WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття і значення механізму держави - Курсова робота

Поняття і значення механізму держави - Курсова робота

членів федерації.
По всім питанням своєї компетенції уряд видає правові акти (укази, декрети, постанови, розпорядження), які обов'язкові для виконання.
Уряду бувають однопартійні і коаліційні. У першому випадку в них входять представники однієї партії, в другому - двох або кількох.
Свою багатосторонню діяльність уряд здійснює через численні органи державної адміністрації - міністерств, відомства, комісії і т.д.
Органи правосуддя.
Утворюють досить складну систему, яка складається з цивільних, кримінальних, адміністративних, військово-польових, транспортних та інших судів. На верху цієї системи знаходяться верховні і конституційні суди. Судові органи реалізують правосуддя шляхом регулюємого процесуальним правом правосуддя. В країнах, де існує судовий прецедент, вони приймають участь у правотворчості.
Суди незалежні. Законодавством закріплені такі демократичні принцип, як рівність всіх перед законом і судом, участь в розгляді справ присяжних засідателів, право обвинуваченого на захист і т.д.
В механізм держави входять силові відомства, які складають основу владної сили держави, - збройні сили, органи безпеки, поліція (міліція). Основне призначення останньої - охорона суспільного правопорядку і забезпечення внутрішньої безпеки. Поліція спеціалізується згідно з різноманітними сторонами її діяльності. Політична поліція забезпечує внутрішню безпеку, веде боротьбу з політичними противниками своєї держави. Кримінальна поліція підтримує суспільний порядок. Вона поділяється на транспортну, прикордонну, митну, санітарну, лісову і т.п.
Особливо виділяються в механізмі держави місцеві органи влади. Такі органи або посадові особи (губернатори, префекти, комісари) призначаються, як правило, урядом для управління тими чи іншими регіонами (Фінляндія, Люксембург). Нерідко поряд з призначеними посадовими особами на регіональному рівні функціонують вибрані населенням регіону місцеві представницькі органи. Є держави (Великобританія, Японія), де всі функції місцевого самоуправління виконує місцева адміністрація, яка обирається населенням.
Глава V. Система державних органів України
1. Представницькі органи державної влади
Найвищим представницьким і законодавчим органом державної влади в Україні є Верховна Рада України. Вона правомочна вирішувати будь-які питання державного життя, крім тих, які вирішуються всеукраїнським референдумом або віднесені згідно законодавства до компетенції органів виконавчої і судової влади.
Верховна Рада складається з чотириста п'ятдесяти народних депутатів, які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування і працює сесійно. Сесії Верховної Ради складаються з пленарних засідань, а також засідань комітетів та тимчасових комісій.
Згідно зі ст. 85 Конституції України до повноважень Верховної Ради України належить:
1) внесення змін до Конституції України;
2) призначення всеукраїнського референдуму з питань, визначених статтею 73 цієї Конституції;
3) прийняття законів;
4) затвердження Державного бюджету України та внесення змін до нього; контроль за виконанням Державного бюджету України, прийняття рішення щодо звіту про його виконання;
5) визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики;
6) затвердження загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля;
7) призначення виборів Президента України у строки, передбачені Конституцією;
8) заслуховування щорічних та позачергових послань Президента України про внутрішнє і зовнішнє становище України;
9) оголошення за поданням Президента України стану війни і укладення миру, схвалення рішення Президента України про використання Збройних Сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України;
10) усунення Президента України з поста в порядку особливої процедури (імпічменту);
11) надання згоди на призначення Президентом України Прем'єр-міністра України;
12) здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України відповідно до цієї Конституції;
13) затвердження рішень про надання Україною позик і економічної допомоги іноземним державам та міжнародним організаціям, а також про одержання Україною від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій позик, не передбачених Державним бюджетом України, здійснення контролю за їх використанням;
14) затвердження загальної структури, чисельності, визначення функцій Збройних Сил України, Служби безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також Міністерства внутрішніх справ України;
15) схвалення рішення про надання військової допомоги іншим державам, про направлення підрозділів Збройних Сил України до іншої держави чи про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України;
16) обрання суддів безстрокове.
Верховна Рада України здійснює інші повноваження, які відповідно до Конституції України віднесені до її відання.
Представницькі органи влади на місцях.
В Автономній РеспубліціКрим (АР Крим) вищим представницьким органом є Верховна Рада АР Криму. Вона складається зі 100 депутатів, які обираються строком на 4 роки.
Верховна Рада Автономної Республіки Крим здійснює нормативне регулювання з питань:
1) сільського господарства і лісів;
2) меліорації і кар'єрів;
3) громадських робіт, ремесел та промислів; благодійництва;
4) містобудування і житлового господарства;
5) туризму, готельної справи, ярмарків;
6) музеїв, бібліотек, театрів, інших закладів культури і історико-культурних заповідників;
7) транспорту загального користування, автошляхів, водопроводів;
8) мисливства, рибальства;
9) санітарної і лікарняної служб. До відання Верховної Ради Автономної Республіки Крим належить:
1) прийняття Конституції Автономної Республіки Крим та подання її на затвердження Верховної Ради України, внесення у встановленому порядку змін до неї, а також прийняття нормативно-правових актів, контроль за їх виконанням;
2) прийняття рішення про проведення місцевого референдуму;
3) визначення порядку управління майном, що належить Автономній Республіці Крим;
4) затвердження бюджету Автономної Республіки Крим та внесення змін до нього, контроль за його виконанням, прийняття рішення щодо звіту про його виконання;
5) встановлення податків і пільг на податки відповідно до законів України;
6) прийняття рішень щодо випуску місцевих позик;
7) затвердження програм Автономної Республіки Крим з питань соціально-економічного і культурного розвитку, раціонального природо-користування, охорони довкілля згідно із загальнодержавними програмами, внесення змін до них і контроль за їх виконанням;
8) вирішення питань адміністративно-територіального устрою відповідно до законодавства України; визнання статусу місцевостей як курортів; встановлення зон санітарної охорони курортів;
9) участь у забезпеченні прав та свобод громадян, національної злагоди, сприяння охороні правопорядку і громадської безпеки;
та інші повноваження, передбачені Законом України "Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим".
В межах адміністративно-територіальних одиниць діють органи місцевого самоуправління - місцеві Ради народних депутатів.
Ради народних депутатів у межах своєї компетенції самостійно вирішують питання місцевого значення виходячи з інтересів громадян, які проживають на їх території, та державних інтересів, забезпечують виконання Конституції та законів України, комплексний

 
 

Цікаве

Загрузка...