WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття, підстави, види звільнення від кримінальної відповідальноті - Курсова робота

Поняття, підстави, види звільнення від кримінальної відповідальноті - Курсова робота


Курсова робота
Поняття, підстави, види звільнення від кримінальної відповідальноті
ЗМІСТ
Вступ
Глава 1. Поняття, підстави і види звільнення від кримінальної відповідальності.
Глава 2. Звільнення від кримінальної відповідальності внаслідок відпадання суспільної небезпеки діяння чи особи винної в його скоєнні.
Глава 3. Звільнення від кримінальної відповідальності з притягненням особи до адміністративної відповідальності, передачею матеріалів справи на розгляд товариського суду чи передачею винного на поруки.
Глава 4. Підстави і порядок звільнення неповнолітніх, які скоїли злочин, від кримінальної відповідальності і застосування до них примусових мір виховного характеру.
Глава 5. Звільнення від кримінальної відповідальності внаслідок закінчення строків давності.
Глава 6. Звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених ч.2 ст.56, ч.3 ст.170, ст.22910 КК України.
Висновок
ВСТУП
Створення демократичної держави Україна передбачає удосконалення і реформу законодавства, в тому числі і кримінального.
Виходячи з цього, що хоча успіх боротьби зі злочинністю визначається вирішенням кардинальних соціально-економічних і культурно-виховних задач, посиленням попереджувально-профілактичної діяльності, яка проводиться на широкій соціальній основі, не втрачають своєї актуальності і засоби кримінально-політичного, законодавчого характеру, міри кримінальної відповідальності і покарання. Стає питання про підвищення ефективності цих мір на основі більш повного виявлення їх соціальної сутності, правового змісту і механізму попереджувально-виховного впливу, а також удосконалення їх законодавчого регулювання і практичного застосування на основах соціальної справедливості.
В загальному курсі по кримінальному праву ці проблеми, на жаль, слабо розроблені, відповідно в підручниках помітно не представленні, хоча в науково-теоретичному плані в останні роки широко обговорюються. Їм присвячена велика кількість наукових публікацій, значні монографічні роботи, матеріали спеціальних дослідженнь.
Враховуючи ці обставини, мною зроблена спроба комплексного розгляду проблеми.
Глава 1
Поняття, підстави і види звільнення від кримінальної відповідальності.
В розвитку кримінально-правової думки в минулому проблемам кримінальної відповідальності не приділялось належної уваги, хоча вона є основоположним інститутом кримінального права, оскільки найпершою функцією кримінального закону є встановлення встановлення кримінальної відповідальності, принципів її диференціації і індивідуалізації, форм її реалізації. Очевидно тут відображається прогалини в самому кримінальному законі, в якому немає норм, які присвяченні поняттю кримінальної відповідальності. Закон побудований по старій і традиційній для всіх правових систем схемі "злочин - покарання" і не містить норм, які б змогли допомогти в визначені ролі феномену відповідальності, розкриттю її сутності і характерних ознак. Але однак мова іде про дуже важливе: вчення про покарання повинно базуватися на понятті і категоріях кримінальної відповідальності. Як правильно визначає В.С. Прохоров, теорія кримінальної відповідальності, яка складається в даний час, не тільки доповнює традиційні поняття вчення про покарання. "Вона значно підвищує загальну теоретичну обладнаність кримінального права, відкриває можливість по-новому, з більш чітких методологічних позицій роздивлятись традиційні питання".[1]
Для розвитку такої теорії першочергове значення має розгляд і правильне розкриття самого відправного поняттяпро відповідальність в кримінальному праві.
Визначення цього поняття, які зустрічаються в літературі, страждають односторонність, не враховують множинність її ознак, різносторонність властивостей і аспектів, і в кінцевому рахунку зводиться до модифікації традиційного поняття покарання, бачачи сутність кримінальної відповідальності в покаранні, його відбуванні. Так, наприклад, М.Д.Шаргородський в свій час давав наступне визначення: "Кримінальна відповідальність - обов'язок особи, яка скоїла злочин, понести покарання, яке полягає в позбавленнях особистого чи майнового характеру, осуджуюче його за скоєний злочин і маючи на меті його виправлення і перевиховання, а також попередження скоєння нових злочинів як ним, так і іншими особами".[2]
Суттєво не відрізняється від цього визначенння дефініція, сформульована набагато пізніше і здавалось би, на більш широкій методологічній основі А.І.Санталовим. Він пише: "кримінальна відповідальність розуміється нами як вимушене понесення винною особою негативних наслідків злочину в формі засудження ( державного осуду) і примушення злочинця до цього уповноваженими державними органами". [3] Добавлення моментів "засудження" і "примус" тут нічого не змінює, оскільки покарання передбачає те і інше. Тому важко відрізнити і цю форму від традиційного поняття покарання.
Суттєвий момент в понятті кримінальної відповідальності, момент, не характерний покаранню, був замічений А.А. Піонтковським, - це обов'язок особи, яка здійснила злочин "відповідати пред судовими органами і неси покарання". [4] І далі, він вважає, що зрозуміти проблему кримінальної відповідальності в її правовому аспекті можна в рамках кримінально-правових відносин. "Недостатня розробленість поняття кримінальної відповідальності пояснюється тим, що радянська теорія кримінального права довгий не приділяла необхідної уваги проблемі правовідносин. А це в свою чергу викликано ще далеко не подоланим відривом кримінального права від загальної теорії права". [4]
В принципі можна погодитись з цим твердженням, коли мова йде про теорію правовідносин. Що ж стосується поняття юридичної відповідальності, то в загальній теорії права воно виявилось ще менше розробленим, ніж в кримінальному праві. Загальним недоліком і в тому, і в іншому випадках потрібно, напевно , вважати виявлення догматизму в трактовці вихідних положень, прагнення притримуватись рамок традиційних категорій і понять без достатнього розуміння їх соціальної природи і діалектичного розвитку.
Розвиток соціології радянського права, "соціологізація" наукових дослідженнь правових норм та інститутів, проблем їх функціонування і ефективності відкрили можливості ширше і глибше підійти до розкриття їх сутності і соціальної природи. Це відноситься і до поняття кримінальної відповідальності.
Я спробую звернути увагу на те нове в підході до розкриття поняття і розуміння сутності кримінальної відповідальності, що спостерігається в активізувавшихся в останні роки публікаціях, обговореннях і дискусіях по проблемах юридичної відповідальності.
Насамперед необхідно вирішити недорозуміння термінологічного порядку, розібратись в загальному змісті слова "відповідальність". В загально вживаному значенні це слово має 2

 
 

Цікаве

Загрузка...