WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття дії та бездіяльність в кримінальному праві (пошукова робота) - Реферат

Поняття дії та бездіяльність в кримінальному праві (пошукова робота) - Реферат

закінченими з моменту настання вказаних в законі суспільно небезпечних наслідків. Так, вбивство вважається закінченим злочином, коли настала смерть потерпілого ; крадіжка - коли злочинець протиправно заволодів індивідуальним майном громадянина і мав реальну можливість розпоряджатися ним на свій розсуд.
В злочинах з формальним складом сам факт скоєння суспільно небезпечного діяння, передбаченогокримінальним законом, утворює закінчений злочин. До таких складів відносяться, наприклад , образа, наклеп, спекуляція, отримання хабаря, дезертирство та т. ін. Злочин з формальним складом також спричиняють шкоду суспільним відносинам. Однак він носить, як правило, нематеріальний характер. Це шкода політична, організаційна, соціальна, моральна.
Труднощі у визначені злочинних наслідків часто пов`язані з тим, що ця ознака списана в законі у вигляді оціночного поняття. У таких випадках вирішенню цього питання сприяє легальне або судове тлумачення закону. Наприклад, безпосередньо в законі визначено поняття " істотної шкоди, якщо вона полягає в заподіянні матеріальних збитків" ( ст. 164 ), поняття "значної шкоди потерпілому " ( ч. 2 ст. 140 ) роз'яснено у п. 27 постанови Пленуму Верховного Суду України від 25 грудня 1992 р. № 12 " Про судову практику в справах про корисливі злочини проти приватної власності".
Діяння злочинів на злочини з матеріальним і злочини з формальним складом відображає об` єктивно існуюче положення, коли в законі:
а) по - різному описується об`єктивна сторона складу злочину;
б) по - різному відбиваються суспільно небезпечні наслідки. В злочинах з матеріальним складом необхідно встановити не тільки діяння, але і суспільно небезпечні наслідки, а також причинний зв`язок між ним. В злочинах з формальним складом для кримінальної відповідальності достатньо встановити лише факт скоєння суспільно небезпечного діяння;
в) на основі цього поділу по-різному вирішується питання про момент закінчення злочину. Злочин з матеріальним складом вважається закінченим з моменту настання суспільно небезпечних наслідків. Злочин з формальним складом вважається закінченим з моменту скоєння самого діяння незалежно від настання наслідків.
Розділ IV. Причинний зв`язок в кримінальному праві.
Причинний зв'язок - це ознака об`єктивної сторони не всіх, а лише так званих "матеріальних" складів злочинів. При вчиненні злочину, який має "матеріальний" склад, завжди необхідно встановити причинний зв`язок між дією (бездією ) та злочинним наслідком, які настали.
Причинний зв`язок - це ознака об`єктивної сторони не всіх, а лише так званих "матеріальних" складів злочинів. При вивченні злочину, який має "матеріальний" склад, завжди необхідно встановити причинний зв`язок між дією ( бездією ) та злочинними наслідками.
Причинний зв`язок - це обов`язкова ознака злочинів із матеріальним складом.
Теорія та практика кримінального права виходить з основоположного принципу, згідно якому суспільно небезпечні наслідки можуть бути застосовані у вину особі лише за умови, що вони знаходились у причинному зв`язку з його діями або бездією. Встановити причинний зв`язок між діянням і суспільно небезпечними наслідками - значить, дати відповідь на питання: чиє діяння виконало цей наслідок може бути застосовано у вину.
Таким чином, потрібно констатувати, що в об'єктивній дійсності шкідливий наслідок, який настав викликано діями даної особи, а не діями третіх осіб або яких-небудь.
Особливо складним є встановлення причинного зв'язку при розслідуванні справи про автотранспортні злочини, порушення вимог законодавства про охорону праці, порушення правил зберігання, використання, обміну, перевезення радіоактивних матеріалів тощо. Від правильного вирішення цього питання залежить правосудність цього вироку.
Використовуючи ті чи інші філософські положення кримінально правова наука, звичайно, не створює якісно нового поняття причинного зв`язку, а лише вирішує цю проблему з урахуванням специфіки кримінального права. Причинний зв`язок у кримінально - правовому розумінні означає, що злочинний наслідок породжується суспільно небезпечним і протиправним діянням суб`єкту злочину. Спрощено це виглядає так : одне явище ( суспільне небезпечне діяння ) породжує інше явище ( злочинний наслідок ). Звідси випливає: не було б діяння - не настали б і наслідки. Якщо, ж, навпаки, суспільно небезпечні наслідки незалежно від того, чи було вчинено діяння, причинний зв`язок відсутній. Але вирішення цього питання ускладнюється тим, що у ланцюгу взаємопов`язаних явищ може бути дуже багато обставин, тому досить важко встановити, які саме з них є юридично значимими причинами наслідку.
Розуміння причинності ( взаємозалежності ) в кримінальному праві ґрунтується на таких головних філософських положеннях про причинний зв`язок6
1. Всезагальний зв`язок між явищами природи та суспільства с закономірністю - безпричинних явищ немає: всі явища в природі та суспільстві причинно обумовлені.
2. Всезагальний зв`язок між явищами зовнішнього світу існує реально і об`єктивно, він не залежить від свідомості та волі людей.
3. Причинний зв`язок ( як частка всезагального зв`язку речей і явищ ) пізнавальний. Світ пізнавальний і пізнані його закономірності. Пізнання та знання є насамперед знанням причини. Якби світ був непізнавальним, то наука стала б неможливою, а якби ми знали всі причини, то вона стала б непотрібною.
4. Причина та наслідок - це лише частка, вилучена із всезагального зв`язку речей та явищ, ізольована від нього, для з`ясування того, що є причиною, а що наслідком, оскільки внаслідок цієї причини є причиною іншого наслідку і так безкінечно.
Слідчі та судові працівники, встановлюючи причинний зв`язок між поведінкою винного та злочинними наслідками, керуються цими загальними філософськими положеннями, а також враховують деякі додаткові вимоги, що містяться в уголовно - правових нормах.
Оскільки причинний зв`язок існує об`єктивно і незалежно від свідомості людей, все більше і глибше пізнається людьми, то він може бути встановлений працівниками слідства і суду.
Для правильного встановлення наявності чи відсутності причинного зв`язку необхідно дотримуватися правил:
1. Причина в числі завжди передує наслідки. Не може бути причиною не явище, яке відбулося після наслідків. Суспільно небезпечне діяння передує в часі злочинним наслідком, діяння є тією необхідною умовою, яка підготувала і визначила можливість настання наслідків. Відсутність такої послідовності свідчить про те, що діяння не може бути причиною певних наслідків. В той же час треба мати на увазі, що після цього, оскільки певні наслідки можуть бути народженні різними причинами. Одна лише зовнішня послідовність подій не може бути підставою для встановлення причинного зв`язку
2. Для визначення діяння причиною злочинних наслідків необхідно встановити, що воно не тільки передувало наслідкам, але що ці наслідки

 
 

Цікаве

Загрузка...