WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття і значення механізму держави - Курсова робота

Поняття і значення механізму держави - Курсова робота

особами не допускається.
Судочинство в Україні здійснюється Конституційним судом та судами загальної юрисдикції.
Конституційний Суд України - єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні.
Діяльність Конституційного Суду України грунтується на принципах верховенства права, незалежності, колегіальності, рівноправності суддів, гласності, повного і всебічного розгляду справ та обгрунтованості прийнятих ним рішень.
Конституційний Суд України приймає рішення та дає висновки у справах щодо:
1) конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
2) відповідності Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковість;
3) додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту;
4) офіційного тлумачення Конституції та законів України.
Система судів загальної юрисдикції в Україні будується за принципами територіальності і спеціалізації. Систему судів загальної юрисдикції складають: Верховний Суд України, Верховний Суд Республіки Крим, обласні, Київський і Севастопольський міські суди, міжобласний суд, міжрайонні (окружні), районні (міські) суди та військові суди регіонів, Військово-Морських Сил і гарнізонів.
Верховний суд України є найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції.
Вищими судовими органами спеціалізованих судів є відповідні вищі суди.
§4. Правоохоронні органи державної влади
Особливе місце в державному механізмі України займають органи прокуратури, систему яких очолює Генеральна прокуратура України. Згідно з Конституцією на прокуратуру покладаються такі завдання:
1) підтримання державного обвинувачення в суді;
2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом;
3) нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;
4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян.
Прокуратура України здійснює вищий нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів Кабінетом Міністрів України, міністерствами, державними комітетами, відомствами, іншими органами державного і господарського управління та контролю, Урядом Автономної Республіки Крим, місцевими Радами народних депутатів, їх виконавчими і розпорядчими органами, військовими частинами, політичними партіями, громадськими організаціями, масовими рухами, підприємствами, установами і організаціями, незалежно від форм власності, підпорядкованості та приналежності, посадовими особами та громадянами.
Служба безпеки України - державний правоохоронний орган спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України. На Службу безпеки України покладається у межах визначеної законодав-ством компетенції захист державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, науково-технічного і оборонного потенціалу України, законних інтересів держави та прав громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних служб, посягань з боку окремих організацій, груп та осіб.
До завдань Служби безпеки України також входить попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів проти миру і безпеки людства, тероризму, корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління і економіки та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам України.
Діяльність Службибезпеки України, її органів і співробітників грунтується на засадах законності, поваги до прав і гідності особи, позапартійності та відповідальності перед народом України.
Міліція в Україні - державний озброєний орган виконавчої влади, який захищає життя, здоров'я, права і свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань.
Основними завданнями міліції є:
забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав і свобод, законних інтересів;
запобігання правопорушенням та їх припинення;
охорона і забезпечення громадського порядку;
виявлення і розкриття злочинів, розшук осіб, які їх вчинили;
забезпечення безпеки дорожнього руху;
захист власності від злочинних посягань;
виконання кримінальних покарань і адміністративних стягнень;
участь у поданні соціальної та правової допомоги громадянам, сприяння у межах своєї компетенції державним органам, підприємствам, установам і організаціям у виконанні покладених на них законом обов'язків.
Діяльність міліції будується на принципах законності, гуманізму, поваги до особи, соціальної справедливості, взаємодії з трудовими колективами, громадськими організаціями й населенням.
Діяльність міліції є гласною. Вона інформує органи влади і управління, трудові колективи, громадські організації, населення і засоби масової інформації про свою діяльність, стан громадського порядку та заходи щодо його зміцнення. За погодженням з міліцією засоби масової інформації можуть акредитувати своїх журналістів при її органах.
Висновок
Для механізму держави характерне таке негативне явище, як бюрократизм. Особливо це помітно в нашій країні, коли для отримання якоїсь довідки чи документу необхідно пройти велику кількість інстанцій або, коли тебе з однієї інстанції відсилають в іншу, а з тієї ще далі. В умовах правової держави цього не повинно бути.
Україна зараз знаходиться напередодні адміністративної реформи і тому, я вважаю, потрібно детально дослідити цю проблему і зокрема, здійснити наступне:
- скоротити державний апарат, провести його реорганізацію і децентралізацію, що повинно привести до підвищення ефективності його функціонування (недавно я чула інформацію, що уряд має намір майже вдвічі скоротити кількість існуючих міністерств і відомств і відповідно чисельність їх службовців);
- необхідне спрямування державного механізму на проблеми забезпечення, реалізації і захисту прав і свобод людини, охорону правопорядку;
- підвищення професіоналізму державних службовців (скорочення їх чисельності неодмінно призведе до цього, оскільки зменшення кількості посад, змусить службовців підвищувати свій професійний рівень для того, щоб не залишитися без роботи);
- необхідне чітке і суворе законодавство щодо покарання тих службовців, які грубо порушують права людини, що, на жаль, для сучасної України не рідкість.
Список використаних джерел
1. Конституція України від 28 червня 1996 року
2. Закон Украйни "Про державну службу" від 16 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - №52
3. Закон України "Про прокуратуру" від 5 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №53
4. Закон України "Про міліцію" від 25 грудня 1990 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №4
5. Закон України "Про судоустрій України" від 5 червня 1981 р.// Відомості Верховної Ради України. - 1981. - №24
6. Керельский В. М Теория государства и права - М, 1997
7. Матузов Н. Ш. Теория государства и права - М, 1997
8. Скакун О. Ф., Подберезский Н. К. Теория права и государства -Харьков, 1997
9. Суриков А. В. Теория государства и права - К, 1989

 
 

Цікаве

Загрузка...