WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Розгляд спорів господарськими судами - Курсова робота

Розгляд спорів господарськими судами - Курсова робота

вжиття заходів досудового врегулювання спору;
7. перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви.
У позовній заяві можуть бути вказані й інші відомості, якщо вони необхідні для правильного вирішення спору.
Недодержання вимог щодо форми і змісту позовної заяви тягне за собою повернення її, про що виноситься суддею ухвала. Ухвалу про повернення позовної заяви може бути оскаржено. Повернення позовної заяви не перешкоджає повторному зверненню з нею до господарського суду в загальному порядку після усунення допущеного порушення.
Ціна позову визначається:
1. у позовах про стягнення грошей - стягуваною сумою, або сумою, оспорюванню за виконавчим чи іншим документом, за яким стягнення про водиться у безспірному порядку;
2. у позовах про витребування майна - вартістю майна, що витребується;
3. у позовах, які складаються з кількох самостійних вимог, - сумою усіх вимог;
4. у позовах про стягнення іноземної валюти - в іноземній валюті та у карбованцях відповідно до офіційного курсу, встановленого Національним банком України на день подання позову.
В ціну позову включаються також вказані в позовній заяві суми неустойки (штрафу, пені), а якщо вони не вказані, - суми їх, визначені суддею. Ціну позову вказує позивач, а у випадках неправильного зазначення ціни позову вона визначається суддею, і з неї обчислюється державне мито.
Позивач, прокурор чи його заступник зобов'язані при поданні позову надіслати сторонам копії позовної заяви та доданих до неї документів, якщо що цих документів у сторін немає.
До позовної заяви додаються документи, які підтверджують:
1. вжиття заходів досудового врегулювання господарського спору з кожним із відповідачів (у спорах, що виникають при укладанні, зміні та розірванні договорів - відповідно договір, проект договору, лист, який містить вимогу про укладання, зміну чи розірвання договору, відомості про пропозиції однієї сторони і розгляд їх у встановленому порядку, відповідь другої сторони, якщо її одержано, та інші документи, у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - копія претензії, докази її надсилання відповідачу, копія відповіді на претензію, якщо відповідь одержано);
2. відправлення відповідачеві копії позовної заяви і доданих до неї документів;
3. сплату державного мита у встановлених порядку і розмірі;
4. сплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу;
5. обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги.
До заяви про визнання акта недійсним додається також копія оспорюваного акта або засвідчений витяг з нього. А до позовної заяви, підписаної представниками позивача, додається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника позивача.
В одній позовній заяві може бути об'єднано кілька вимог, зв'язаних між собою підставою виникнення або поданими доказами. Суддя має право об'єднати кілька однорідних позовних заяв або у яких беруть участь ті ж самі сторони, в одну справу, про що зазначається в ухвалі про порушення справи або в рішенні.
Питання про прийняття позовної заяви вирішується суддею, який має право відмовити у її прийнятті, якщо: заява не підлягає розгляду в боспорських судах України, у провадженні господарського суду або іншого органу, який в межах своєї компетенції вирішує господарський спір, є справа зі спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав або є рішення цих органів з такого спору, позов подано до підприємства, організації, які ліквідовано. Про відмову в прийнятті позовної заяви виноситься ухвала, яка надсилається сторонам, не пізніше п'яти днів з дня надходження заяви. До ухвали додаються позовні матеріали. Ухвали про відмову у прийнятті позовні заяви може бути оскаржено, і у разі скасування цієї ухвали позовна вважається поданою в день первісного звернення до господарського суду.
Суддя прийнявши позовну заяву, не пізніше п'яти днів з дня її надходження виносить і надсилає учасникам судового процесу ухвалу про порушення провадження у справі, в якій вказується про прийняття позовної заяви, призначення справи до розгляду в засіданні господарського суду, про час і місце його проведення, необхідні дії щодо підготовки справи до розгляду в засіданні.
По підготовці справи до розгляду, з метою забезпечення правильного і своєчасного вирішення господарського спору суддя вчиняє в необхідних випадках такі дії: вирішує питання про залучення до участі у справі іншого відповідача та про виключення чи зміну неналежного відповідача; виключає з числа відповідачів підприємства і організації, яким надіслано пропозицію про судове врегулювання спору; викликає представників сторін (якщо сторони знаходяться у тому ж населеному пункті, що й господарський суд) для уточнення обставин справи і з'ясовує, які матеріали може бути подано додатково, зобов'язує сторони, інші підприємства, установи, організації,державні та інші органи, їх посадових осіб виконати певні дії (звірити розрахунки, провести огляд доказів у місці їх знаходження тощо); витребує від них документи, відомості, висновки, необхідні для вирішення спору, чи знайомиться з такими матеріалами безпосередньо в місці їх знаходження; вирішує питання про призначення експертизи; проводить огляд і дослідження письмових та речових доказів у місці їх знаходження; вирішує питання про визнання явки представників сторін у засіданні господарського суду обов'язковою; вирішує питання про виклик посадових та інших осіб для дачі пояснень по суті справи; вирішує питання про вжиття заходів до забезпечення позову; вчиняє інші дії спрямовані на забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи.
Спір має бути вирішено господарським судом у строк не більше двох місяців від дня одержання позовної заяви. Спір про стягнення заборгованості за опротестованим векселем має бути вирішено господарським судом у строк не більше одного місяця від дня одержання позовної заяви. У виняткових випадках голова господарського суду чи заступник голови має право продовжити строк вирішення спору, але не більше як на один місяць. За клопотанням обох сторін чи клопотанням однієї сторони, погодженим з другою стороною, спір може бути вирішено у більш тривалий строк. Про продовження строку вирішення спору виноситься ухвала.
Порядок ведення засідання визначається суддею, а в разі розгляду справи трьома судами - суддею, головуючим у засіданні. Суддя оголошує склад господарського суду, роз'яснює учасникам судового процесу їх права та обов'язки і сприяє у здійсненні належних їм прав. У засіданні заслуховуються представники позивача і відповідача та інші особи, які беруть участь у засіданні.
Господарський суд відкладає, в межах строків, розгляд справи, коли за якихось обставин спір не може бути вирішено в даному засіданні. Такими обставинами зокрема є: нез'явлення в засідання представників сторін, інших учасників судового процесу; неподання витребуваних доказів; необхідність витребування нових доказів; залучення до участі в справі іншого відповідача, заміна неналежного відповідача; необхідність заміни відведеного судді, судового експерта.
Про відкладення розгляду справи виноситься ухвала, в якій указується час і місце проведення наступного засідання.
Суддя має прав оголосити

 
 

Цікаве

Загрузка...