нормативно-правового акту - нормативні приписи. Через нормативні приписи стаття співвідноситься з нормами права. Статті можуть поділятися на частини, а пункти - на абзаци і підпункти.
3.Глави - маються в більших по об"єму нормативно-правових актах.
4.Розділи - об'єднують глави в більших по об"єму нормативно-правових актах.
5.Частини - найбільші підрозділи закону; містяться, як правило, в кодексах.
Розміщення норм права в статтях нормативно-правовго акту:
- звичайно правова норма заключена в одній статті, чим полегшується її сприймання;
- в ряді випадків для вираження складної норми права треба декілька статей;
- іноді в одній статті містяться декілька норм права.
Нормативні акти відрізняються від інших правових актів (наприклад,
тлумачення норм права, чи актів примінення норм права).
1.Нормативно-правовий акт містить в собі правові норми, встановлює нові права і обов'язки, або змінює (відміняє) їх. Інші юридичні акти не встановлюють нових норм права. Наприклад, акт тлумачення норм права дає тільки пояснення діючих норм.
2.Нормативно-правовий акт містить норми права загального характеру, тоді як індивідуальний акт (акт примінення норм права) має індивідуальну спрямованість. Він відноситься до конкретної особи або до вирішення конкретної юридичної справи.
Існує різна класифікація нормативно-правових актів:1
а) види нормативно-правових актів по юридичній силі:
- закони;
- підзаконні акти.
Юридична сила нормативно-правовго акту - це його специфічна властивість мати суворо визначене місце в ієрархії інших правових актів і залежить по формальній обов"язковості від того, який орган видав акт, тобто хто являється суб'єктом нормотворчості.2
б) види нормативно-правових актів по сфері дії:
- загальні;
- спеціальні;
- локальні.
в) види нормативно-правових актів по характеру волевиявлення:
- акти встановлення норм права;
- акти заміни норм права;
- акти відміни норм права.
г) види нормативно-правових актів по галузям законодавства:
- цивільні;
- кримінальні;
- адміністративні;
- кримінально-процесуальні;
- адміністративно-процесуальні.
Основні нормативно-правові акти по галузям законодавства іменуються галузевими кодексами (цивільний кодекс, кримінальний кодекс, Адміністративний кодекс, кримінально-процесуальний кодекс тощо).
д) види нормативно-правових актів по суб"єктам нормотворчості в Україні:
- Верховна Рада України - закони і постанови;
- Верховна Рада Автономної республіки Крим - постанови (по питанням, що носять нормативно-правовий характер) і рішення (по питанням організаційно-розпорядчого характеру);
- Президент України - укази (нормативні і ненормативні) і розпорядження;
- Кабінет Міністрів України - постанови і розпорядження;
- Керівники Міністерств і відомств - нормативні накази, інструкції, розпорядження, положення, вказівки Міністра;
- Рада Міністрів Автономної республіки Крим - постанови, рішення, розпорядження;
-голови місцевих (обласних і районних) державних адміністрацій - розпорядження;
- місцеві ради народних депутатів, їх виконавчі комітети - рішення і нормативні постанови; керівники їх управлінь і відділів - нормативні накази;
- адміністрація державних підприємств, установ, організацій - нормативні накази, статути, пложення, інструкції.
е) види нормативно-правових актів по основним суб"єктам державної правотворчості:
- акти законодавчої влади (закони);
- акти

 
 

Цікаве

Загрузка...