WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття дії та бездіяльність в кримінальному праві (пошукова робота) - Реферат

Поняття дії та бездіяльність в кримінальному праві (пошукова робота) - Реферат


Пошукова робота
Поняття дії та бездіяльність в кримінальному праві
Розділ І. Поняття і значення об'єктивної сторони складу злочину.
При виявленні злочину ми насамперед стикаємося з його об`єктивними ознаками. Об`єктивну сторону злочину утворюють зовнішні його ознаки встановлені кримінальним законодавством. Це ті його ознаки, в яких проявляється зовні процес вчинення суспільно небезпечного діяння.
Об`єктивна сторона - обов'язковий елемент кожного конкретного складу злочину. Вона полягає у виявленні того, як і за яких умов скоївся злочин. Наприклад крадіжка з об`єктивної сторони полягає в таємному заволодінні чужим майном (ст. 140 КК), грабіж у відкритому заволодінні чужого майна ( ст. 141 КК ), зґвалтування -у статевих зносинах із застосуванням фізичного насильства, погроз або з використанням безпосереднього стану потерпілої ( ст. 117 КК ).
В об`єктивних ознаках знаходять свій вияв як фактичні так і соціальні властивості злочину, насамперед його суспільна небезпека. Об`єктивні ознаки, які притаманні всім злочинам вивчаються загальною частиною кримінального права, а індивідуальні ознаки конкретних злочинів, наприклад бандитизму, хуліганства розглядаються в особливій частині.
Кримінальне право України передбачає відповідальність лише за скоєння суспільно небезпечного діяння, тобто дії чи бездії, яка посягає на суспільний лад України, його політичну і економічну, системи, власність, політичні і економічні, трудові, майнові та інші права і свободи громадянина, правопорядок. Із змісту ст. 3 і ст. 7 КК випливає , що за хід думок, настрій, тобто голий умисел кримінальна відповідальність не настає.
За об`єктивними ознаками суспільно небезпечне діяння, за характером поведінки людини у певних умовах можна судити і про суб`єктивні моменти: мотив, задум, мета суб'єкта при скоєні злочину ( ст. 56, 58, 81, 154 КК). Об`єктивна сторона складу злочину включає такі ознаки:
а) суспільно небезпечну дію або бездію ;
б) суспільно небезпечні наслідки злочину;
в) причинний зв`язок між суспільно небезпечним діянням і суспільно небезпечним наслідком ;
г) місце, час, обстановку, спосіб засоби і знаряддя скоєння злочину.
Всі ознаки об`єктивної сторони злочину з точки зору їх опису в диспозиціях статей Особливої частини КК можна поділити на дві групи: обов`язкові ( необхідні ) та факультативні.*
До обов`язкових ознак відносяться діяння у формі дії або бездії. Без діяння інакше кажучи без конкретного акта суспільно небезпечної поведінки людини не може бути скоєно не один злочин. Діяння завжди або безпосередньо вказується в диспозиції статті Особливої частини КК, або однозначно випливає з її змісту і, таким чином виступає обов`язковою ознакою об`єктивної сторони складу злочину. Тому встановлення ознак такого ділення ( дії або бездії ) є обов`язковим по кожній кримінальній справі.
* Чернишов Н. В., Володько М. В. Кримінальне право України К., 1995
До факультативних ознак об`єктивної сторони складу злочину відносяться: суспільно небезпечні наслідки, причинний зв`язок між діянням і суспільно небезпечними наслідками, місце, час, обстановка, спосіб і засоби скоєння злочину ці ознаки хоча фактично притаманні злочину як явищу реальної дійсності, але не завжди вказуються в законі як ознаки конкретного складу злочину. Так, диспозиція складів наклепу, хуліганства не містять вказівок на конкретні суспільно небезпечні наслідки, які необхідно було б встановити при вирішенні питання про притягнення особи до кримінальної відповідальності. Також далеко не завжди в статтях Особливої частини КК вказується спосіб, місце, час, обстановка скоєння злочину. Відповідно даній ознаки об`єктивної сторони складу злочину є не обов`язковими, а факультативними. Однак якщо суспільно небезпечні наслідки, місце, час, спосіб, обстановка і засоби скоєння злочину прямо вказані в диспозиції статті Особливої частини КК або однозначно випливають з її змісту, то вони приймають значення обов`язкових ознак об`єктивної сторони складу злочину і їх встановлення в такому випадку є обов`язковими.
Дія у кримінально правовому розумінні - це активні, вольовий свідомий акт зовнішньої поведінки суб`єкта, який відображається у скоєнні суспільно небезпечного посягання, визначеного кримінальним законом. Така, безумовно, є не тільки суспільно небезпечною, а й протиправною, оскільки її здійснення карається кримінально правовою нормою, тобто конкретною статтею Особливою частиною ККУ.
Бездія у кримінально правовому розумінні - це суспільно небезпечна пасивна поведінка особи ( суб`єкта ) тобто невиконання дій які особа повинна була і могла вчинити, чи не попередила настання суспільно небезпечних наслідків, які була зобов'язана і могла попередити.
Наслідком (злочинним результатом) діянні прийнято вважати передбачену кримінально - правовою нормою матеріальну шкоду, заподіяну злочинним діянням об`єкта посягання важливість цієї ознаки полягає в тому, що від розміру та характеру можливої або фактично спричиненої шкоди залежить значною мірою ступінь суспільної небезпечності злочину.
Під причинним зв`язком в кримінальному праві розуміють об`єктивну існуючий зв`язок між діянням - дією або бездією причиною - і суспільно небезпечними наслідками (наслідок), коли дія або бездія породжує настання суспільно небезпечного наслідку.
Факультативні ознаки детально розглядаються в 5 главі.
Об`єктивна сторона злочину має велике значення бо по - перше, об`єктивна сторона є елементом складу злочину і входить в основу кримінальної відповідальності. Тому особу може бути притягнуто до кримінальної відповідальності лише тоді, коли в скоєному ним діянні встановленні всі ознаки об`єктивної сторони складу злочину. По друге ознаки об'єктивної сторони багато в чому визначають суспільну небезпеку злочину. Характер діяння, спосіб його скоєння місце, час, обстановка скоєння злочину тяжкість суспільно небезпечних наслідків які настали, є найбільш важливим показником суспільної небезпеки як соціальної властивості злочину у зв'язку з цим ознаки діяння враховуються, насамперед, при вирішенні питання про криміналізацію тих чи інших діянь тобто визнання їх злочинними та караними самим законодавцем. Крім того наприклад, тяжкість наслідків, спосіб скоєння злочину, багато в чому визначають тяжкість покарання, встановленого в санкціях статей Особливої частини КК за відповідні злочини. По трете об'єктивна сторона має важливе значення для правильної кваліфікації злочину аналіз об'єктивної сторони дає можливість встановлювати інші елементи і ознаки складу злочину: об`єкт, якому наноситься шкода даним злочином, відповідну форму вини, мотив, межу злочину які не завжди вказуються в диспозиціях статей Особливої чистини КК, і , таким чином, вірно кваліфікувати скоєне. В четвертих, об`єктивна сторона має важливе значення для розмежування злочинів а також відмежування злочинних діянь від незлочинних. По п`яте

 
 

Цікаве

Загрузка...