WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття і значення механізму держави - Курсова робота

Поняття і значення механізму держави - Курсова робота


Курсова робота
Поняття і значення механізму держави
Зміст
Вступ - 2
Глава І. Поняття і значення механізму держави - З
Глава II. Принципи організації і діяльності механізму держави - 6
Глава III. Поняття державного апарату і органу держави - 9
Глава IV. Види державних органів -12
Глава V. Система державних органів України
§ 1. Представницькі органи державної влади -16
§2. Виконавчі органи влади України -19
§3. Судові органи влади - 23
§4. Правоохоронні органи державної влади - 24
Висновок - 26
Література - 27
Вступ
На будь-якому етапі розвитку людства питання про те, якою повинна бути держава, її функції, а також як і ким повинна здійснюватися державна влада залишалося в тій або іншій мірі актуальним і суттєвим. Держава, як вища форма організації суспільства, має певні завдання і функції, для виконання і реалізації яких необхідний певний механізм. Таким механізмом став державний апарат (механізм держави).
Потреба у державному механізмі виникла разом з появою держави. Звичайно, що за різних політичних режимів, механізм держави виконував державні функції різними способами: при тоталітарному режимі характерним було застосування масових репресій, при демократичному - індивідуальних покарань, але на принципах гуманізму, поваги прав людини.
Для нашої країни питання про механізм держави має особливу актуальність, тому що вона знаходиться на перехідному етапі від тоталітарного режиму до демократичної держави.
Офіційне визнання необхідності формування в нашій країні правової держави викликало пожвавлення дослідження проблем пов'язаних із державою і, зокрема, з її механізмом.
У своїй роботі я спробую розкрити поняття державного механізму та значення його для держави, охарактеризувати принципи його організації і діяльності.
Глава І. Поняття і значення механізму держави
Механізм держави є та реальна організаційно матеріальна сила, володіючи якою держава здійснює владу. Механізм є структурним і предметним уособленням держави, являє собою матеріальну "речовину", з якої вона складається. Можна сказати, що механізм змістовно діюче, постійно функціонуюче вираження держави.
Для ефективного повноцінного здійснення своїх завдань і функцій кожна держава повинна мати певну систему органів і організацій. У юридичні літературі сукупність таких органів називається механізмом держави.
Механізм держави - це цілісна ієрархічна система державних органів і установ, практично здійснюючих державну владу, задачі та функції держави. Завдяки цьому механізму, який складається з органів держави, державних підприємств і державних установ, здійснюється соціальне призначення держави. Частина державних організацій (якою є саме органи держави) наділяється владними повноваженнями, за допомогою яких здійснює управління в суспільстві з метою реалізації завдань і функцій держави. Ця частина називається апаратом держави.
Державні підприємства і установи - це організації, які під керівництвом державного апарату практично здійснюють функції держави у сфері виробничої діяльності, пов'язаної зі створенням матеріальних цінностей (державні підприємства), чи діяльності, пов'язаної зі створенням нематеріальних благ (державні установи). Державні підприємства і установи являють собою організовані державою трудові колективи робітників і службовців на чолі з призначеним керівником. Зміст діяльності підприємств, на відміну від апарату держави, полягає у створенні матеріальних цінностей, задоволенні суспільних інтересів, здійсненні інших соціальних функцій. Державним установам притаманна невиробнича діяльність у сфері охорони здоров'я, освіти, наукових досліджень, навчально-виховної роботи.
Державні підприємства і установи не можуть вважатися державними органами, оскільки вони не являються носіями державної влади, їх відмінність від державних органів полягає у тільки їм властивій організаційній структурі, характері повноважень.
З визначення механізму держави, яке я навела вище, можна виділити характерні його ознаки.
1. Це цілісна ієрархічна система державних органів і установ. Цілісність її забезпечується єдиним принципами організації і діяльності державних органів і установ, єдиними завданнями і цілями їх діяльності.
2. Первинними структурними частинами (елементами) механізму є державні органи і установи, в яких працюють державні службовці (чиновники). Державні органи поєднані між собою началами субординації координації.
3. Для забезпечення державних владних велінь вона має безпосередні знаряддя (установи) примусу, які відповідають технічному рівню кожної епохи, - озброєні загони людей, в'язниці, та ін. Без них не може обійтися жодна держава.
4. За допомогою механізму практично здійснюється влада і виконуються функції держави.
Між функціями держави та її механізмом зв'язок прямий і нерозривний. В силу того, що механізм якраз створюється для виконання функцій держави, останнім в цьому зв'язку належить визначальна роль. Органи держави і установи повинні пристосовуватися до функцій, які можуть змінюватися. Якщо, наприклад, в суспільстві отримують перевагу функції, що випливають з класових чи національних суперечок, то за цим неминуче виходять на перший план такі елементи механізму держави, як органи і установи насильства, примусу.
Структура механізму держави
Єдиний і цілісний механізм держави диференціюється (розподіляється) на складові частини - органи, підсистеми. Між ними існує своя ієрархія: різні органи і підсистеми займають не однакове місце в державному механізмі, знаходяться у складних відносинах координації і субординації.
Структура механізму держави мінлива і різноманітна, але за будь-яких умов в неї входять органи управління і органи примусу. Звичайно, не потрібно це розуміти так, що одна частина державного механізму займається лише управлінням, а інша - лише примусом. В реальному житті управління і примус переплітаються між собою.
Багато століть і тисячоліть механізм держави був нерозвинений, його органи не були диференційовані по складу і компетенції. В рабовласницькому, феодальному та й на ранніх етапах розвитку капіталістичної держави основу механізму складали військове відомство, відомство внутрішніх справ, фінансів та іноземних справ.
Механізм сучасної держави виділяється високим ступенем складності, різноманітністю органів і установ, підрозділяється на великі підсистеми. Так, одну його підсистему утворюють вищі органи держави: представницькі, глава держави, уряд. Вони зазвичай знаходяться в полі зору суспільства, засобів масової інформації, навколо них, формується суспільна думка. Друга підсистема - це органи правопорядку, суд, прокуратура, а також силові структури (армія, поліція, розвідка). Останні виконують рішення вищих органів держави, в тому числі методами державного примусу (військове стримання, поліцейські заходи). Найбільш жорсткі способи примусу здійснюють озброєні загони людей - військо, поліція.
Вучбовій літературі поняття "механізм" і "апарат" держави, як правило, визнаються співпадаючими по об'єму і змісту. Вважається, що термін "механізм" лише підкреслює цілісність апарату, його спрямованість на результативну діяльність1.
_______________________
1 Корельский В.М. Теория государства й права: Курс лекций. М., 1997
Глава II. Принципи організації і діяльності механізму держави
Під принципами організації і діяльності механізму держави, слід розуміти найбільш важливі, ключові ідеї і положення, що лежать в основі його побудови і функціонування. Вони розкривають його соціально-класову сутність,

 
 

Цікаве

Загрузка...