WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття головні ознаки правової держави - Реферат

Поняття головні ознаки правової держави - Реферат

держави, повертав її у належне русло. Мова йде саме про механізм зворотного зв'язку, зокрема про суспільний контроль за діяльністю держави і її органів. Такий механізм має бути законодавчо визначений і закріплений, в тому числі на конституційному рівні.
Має бути вироблена така концепція співвідношення особи, суспільства і держави, яка враховувала б ці особливості перехідного часу, дозволила не тільки змінити сьогоднішній менталітет людини, але й сприяти формуванню вільної особи з високою політичною, економічною і правовою культурою, яка усвідомлює свою цінність і гідність. Концепція має передбачати, що епіцентром громадянського суспільства є людина, її права, свободи та інтереси. Це означає, що всі інститути громадянського суспільства і держави утворюються тому, що є необхідність створити умови для нормальної життєдіяльності людини, захисту її прав і свобод. При цьому державні інститути мають нести подвійну ношу, забезпечуючи через закони, по-перше, рівні для всіх людей умови і можливості, по-друге, нормальне функціонування громадянського суспільства в цілому. Отже, має бути розроблена якісно нова модель правової організації життя людини і суспільства, відповідно до якої весь державний і суспільний механізм спрямовується на здійснення і захист її прав і свобод. Всі політичні, економічні, соціальні і культурні права людини мають знайти своє відображення у відповідних інститутах громадянського суспільства, таких як власність, свобода підприємництва, екологічна безпека, сім'я, освіта, наука і культура, громадські об'єднання, свобода інформації та інших. Ці інститути повинні стати надійним матеріальним фундаментом забезпечення прав і свобод людини.
Громадянське суспільство в літературі визначається як система забезпечення життєдіяльності соціальної, соціокультурної і духовної сфер, їх вдосконалення і передачі від покоління до покоління, система самостійних і незалежних від держави суспільних інститутів і відносин, які забезпечують умови для самореалізації окремих індивідів, реалізації приватних інтересів і потреб, які здійснюються через такі інститути громадянського суспільства, сім'я, школа, церква, система освіти, громадські об'єднання тощо.
З таким визначенням громадянського суспільства в цілому можна погодитись, але з певними уточненнями принципового характеру. По-перше, виходячи з природи громадянського суспільства і держави, їх взаємозв'язку, навряд чи є інститути громадянського суспільства, повністю незалежні від держави і навпаки. По-друге, і сама держава є інститутом громадянського суспільства, його, так би мовити, державно-правовою оболонкою.
Одним із основних завдань держави у громадянському суспільстві є створення рівних стартових умов для його членів як в економічній, так і в політичних сферах, забезпечення рівності усіх перед законом, тобто демократичний принцип організації суспільства полягає у створенні таких умов, за яких кожний громадянин міг би вільно обирати собі місце і спосіб життєдіяльності, безперешкодно брати участь в обговоренні законів держави чи безперешкодно їх затверджувати шляхом референдуму, вільно обирати своїх представників до органів влади і контролювати їхню діяльність.
Основні засади громадянського суспільства, його визначальні характеристики ґрунтуються на загальнолюдських цінностях, що стали надбанням усього людства. Утвердження цих цінностей і має стати основним вибором державного будівництва у нашій країні.
Те, що становить суть і зміст громадянського суспільства, є основою правової держави, яку ми збираємося побудувати. Конституція і весь державно-правовий механізм, що нею закріплюється, мають бути спрямовані на зміцнення загальної злагоди, нормальне функціонування саме громадянського суспільства, подолання конфліктів цивілізованими засадами.
У реальному житті поняття громадянського суспільства і правової держави є нероздільними. Головні їх ознаки пронизують одне одного, логічно і об'єктивно створюючи єдине ціле. Загальнолюдські цінності об'єднують громадянське суспільство і правову державу в єдиний суспільний механізм.
У громадянському суспільстві люди самостійно організуються у свої асоціації, громадські, чи виробничі, тим самим формують і розвивають відповідні суспільні відносини. У такому суспільстві утверджується така атмосфера, яка в свою чергу формує вільних людей, що поважають закони, усвідомлюючи, що вони йдуть від них самих, від їхнього суспільства, відбивають і захищають їхні права, свободи та інтереси. Як тут не згадати Гегеля, який писав, що громадянське суспільство - це сфера дії приватних інтересів в рамках правового порядку. І, дійсно, поза приватними інтересами немає громадянського суспільства, які є його сутністю і джерелом розвитку. Але ж немає його і поза рамками правового порядку, згідно з яким здійснення особою своїх прав і свобод не повинно порушувати права і свободи інших членів громадянського суспільства. Отже, тільки на ґрунті громадянського суспільства можлива правова держава. І що злішим є громадянське суспільство, то досконалішою є й сама держава.
Зрілість громадянського суспільства залежить від багатьох соціально-економічних, політичних, ідеологічних чинників. Кожний з них має безпосередній вплив як на відповідні інститути цього суспільства, так і на суспільну й індивідуальну свідомість. Чим різноманітніші і розвиненіші інститути громадянського суспільства, чим воно більше структуроване, тим більший вплив воно має на формування політичної влади, більше можливостей контролю за її діяльністю.
На сучасному етапі природно-історичного процесу чітко проявляється тенденція перетворення громадянського суспільства, підняття його на більш високий ступінь зрілості на базі науково-технічного прогресу, який створює можливість для розширення соціальних функцій як держави, так і самого суспільства.
Визначальним у проблемі громадянського суспільства і держави є те, що члени суспільства, утворюючи державу для регулювання спільних інтересів, наділяють її відповідними владними повноваженнями, тобто делегують їй частку своєї суверенної влади і тим самим добровільно обмежують власну свободу. Суспільство делегує державі стільки влади,скільки цього потребують самі ж суспільні інтереси. Мова йде про оптимальну межу державного впливу у економічній, соціальній, культурній, приватній та інших сферах громадянського суспільства.
Розділ 4. Проблеми та перспективи побудови правової держави в Україні
На сучасному етапі розвитку нашого суспільства часто вживають термін "правова держава". При цьому одні автори виходять з бажання підкреслити, що, проголосивши себе суверенною і незалежною, Україна стала і правовою державою, а інші - з прагнення довести, що побудова такої держави є справою більш віддаленої перспективи.
Згідно ст. 1 Конституції нашої держави Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Проте це лише загальні конституційні засади. Таку державу необхідно ще побудувати.
Правовою є така суверенна держава, яка функціонує в громадянському суспільстві і в якій юридичними засобами реально забезпечено захист

 
 

Цікаве

Загрузка...