WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття правоутворення (пошукова робота) - Реферат

Поняття правоутворення (пошукова робота) - Реферат

за все, як результат того юридичног виховання, яке людина отримує, являючись членом впорядкованого суспільства;
2.Професійна- спеціалізовані правові знання, які використовуються в роботі професіоналами юристами. Вона включає:
а) наукова (теоретична) правосвідомість вчених викладачів вузів:
б) практична правосвідомість суддів, юрисконсультів, адвокатів, прокурорів та ін. Правосвідомість юристів передбачає високий рівень правового мислення.
Правосвідомість відіграє важливу роль в удосконаленні і розвитку правового життя суспільства.
По-перше, правосвідомість є необхідним фактором при створенні норм права. Адже правові норми формуюються в процесі свідомої, вольової діяльності правотворчих органів. Перш ніж отримати вираження в юридичних нормах, певні інтереси і потреби людей проходять через волю і свідомість індивідів, які створюють правові норми. Тому якість правових норм, їх відповідність потребам суспільного розвитку нерозривно зв"язано з правовими уявленнями, рівнем правосвідомості тих,хто створює правові норми.
По-друге, правосвідомість являється важливою і необхідною умовою точної і повної реалізації правових норм. Вимоги нором права звернені безпосередньо до людей. Ці вимоги також виконуються шляхом їх свідомої вольової діяльності. І чим вищий рівень правосвідомості держави, тим точніше виконуються приписи правових норм. Розвинута правосвідомість забезпечує добровільне, глибоко усвідомлене здійснення правових вимог, розуміння їх правильності і розумності. Вона забезпечує у людей почуття нетерпимості до порушень правопорядку.
Таким чином, правосвідомість є важливим фактором розвитку законодавства, стабільності правопорядку, реальності прав і свобод громадян. Удосконалена правосвідомість свідчить також про високу загальну і правову культуру особи, робить її повноцінним учасником різноманітних правовідносин.
б) Правомірна поведінка.
Правомірна поведінка складає основну, найбільш значну частину дій і вчинків громадян правової держави.
Правомірна поведінка- це така поведінка людей, яка відповідає приписам правових норм.1 В ній реалізується свобода людського спілкування, задоволення різнобічних інтересів особи. Дії всіх суб'єктів права будуть правомірними тоді, коли вони відповідають встановленим у нормах права дозволам чи зобов'язанням (суб'єктивним правам і обов'язкам).
Правомірна поведінка являє собою суспільно необхідне і суспільно корисне явище, вважається об'єктивною передумовою нормального функціонування громадського суспільства, сприяє його розвитку і процвітанню. Поведінка, узгоджена з правовими приписами, забезпечує не тільки свободу, але й відповідну їй організованість суспільних відносин , їх підпорядкованість передбаченому правом порядку.
В основі правомірної поведінки лежить розуміння людьми справед-ливості і корисності правових настанов , їх відповідальність перед суспільством і державою за свої вчинки , що засновано на соціальній зрілості і юридичній грамостності особи.
Правова поведінка має такі ознаки:
1. Є суспільно корисною соціальною поведінкою, забезпечує організованість і гармонійність суспільного життя, стійкий правопорядок, є важливим фактором вирішення завдань і функцій держави і суспільства, задоволення інтересів суб"єктів права.
2. Оформлено в юридичну форму- відповідає нормам і принципам права.
3. Має свідомо-вольовий характер, який виражається зовні у вигляді дії чи бездіяльності, здійснюється у формах реалізації норм права- дотримання, виконання, використання (громадянами), правопримінення (посадовими особами), несе юридичні наслідки- юридичні акти, юридичні вчинки.
4. Гарантується, охороняється державою.
Правомірна поведінка складається з елементів- правомірних вчинків, тобто правових вчинків, що мають суспільно корисний характер.
З допомогою правомірної поведінки право діє , поза нею воно мертве. Вид і міра правомірної поведінки встановлюється диспозиціями норм права. Правомірна поведінка виступає в якості загальної форми реалізації суб'єктивних юридичних обов'язків.
Сама правомірна поведінка складає суть правопорядку. Хляхом правомірної поведінки відбувається управління суспільством, здійснюється його життєдіяльність. Основна маса правовідносин, які виникають і діють у суспільстві мають у своїй основі правомірну поведінку .
Правова держава у своїй діяльності йде до того , щоб розширити і стабілізувати коло правомірних суспільних відносин шляхом підвищення якості правового регулювання, витіснення із життя суспільства поведінки, яка не узгоджується з правом.
В ході розгляду даного питання можна встановити, що правоутворення є найбільш широкою формою виникнення буття права. Воно існує як в державних рамках так і в рамках громадянського суспільства - в усьому його об'ємі, що стосується правових понять.
ІІ. ПРАВОТВОРЧІСТЬ.
Правотворчість- це правова форма діяльності держави з участю громадського суспільства (в передбачених законом випадках) по установленню (санкціонуванню), зміні, відміні юридичних норм. Правотворчість виражається у формуванні, систематизації, прийнятті і обнародуванні нормативно-правових актів.1
Головне призначення правотворчості-встановлення нових правових норм. Зміна і відміна застарілих правових норм сприяє утвердженню нових і вони входять в його склад як допоміжні прояви правотворчості.
Ознаки правотворчості:2
1.Здійснюється державою безпосередньо або з її попереднього дозволу, а також громадянським суспільством ( народом) і його суб'єктами.
2.Полягає у створенні нових норм або у зміні чи відміні діючих норм.
3.Отримує завершення у письмовому акті-документі,який називається нормативно-правовим актом.
4.Відбувається у відповідності з правовим регламентом, тобто з процедурою, яка встановлюється правовими нормами.
5.Має конкретно-цільову і організаційну спрямованість.
Правотворчість не можна зводити до законотворчості.
Законотворчість є виключною монополією представницьких вищих органів держави ( в Україні- Верховної Ради) або народу ( громадського суспільства) в передбачених законом випадках.
Законотворчість- важлива складова частина правотворчості, яка закінчується прийняттям законів. Результат правотворчості- всі нормативно-правові акти: закони, укази, розпорядження, рйшення тощо. Вони з'являються на світ внаслідок складної діяльності вищих державних органів, органів місцевого самоврядування, місцевої державної адміністрації, комерційних і некомерційних організацій, трудових колективів.
Правотворчість- одне

 
 

Цікаве

Загрузка...