WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття, підстави, види звільнення від кримінальної відповідальноті - Курсова робота

Поняття, підстави, види звільнення від кримінальної відповідальноті - Курсова робота

значення: з однієї сторони, відповідальність означає володіння правами і обов'язками (повноваженнями), для того щоб діяти, розуміючи свої дії і беручи на себе вину запомилки і провини, з іншої сторони, відповідальність - це необхідність, обо'язок відповідати за свої вчинки, дії, упущення. [5]
Також двояко трактується поняття відповідальність в філософсько-соціологічній, суспільно-політичній і етико-педагогічній літературі. Відрив одного смислу від другого , спроба надати любому з них самостійний характер, можливий лише умовно для визначення тимчасового стану суб'єкта. Але при цьому неможливо забувати, що поняття "відповідальність" одночасно 2 початки : позитивне і негативне. Перше, коли суб'єкт діє відповідально, відповідно зі своїми положеннями, ролями і обов'язками, і друге, коли суб'єкт діє безвідповідально, проти вимог, приписів, за що підлягає стягненню, осудженню. В цій схемі закладений не лише смисловий, але і соціальний зміст поняття відповідальності.
В юридичній літературі традиційно було прийнято розглядувати відповідальність як наслідок правопорушення, як реалізацію стягуючої санкції. Правопорушення в свою чергу, визначалось цією санкцією. Стверджувалось навіть, що "ні наукові думки, ні тим більш інтереси практиків не дають підстав для перегляду погляду на юридичну відповідальність як наслідок правопорушення". [6]
Однак в останній час намічається і іншій підхід, і в загальній теорії права поняття юридичної відповідальності почало розглядуватись в більш широкому плані, розкриватись на базі філософсько-соціологічних, нових методологічних і теоретичних посилок, що відповідно відображається і на підході до розуміння її різновидностей, в тому числі кримінальної відповідальності.
Тут відсліджується методологічна важлива логічна послідовність: соціальна відповідальність (родове поняття) - юридична відповідальність (видове поняття) - кримінальна відповідальність (вихідне поняття).
Звідси видно, що без розуміння вихідного поняття "соціальна відповідальність" неможливо правильно уявити собі соціальну природу і характерні ознаки юридичної відповідальності як різновиду соціальної відповідальності. А без цього, в свою чергу, неможливо уяснити собі поняття і сутність кримінальної відповідальності як одного із видів юридичної відповідальності. Як представлена конструктивна схема поняття юридичної відповідальності з врахуванням всіх її сторін і аспектів, викладалось в юридичній печаті. [7] Вихідним початком для неї стала трактовка поняття соціальної відповідальності. Нагадаю коротко цю схему.
Насамперед усього розрізняють об'єктивну і суб'єктивну сторони відповідальності. Об'єктивна сторона служить по суті визначаючою ознакою відповідальності. Вона відображена в реально існуючих відносинах, виражає обумовлену ними і сформульовану вимогу до діяльності і поведінки суб'єктів, з'єднана з відповідною санкцією - стимулом позитивної чи негативної якості, а також фактичне застосування цих санкцій, які одобряють активність і засуджують нерадивість суб'єктів, підвищуючи тим самим в них почуття відповідальності. [9] Тут ми маємо справу з об'єктивуванням відповідальності, з її реальними передумовами.
З суб'єктивної сторони відповідальність являє собою перетворення даної вимоги в свідомості особи, засвоєння нею соціальних норм і імперативів, вироблення в ній соціально-позитивної мотивації і, на кінець, співвідношення нею поведінки і вчинків, практичної життєдіяльності з вказаними нормами. Свідомістю відповідальності притому охоплюється як можливість заслужити схвалення і заохочення від інстанції за старанність, так і поняття необхідності тримати відповідь перед нею і зазнати стягуючої санкції у випадку негативного вчинку, неправильної дії, порушення вимог. Тут наявна суб'єктивна відповідальність, доведена до потенціальних чи конкретних її носіїв.
Таким чином, соціальна відповідальність виступає інструментом соціального управління і контролю, за допомогою якого врівноважуються інтереси суспільства і його членів, держави і її громадян, стимулюється соціально корисна діяльність, поведінки і вчинки людей, забезпечується організованість, порядок і дисципліна в їх життєдіяльності.
З точки зору форм прояву соціальної відповідальності прийнята її трактовка в двох аспектах: позитивно-перспективному і негативно-ретроспективному. Позитивний аспект встановлює таку поведінку суб'єкта, коли він співвідносить свою поведінку з тими об'єктивними вимогами, які виражені в соціальних нормах. А негативний аспект передбачає оцінку безвідповідальної поведінки суб'єкта, коли він діє наперекір нормативній вимозі, порушує чи ігнорує певне правило, ту чи іншу урегульовану соціальним регламентом відносину.
Ця наведена схема соціальної відповідальності особистості являється методологічно визначною для розкриття загального поняття юридичної відповідальності і, відповідно, кримінальної відповідальності як її різновиду. Вона все більш і більш признається вченими-юристами і входить в науково-теоретичні дослідження проблем юридичної відповідальності у всіх її різновидах, отримує своє признання як відправна концептуальна модель.
В системі соціальної відповідальності, яка структурно визначається механізмом соціального регулювання поведінки людей, суспільних відносин, юридична (правова) відповідальність займає важливе місце. Ця значимість визначається специфікою правової регламентації поведінки людей на відміну від інших соціальних нормативів. Однією з важливих особливостей юридичної відповідальності є високий ступінь її визначеності, що обумовлюється чіткою нормативністю самого права, відбоченістю правових вимог в силу відмінності нормотворчої техніки в порівнянні з іншими сферами соціальної регуляції, а також ясно визначеною системністю права і структурною визначеністю правових норм. Правові норми готуються осмислено з точки зору соціальної позиції, конструюються по законам логіки, включені у відповідні і доступні для всіх акти. В силу цього вони виступають як найчіткіший і найдієвіший засіб соціального контролю, використовуються суспільством для регулювання відносин, залежностей, взаємодій між усіма членами суспільства.
Структурний аналіз усякої правової норми показує, що в ній лежить модель відповідальної поведінки (вчинку) правосуб'єктної особи, оскільки містить в собі вказівку на те, як потрібно, можна чи не можна діяти в гіпотетично визначеній ситуації, а також на те, що наступить (позитивне чи негативне) внаслідок цього. Вказані норми впливають на правовий статус і поведінку правосуб'єктних осіб і одночасно упорядковують суспільні відносини, породжуючи специфічний відповідальний стан учасників, стан, відповідний державним і суспільним інтересам.
Уявлення про реальність такої об'єктивно-позитивної відповідальності у суб'єктів права приводить до висновку про те, що

 
 

Цікаве

Загрузка...