WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття головні ознаки правової держави - Реферат

Поняття головні ознаки правової держави - Реферат

функцію по формуванню державної влади та законодавчу - по прийняттю законів.
Хоча деякі сутнісні характеристики громадянського суспільства і держави збігаються, існує тісне переплетіння і органічний взаємозв'язок їх інститутів, однак ці поняття не тотожні. Можна сказати, що держава, якщо вона має реальні ознаки правової держави, є також інститутом громадянського суспільства, яке її утворює для реалізації і захисту індивідуальних і суспільних інтересів.
Інколи кажуть, що держава і громадянське суспільство - це начебто дві половинки одного цілого. Але з цим неможливо погодитись, оскільки цим цілим і є громадянське суспільство. Саме тому держава є не протилежною половинкою суспільства, а його невід'ємною частиною, похідної від цього суспільства, хоча із автономними механізмами функціонування.
А тому не можна погодитися із О.Скакуном, який вважає, що держава не входить у структуру громадянського суспільства. Держава, державні органи не існують самі по собі, вони складаються з конкретних людей - членів суспільства, яке утворює державу для забезпечення своїх життєвих інтересів.
Громадянське суспільство, по-перше, є ширшим і глибшим поняттям, характеризується різноманітнішою сукупністю ознак і власних інститутів. Як немислимою є держава без відповідного їй суспільства, так немислимим є суспільство без відповідної йому держави. Громадянське суспільство - це соціальний фундамент держави і одночасно соціальне середовище, в якому функціонує держава. Зв'язки між ними зворотні. Але визначальним є зворотній зв'язок від суспільства, яке формує державу, його інститути, спрямовує і контролює його діяльність.
Перші ідеї правової держави були сформульовані античними мислителями на підставі природного права. Природними вони вважали ті права, що йдуть
від єства людини, роблять її людиною: право на життя, особисту свободу і недоторканість, безпеку тощо. Вже тоді вони розрізняли закон і право.
Подальший розвиток ідеї правової держави пов'язаний з боротьбою за суверенітет народу. Це був період боротьби з деспотичними режимами, період соціальних заколотів та революцій, який тривав до перемоги Великої Французької революції кінця ХVПІст. і прийняття демократичних політичних документів.
Сам же термін "правова держава" вперше застосував видатний німецький філософ І.Кант. Він переконував, що метою держави є забезпечення верховенства права, вимогам якого вона сама повинна підкорятися, дотримуючись принципів свободи кожного члена суспільства, їх рівності і самостійності.
Взаємозв'язки громадянського суспільства і держави можуть бути різноплановими й різноаспектними - з погляду їх суті і форми, співвідношення різних державних і суспільних інститутів. Так, з одного боку, держава - форма, яка організує суспільство, є його зовнішньою політико-правовою оболонкою. Суспільство, в свою чергу, є соціальним середовищем, в якому функціонує держава, тобто оболонкою, але вона виступає соціальною по відношенню до держави. Громадянське суспільство може характеризуватись і як соціальний базис, соціальний фундамент, з якого виростає державна надбудова. Оскільки суспільство створює державу, формує її владні інститути, тому вона стає органічною часткою цього суспільства. З іншого боку, будь-яке суспільство функціонує в межах конкретної держави, яка за своєю назвою охоплює і саме суспільство. І, коли називається певна держава, то з нею асоціюється і відповідне суспільство, тобто є момент злиття держави і суспільства.
Народ як єдине джерело державної влади саме через відповідні державні інститути формує державу і тим самим робить і її інститутом громадянського суспільства. Але інститутом, який підпорядковується служінню насамперед людині, а також іншим інститутам громадянського суспільства і самому суспільству в цілому. Через це у принципі невиправданим є протиставлення держави громадянському суспільству. Мова може йти не про їх протиставлення, а про певні об'єктивного і суб'єктивного характеру суперечності. Держава протистоїть суспільству, як це було в недавні часи нашої історії, тоді, коли вона стає над людиною і суспільством, узурпує і монополізує невластиві їй функції, коли її апарат задля своїх інтересів експлуатує народ, чинить свавілля і безправ'я. Але коли в наявності подібна держава, то їй протистоїть не громадянське суспільство, а суспільство невільників, суспільство пригноблених людей. Такому суспільству, як правило, протистоять фашистські та іншого роду тоталітарні держави.
У таких випадках у ході природно-історичного процесу конфлікт між суспільством і державою на певному етапі об'єктивно не може не розв'язатися на користь суспільства. Тоді суспільство, як це сьогодні відбувається в Україні, починає утворювати заново свою державу, яка відповідає новому ступеню його зрілості. Тоталітарна державна система, побудована на одержавленні всього суспільного життя та втручанні у приватне життя, небезпечна і для самої себе, оскільки призводить до омертвіння тих життєдайних джерел, економічних і духовних, без яких існування будь-якого суспільства неможливе. І, як свідчить історія, крах тоталітарних систем неминучий, вони обвалюються під власною вагою. Перемагають закони природно-історичного процесу.
Проте процес побудови громадянського суспільства і відповідної йому правової держави надзвичайно складний і тривалий, особливо тоді, коли відбуваються збочення від природно-історичного процесу, пов'язані з виникненням різного роду тоталітарних режимів, подолання наслідків яких вимагає багато часу і спільних зусиль всього суспільства.
Отже, громадянському суспільству відповідає не просто держава, а держава демократична, правова. Але це не виключає між ними певних колізій, які можуть виникати при функціонуванні конкретних державних і суспільних інститутів через їхню недосконалість, недосконалість законодавства, практики його застосування, зокрема через невідповідність діючого законодавства реальним суспільним процесам, а також його порушення через недосконалість механізмів зворотного зв'язку між суспільством і державою тощо. Наприклад, можливість виходу з економічної кризи в Україні прямо пов'язана з суспільними процесами, в ході яких суб'єкти підприємницької діяльності зможуть отримати від держави, від влади, що її уособлює, законодавствота відповідні умови, що покладуть кінець обмеженням та нададуть необхідну свободу підприємцям, від чого позитивний результат матиме і весь народ.
За певних обставин вищезазначене може привести до надмірного втручання держави у життя суспільства, особливо в економічній сфері і, що особливо небезпечно, у приватне життя людини. Однак у громадянському суспільстві подібні колізії розв'язуються ненасильницькими засобами через виключення механізмів зворотного зв'язку між суспільством і державою, врахування тенденцій реального суспільного процесу. Іншими словами. Якщо на якомусь етапі держава починає монополізувати не властиві їй функції, а її апарат перетворюватися у відірвану від суспільства корпорацію, тоді має спрацьовувати певний суспільний механізм, який би нейтралізував і попереджав подібну антигромадянську діяльність

 
 

Цікаве

Загрузка...