WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Розгляд спорів господарськими судами - Курсова робота

Розгляд спорів господарськими судами - Курсова робота

господарських товариств (Закон України "Про підприємства в Україні"), господарських товарів (Закон України "Про господарські товариства") та інші; наявність значної кількості нормативних актів обмеженої сфери дії - відомчих, локальних; наявність в господарському законодавстві України нормативних актів вже існуючої держави - СРСР (положення про поставки продукції науково-технічного призначення та товарів народного споживання, затверджені постановою РМ СРСР № 888 від 25 липня 1988 р. та ін.), що застосовуються за умов визначених Постановою Верховної Ради України від 12 вересня 1991 р. "Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства СРСР"; наявність дореформених нормативних актів. Правила про договори підряду на капітальне будівництво та ін.) і нормативних актів, що відповідають Концепції переходу Української РСР до ринкової економіки і відповідно - забезпечують розвиток ринкових відносин та їх соціальну орієнтацію (закони України "Про власність", "Про підприємництво", "Про інвестиційну діяльність" та ін.).
Розташування господарсько-правових актів з урахуванням їх зв'язків властивостей становить систему господарського законодавства. Систематизацію господарського законодавства можна здійснювати за різними критеріями: за юридичною силою актів, в яких фіксуються господарсько-правові норми; за предметом правового регулювання (за видами і характером господарської діяльності, галузями і сферами народного господарства (економіки). Відповідно до першого критерію системі господарсько-правових актів складають:
1) положення Конституції України щодо забезпечення державою соціальної орієнтації економіки України (ст.. 13), права громадян на підприємницьку діяльність (ст.. 42), щодо основних засад державного регулювання суспільних відносин в сфері вітчизняної економіки (ст.. 42) та правового становища її суб'єктів;
2) закону України, що регулюють господарські відносини (закони України "Про власність", "Про підприємництво", "Про підприємства в Україні", Про цінні папери і фондову біржу", "Про господарські товариства" та ін.;
3) постанови Верховної Ради України (наприклад, Постанова від 12 вересня 1991 р. "Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства СРСР");
4) укази президента України: від 11 травня 1994 р. "Про холдингові компанії", що створюються в процесі корпоратизації та приватизації" та ін.;
5) акти уряду України:
- декрети Кабінету Міністрів України, що видалися протягом шести місяців з грудня 1992 р. про травень 1993 р. в силу делегування Верховною Радою Уряду повноважень щодо видання нормативних актів, за юридичною силою рівнозначних законів (декрети: від 15 грудня 1992 р. "Про управління майном, що є у загальнодержавній власності", від 25 травня 1998 р. "Про порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності" від 18 листопада 1999 р. "Про реєстр суб'єктів підприємницької діяльності" та інші;
- постанови Ради Міністрів УРСР (постанова від 11 липня 1983 р. "Про порядок створення. Реорганізації та ліквідації підприємств, об'єднань, організацій, установ республіканського та місцевого підпорядкування");
6) відомчі нормативні акти, що видаються компетентними міністерствами та відомствами щодо регулювання діяльності певної галузі народного господарства або певної сфери економіки (наприклад, Положення про порядок державної реєстрації торгово-промислових палат);
7) локальні нормативні акти, що приймаються (укладаються) безпосередньо суб'єктами господарювання або їх засновниками (установчі та внутрішні правові документи суб'єктів господарювання.
Відповідно до систематизації нормативних актів за предметним критерієм розрізняють:
1) компетенційні нормативні акти, тобто такі, що визначають правове становище суб'єктів господарського права (закони "Про підприємництво", "Про підприємства в Україні", "Про господарські товариства", Декрет Кабінету Міністрів "Про довірчі товариства", укази президента України "Про холдингові компанії, створюються в процесі корпоратизації та приватизації" та інші);
2) договірне право , як інститут господарського законодавства, що регулює зобов'язальні відносини в сфері господарювання. Сюди належать норми Цивільного, Господарського процесуального кодексів, закони "Про інвестиційну діяльність", "Про поставки для державних потреб", "Положення, про поставки продукції виробничо-технічного призначення та інші нормативні акти.
До окремих інститутів господарського законодавства належать нормативні акти, що регулюють ринок капіталів, страхування. Зовнішньоекономічну діяльність, порядок розгляду господарських спорів.
Слід зауважити, що господарський суд, при вирішенні господарських спорів, не застосовує акти державних та інших органів, якщо ці акти не відповідають законодавству України, а також не застосовує акти Президента України та органів державної виконавчої влади (наприклад, Кабінету Міністрів України), якщо вони суперечать Конституції і Законам України, і при порушенні законодавства та права і охоронюваних законом інтересів підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної діяльності, мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів. У випадках, передбачених законодавчими актами країни, до господарського суду мають право також звертатися у державні та інші органи, громадяни, що не є суб'єктами підприємницької діяльності.
Відповідно до статті 4 Господарського процесуального кодексу господарський суд вирішує господарські спори на підставі Конституції України, Закону України "Про господарські суди", Господарського процесуального Кодексу, інших законодавчих актів України, міжнародних договір, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
Господарський суд не застосовую акти державних та інших органів, якщо ці акти не відповідають законодавству України.
Якщо в міжнародних договорах України, згода на обов'зковість яких надана Верховною Радо України, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України, то застосовуються правила міжнародного договору.
Господарський суд у випадках, передбачених законом або міжнародними догові договором, застосовує норми права інших держав.
У разі відсутності законодавства, що регулює спірні відносини за участю іноземного суб'єкта підприємницької діяльності, господарський суд може застосовувати міжнародні торгові звичаї.
Забороняється відмова у розгляді справи з мотивів неповноти, неясності, суперечливості чи відсутності законодавства, якерегулює спірні відносини.
2.1. Підвідомчість справ господарським судом. Підсудність справ
Підвідомчість - це визначена законом сукупність повноважень господарських судів щодо розгляду справ відносних до їх компетенції.
Господарському процесуальному законодавстві сформульовані загальні правила підвідомчості суду позивних справ і окремі винятки з них. Згідно з ст. 12 ГРК господарським судом підвідомчі справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні, розірванні, і виконанні господарських договорів та

 
 

Цікаве

Загрузка...