WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття правоутворення (пошукова робота) - Реферат

Поняття правоутворення (пошукова робота) - Реферат

із важливих напрямків функціонування громадського суспільства і держави , одна із правових форм їх діяльності.Вона є частиною правоутворення , його самостійною і вирішальною стадією.
Правотворчість починається тоді, коли прийнято державне рішення про підготовку проекту нормативно- правового акту,наприклад закону.
Головною відміною правотворчості від правоутворення є те , що творчість права здійснюється державними органами або з їх санкціонуванням , дозволу.
Правотворчість- це перш за все форма владно-вольової діяльності держави,формально нормативного закріплення міри свободи і справедливості, що включає в себе дослідження , узагальнення і систематизацію типових конкретних правовідносин, що виникають у громадському суспільстві, і направлена на створення нормативно- правового акту.
А) Принципи і функціїї правотворчості.
Виділяють дві групи принципів правотворчості: загальні і спеціальні.1 Загальні принципи правотворчості- цебеззаперечні основополагаючі вимоги, які виражають його сутність:
1.Гуманізм, тобто формування нормативно- правових актів на основі загально-людських цінностей ,міжнародних стандартів прав людини , створення умов і механізмів їх втілення в життя суспільства держави.
2.Демократизм, тобто вираження в ньому волі народу, безпосередня або через представників участь народу в розробці і прийнятті нормативно-правових актів .
3.Гласність- відкрите для громадськості, вільне і ділове обговорення проектів нормативно- правових актів, інформування про них населення .
4.Законність-прийняття нормативно-правових актів законним шляхом, у відповідності з конституцією закріпленим процесом правотворчості.
5.Науковість - ефективне використання досягненя юридичної та інших наук при складанні проектівнормативних актів.проведення їх незалежної наукової експертизи.
6.Системність - суворий облік системи права, системи законодавства, узгодженої зіншими нормативоно-правовими актами.
До спеціальних принципів правотворчості можна віднести :
- оперативність- це затягування проектів підготовки нормативних актів.
- поєднання динамізму і стабільності- створення стабільного нормативного акту і одночасно можливість вносити до нього доповнення і зміни.
- плановість - по функціональному назначенню актів і срокам їх прийняття.
- скрупульозність підготовки нормативних актів- відсутність непродуманих проектів.
- професіоналізм- залучення до розробки нормативних актів кваліфікованих спеціалістів із відповідних галузей науки, вчених-юристів і юристів-практиків, які мають необхідні знання і досвід.
- техніко-юридична досконалість- складання нормативно-правових актів з урахуванням правил, способів, прийомів юридичної техніки, які являються обов"язковимим для правотворчих органів.
- урахування місцевого досвіду- особливо в процесі прийняття нормативних актів місцевого значення.
Функції правотворчості - це напрями діяльності по встановленню, зміні чи відміні правових норм, створенню і розвитку законодавства.1
Основні функції правотворчості:
1.Функція первинного регулювання суспільних відносин
( розробка і прийняття нових правових норм) діє в тих випадках, коли суспільні відносини раніше не регулювались, і вперше виникла необхідність у їх регулюванні.
2.Функція оновлення и правового матеріалу(відміна ,зміна чи доповнення діючих норм) передбачає заміну тих законів, які застаріли, не відповідають потребам суспільного розвитку. При цьому важливо не займатися оновленням заради оновлення, оскільки стабільність краще змін. Коли ж суспільні потреби змінюються, суспільство потребує таке законодавство, яке адекватно відібражало б ці потреби. Тоді настає необхідність у створенні нових кодексів, законів, вносяться зміни і доповнення в відповідні законодавчі акти.
3.Функція ліквідаціїпрогалин у праві, тобто усунення повної чи часткової відсутності в діючих нормативних актах необхідних юридичних норм.
4.Функція удосконалення нормативно-правових матеріалів (кодифікаційна чи систематизаційна правотворчість) організаційною формою цієї функції є кодифікація законодавства, яка передбачає його суттєве оновлення.
Б) Стадії правотворчого процесу.
Не слід ототожнювати правотворчий і законодавчий процес.
Законодавчий процес- важлива складова частина правотворчого процесу.
Правотворчий процес- система взаємнопов'язаних процедур(стадій) по прийняттю, зміні як законів, так і підзаконних актів.1 В свою чергу стадії правотворчого процесу можуть бути розкладені на ряд стадій.
Кожний вид нормативно- правових актів зв'язаний з компетенцією державних органів певного рівня, а тому підготовка, розгляд і прийняття кожного виду актів у ієрархії актів володіють специфічними ознаками. Ступінь складності правотворчого процесу визначаються тим, які нормативно-правові акти приймаються - закони Верховної Ради, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів,рішення органів місцевого самоврядування тощо.
Класифікація стадії правотворчості може подаватися на фоні процесу правоутворення. Стадії правотворчості можуть співпадати зі стадіями правоутворення,однак прроцес правоутворення не вичерпується процесом правотворчості.
Стадії правоутворення і правотворчого процесу:2
1.Передпроектна стадія.
а) формування юридичного мотиву про необхідність внесення змін в діючу систему норм права- проходить на рівні правосвідомості в результаті виявлення волі народу(колективу), об"єктивно обумовленої потребами його соціального життя.
б) правотворчість ініціативна- обгрунтування юридичної значимості правової регламентації- видання нормативно- правового акту.
Це -етап правоутворення. Він характеризується дією об'єктивних факторів і представляє собою підготовчу стадію правотворчості.
2.Проектна стадія.
а) прийняття рішення про підготовку проекту нормативно- правового акту.
б) розробка концепції проекту нормативно-правового акту і підготовка його тексту( або доробка проекту,внесеного в порядку правотворчої ініціативи),тобто юридичне формулювання волі народу(колективу) у виді норм права.
Проекти указів Президента, постанов уряду звичайно готуються відповідними міністерствами і відомствами або на підставі плана попередніх робіт , або по разовому дорученню Президента, керівництва уряду. Такі проекти можуть бути підготовлені в апараті президента і уряду.
Щоб забезпечити кваліфіковане створення проекту, передбачається участь спеціалістів у відповідності з відомчим ( галузевим) принципом, згідно якому створення

 
 

Цікаве

Загрузка...