WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття головні ознаки правової держави - Реферат

Поняття головні ознаки правової держави - Реферат

основних прав і свобод людини та громадянина. Вона ґрунтується на певних принципах, найважливішими з яких є верховенство права, поділ влади, реальність прав і свобод людини та громадянина, законність, наявність у громадян високої правової культури.
Принцип верховенства права визначає умови життєдіяльності усього соціального організму, тобто створення і функціонування державних органів та
громадських організацій, ставлення до них, а також стосунки між окремими громадянами.
У нашій державі наукове осмислення і аналіз цього принципу розпочалися лише після його закріплення у ст.8 Конституції України. З урахуванням цього Верховна Рада України повинна приймати закони, що мають відповідати принципам справедливості, гуманізму; забезпечувати права, свободи і законні інтереси громадян; відображати суспільні відносини, які склалися у нашій країні. Досвід засвідчив, що зв'язок держави і права може діставати вияв або у верховенстві держави над правом (у такому разі держава стає тоталітарною), або у пріоритетності права щодо держави (відображенням цього є демократична держава).
Нині більшість вчених-правознавців вважають, що формування правової держави у нашій країні буде складним і тривалим процесом, який зумовлює необхідність кардинального реформування економічної, політичної, правової та інших систем суспільства.
Доводиться констатувати, що поки що у нашій державі не досягнуто панування принципу верховенства права. Зокрема приймаються нестабільні та недосконалі закони, видаються підзаконні нормативно-правові акти, які суперечать вимогам законів.
Відповідно до принципу поділу влади остання має бути поділена між законодавчими, виконавчими та судовими органами. При цьому кожна з гілок влади повинна бути незалежною, що виключає можливість узурпації влади якоюсь особою чи окремим органом. Проте в Україні спостерігається протистояння між законодавчою та виконавчою гілками влади.
Чим же пояснити відсутність взаємодії між органами виконавчої влади та Верховною Радою України? Причин декілька, але основні такі: недостатній рівень політико-правової культури та професіоналізму парламентаріїв і урядовців; мітингово-популістський характер роботи Верховної Ради та занадто заформалізований, бюрократичний процес прийняття важливих економічних рішень в уряді; амбіціозність окремих народних депутатів України під час здійснення контактів з урядовими структурами.
Принцип реальності прав і свобод людини та громадянина передбачає, що вони мають бути не тільки продекламовані у законодавчих актах, а й забезпечені та гарантовані усіма соціальними суб'єктами, насамперед державою. Цей принцип закріплено в ст.З Конституції України, яка встановлює, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються у нашій державі найвищою соціальною цінністю.
Однак нині в Україні через об'єктивні і суб'єктивні причини існує проблема реальності прав і свобод людини та громадянина, яка має не тільки правовий аспект, а й тісно пов'язана з політичним і економічним станом суспільства, рівнем його духовності та консолідованості. Це підтверджують дані соціологічних досліджень, проведених у травні 1997р. центром "Соціальний моніторинг" та Українським науково-дослідним інститутом проблем молоді і в травні 1999р. серед студентів Івано-Франківського інституту права, економіки та будівництва (недержавної форми власності).
Так, відповідаючи на запитання: "Що саме за нинішніх умов непокоїть Вас найбільше?", у 1997р.72% опитаних вказали на безробіття; 69 - на низький рівень заробітної плати; 63 - на зростання злочинності; 58 - на загальне зниження рівня життя; 57 - на низький рівень медичного обслуговування; 39% - на падіння моралі. У 1999р. На зазначені вище чинники вказали (відповідно) 88, 73, 67, 61 і 43% респондентів. (Сума перевищує 100%, оскільки опитані мали можливість відповідати на всі поставлені перед ними запитання.) Помітна значна різниця у відповідях, де фігурує слово "безробіття". Це тому, що в Івано-Франківській області найвищий в Україні рівень безробіття.
На запитання: "Як би Ви оцінили рівень соціальної напруженості у вашому місті (селі)?" у 1997р. 11% опитаних відповіли, що він є таким, за якого можлива участь населення в акціях масового протесту; 22 - що існує значна соціальна напруженість; 40 - що вона є незначною; 11 - що такої напруженості немає; 16% - що на це запитання важко відповісти. У 1999р. Відповідні відповіді дали 15, 19, 36, 21 і 9% опитаних. Отже, наведені вище дані свідчать про те, що близько % респондентів визнають наявність у нашому суспільстві певної, а близько третини - значної соціальної напруженості.
Дещо непокоять відповіді на запитання: "Чи задоволені ви своїм життям?" У 1997р. 15% опитаних зазначили, що задоволені; 42 - що скоріше так, ніж ні; 22 - що скоріше не задоволені; 9 - що не задоволені; 12% - що на це запитання важко відповісти. У 1999р. 27, 43, 15, 8 і 7% респондентів дали відповідні відповіді на це запитання. Як бачимо, кількість осіб, задоволених своїм життям, а також тих, що скоріше задоволені ним, ніж ні, серед студентів значно більша (70%). Це пояснюється тим, що у приватному вищому закладі освіти навчаються переважно діти матеріально забезпечених батьків.
Однією зі складових принципу реальності прав і свобод людини та громадянина є гласність, для забезпечення якої необхідне вирішення проблеми відкритості органів державної влади і місцевого самоврядування. Уявляється, що доцільно прийняти закон про відкритість органів державної влади, в якому закріпити певну періодичність їх звітів, розмір штатів, суму коштів, використовуваних на їх утримання. Платники податків повинні знати, на що йдуть їх кошти.
Важливим принципом правової держави є принцип законності, який означає, що державою керує закон, усе здійснюється згідно з законом, ніхто не підноситься над ним. Закон сам панує, виражаючи загальну волю. Наслідком реалізації цього принципу стає правопорядок, тобто система правовідносин, яка складається в результаті реалізації режиму законності.Ефективним засобом підтримання в суспільстві законності та правопорядку як елементів правової держави є юридична відповідальність та вжиття у межах закону справедливих заходів у разі вчинення того або іншого правопорушення. А будь-яка несправедливість викликає невдоволення людей і може призвести до соціальних конфліктів.
Одним з основних принципів права, що визначає поняття і зміст правової держави, є високий рівень правової культури громадян.
Правова культура характеризує повагу до права, знання змісту його норм і вміння реалізовувати їх. Соціологічні дослідження, що проводяться в окремих регіонах України, свідчать, що рівень правової культури громадян нашої держави ще далекий від бажаного. А це безпосередньо впливає на стан злочинності, який поки що є незадовільним.
Низький рівень правової культури громадян нашої держави - це наслідок недоліків у системі правового виховання молоді. Нині курс "Основи держави і права" ("Правознавство") викладають у школах і закладах професійно-технічної освіти історики, а треба, щоб це робили юристи.

 
 

Цікаве

Загрузка...