WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття, підстави, види звільнення від кримінальної відповідальноті - Курсова робота

Поняття, підстави, види звільнення від кримінальної відповідальноті - Курсова робота

відповідальність не можна зводити лише до дії одного із структурних елементів правової норми - її санкції, притому санкції виключно стягуючого-каральної, негативної. Ігнорування ролі позитивних стимулів права, заохочувальних санкцій при розгляді проблеми юридичної відповідальності потрібно, напевне, вважати однією з причиноднобокості її наукової розробки, зведення відповідальності до наслідків правопорушення , розгляду її лише в негативно-ретроспективному аспекті.
Вважаю, що з цим уживатись не можна. Відмічаючи це і підкреслюючи необхідність нового підходу до розуміння сутності юридичної відповідальності і розробки актуальних її проблем, я підійшов до наступного висновку.
"Висування на передній план позитивного аспекту юридичної відповідальності має велике науково-теоретичне і практичне значення. Акцентування уваги на творчо-перетворюючій ролі і мотиваційно-облагороджуючих можливостях правових вимог і імперативів буде допомагати забезпеченню законності і правопорядку, профілактиці правопорушеннь на основі корінного покрашення правового виховання, підвищення у людей почуття відповідальності і розуміння непорушності правових приписів. Ці питання в свою чергу пов'язані з удосконаленням законодавства, покращенням інформаційної діяльності держави і її органів, з правильним здійсненням правової політики .
На мій погляд подібний підхід до поняття юридичної відповідальності дасть змогу правильно конструювати правові норми, уточнити їх структурні елементи, удосконалити весь правовий інструментарій регулювання суспільних аідносин і соціального управління".
Чи відноситься сказане про юридичну відповідальність до характеристики кримінальної відповідальності, і чи може воно бути основою для розкриття поняття і сутності останньої? Позитивна відповідь на це питання дається далеко не всіма авторами, і тим паче у багатьох зберігається тенденція бачити в кримінальній відповідальності тільки негативно-ретроспективний аспект. Ці автори вважають, що "відповідалбність позитивна" і "відповідальність негативна" - явища різнопланові, які не мають відношення до характеристики кримінальної відповідальності.
Одначе не можна, очевидно, відділяти кримінальну відповідальність від соціальної, і тим більше юридичної відповідальності, різновидом якої вона являється. Акакдемік В.Н. Кудрявцев та ряд інших авторів схиляються до висновку про необхідність по-новому трактувати кримінальну відповідальність, використовуючи нові концептуальні основи. Так, в одній роботі він пише: "Нерідко вважають, наприклад, що кримінальна відповідальність має лише ретроспективний характер. Однак і в цій сфері проявляється тенденція до позитивного, перспективного розуміння відповідальності". А в другій роботі він відмічає: " Чим вище рівень відповідальності в активному смислі, тим ріже має місце відповідальність в ретроспективному аспекті. Данний вислів в повній мірі відноситься і до кримінального права". Послідовно підтримує цю позицію в ряді своїх публікацій В.А.Елеонорський. На його погляд, кримінальна відповідальність представляє собою діалектичне поєднання двох аспектів - ретроспективного (негативного) і позитивного (перспективного). Обидва ці аспекти, не будучи однаковими, органічно пов'язані між собою, роблять один на одного, виконують єдину соціальну функцію - виступають в якості одного із засобів попередження правопорушеннь і боротьби зі злочинністю".
Я відстоюю подібну точку зору. Крім того, вважаю, що кримінальна відповідальність цілком вписується в запропоновану нами конструктивну схему загального поняття юридичної відповідальності і не менш виразно проявляє свою соціальну природу, зв'язок з іншими проявами соціальної відповідальності. Звичайно, при цьому вона володіє і своїми цілком специфічними ознаками. Спробуємо все це показати.
Як відомо, в боротьбі зі злочинністю, маючи на увазі насамперед її попередження, в суспільстві бере участь велика кількість суб'єктів , використовується різноманітність засобів та методів. Коли в ролі суб'єкта виступає сама держава, законодавець, то першою його попереджувальною акцією проти злочинності є визначення моделі цього соціального явища шляхом визначення вичерпного переліку всіх суспільно небезпечних діяннь (реальних і можливих), вчинків людей, визнаваємих злочинними, тобто шляхом криміналізації цих діяннь.
Зв'язок правових установок з соціальними процесами, з поведінкою і вчинками людей в сфері кримінального права відсліджується більш виразно внаслідок того, що його норми втілюють в себе правові імперативи, адресовані насамперед правосуб'єктним особам, наставляючи їх у дусі самих переконливих соціальних вимог.
Догматично-традиційне уявлення про карально-репресивне призначення кримінального права все ще служить перешкодою широкому соціологічному, соціально-психологічному і єтико-педагогічному вивченню норм і інститутів кримінального права, відповідно і уясненню позитивного аспекту кримінальної відповідальності. А поміж тим дійсна сутність кримінальної відповідальності і покарання, особливо в наш час, розкривається там, де їх розглядують в контексті більш широкого соціального фону, як способом соціального контролю і складаючи елементи соціально-педагогічного інструментарія, як суттєві засоби соціального оздоровлення виправно-виховного впливу на членів суспільства.
Розкриттю поняття кримінальної відповідальності в позитивному її аспекті перешкоджає і непослідовна розробленість проблеми функцій кримінального права, а кримінальна відповідальність, як виявляється, є засобом її виконання. В літературі прийнято говорити про функціїї охоронні і регулятивні, притому трактуються вони дещо по-іншому, ніж ми собі уявляємо. Так В.Г.Смірнов пише: " якщо охорона дія кримінального права направлена на відносини, встановлені чи закріплені цивільним правом, то регулятивна дія - на відносини, виникаючи із злочинного посягання на охоплювані інтереси". Приєднуючись до цієї точки зору, В.М. Коган відмічає умовність такого поділу, оскільки, "норма охороняє тим, що регулює, і регулює тим, що охороняє". При цьому не звертається увага на самостійність ролі кримінального права в регулюванні нормативних суспільних відносин, на те, що кримінальний закон - це не лише каральний інструмент, але і кодекс поведінки людей.
Кримінальний закон в цілях попередження злочинів здійснює три взаємопов'язані, але відносно самостійні функції - регулятивну, охоронну і каральну. В їх здійсненні вирішальну роль грає кримінальна відповідальність в її негативному і позитивному аспектах. Не вдаючись в деталі, коротко пояснимо цю точку зору.
Здійснення регулятивної функції заключається в встановленні доведення до правосуб'єктних осіб визначених правил поведінки, якими вони повинні керуватись в своїх відносинах з державою, суспільством та іншими людьми. Охоронна функція - це

 
 

Цікаве

Загрузка...