WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття головні ознаки правової держави - Реферат

Поняття головні ознаки правової держави - Реферат

матеріальних цінностей напряму впливає на характер політичних інститутів. В історії можна побачити немало прикладів, коли підйоми культури, мистецтва співпадали з періодом лібералізації держави. Суспільство високої культури несумісне з тоталітарною владою, оскільки вона, як правило, персоніфікується в харизматичному вожді, якому співає хвалу нерозвинена свідомість мас. Істинну свободу, свободу від догм і стереотипів дають тільки знання і культура. Остання основується на принципах вільної особистості, автономії її від влади. Тоталітаризм тримається на ідолопоклонстві, свого роду язичництві і тільки тому багато правителів всіляко противилися розповсюдженню просвітництва і культури. Якщо не буде прогресувати масова і індивідуальна культура, не тільки правова реформа, але і всіляка інша буде приречена на провал. Будь-яка держава, яка вирішила серйозно рухатися по шляху свободи, не повинна економити на культурі, освіті, тому що давно сказано, що скупий двічі платить.
Продуктом ліберальної свідомості є плюралізм в політиці, економіці, мистецтві і т. д. Ліберальній свідомості властивий високий рівень правосвідомості, оскільки право розуміється, як один з головних соціальних феноменів, який опосередковує соціальні зв'язки членів суспільства. Право є не тільки критерієм дозволеного або забороненого, але й матеріалом свободи індивідів і соціальних спільнот.
Побудова правової держави ускладнюється там, де існують давні традиції правового нігілізму. Досить часто можна зустріти роздуми про те, що недоліки суспільного розвитку головним чином є наслідком поганих законів. З цим можна погодитися лише частково, оскільки навіть досконалий закон мало що здатен змінити, якщо члени суспільства не мають звички співставляти свої дії з правом. Потрібно прагнути до такої якості суспільства, коли законослухняна поведінка стає стійкою, типовою і стереотипною, тобто тоді, коли вона не потребує значних інтелектуальних зусиль і буде реалізовуватися на "підсвідомому алгоритмі".
Правова держава передбачає визначений рівень індивідуальної і суспільної свідомості. Правова держава основується на Праві, яке об'єктивно потребує моральної обґрунтованості. Право регулює не всі суспільні відносини, а тільки ті з них, які являють собою найбільшу суспільну значимість. Відносини, які вільні від правового опосередкування, займають інші соціальні регулятори, передусім моральні норми. Великі проблеми виникають в тому суспільстві, де в праві і моральності вбачають тільки перепони. Укріплюючи моральність, суспільство укріпляє право, і навпаки. Тільки так можна скоротити шлях до правової держави.
Одним з головних посилань формування правової держави справедливо називають наявність інститутів громадянського суспільства. Феномен громадянського суспільства хвилює людство достатньо давно. Ще Аристотель, засновник політичної науки, визначав державу "як сукупність громадян, як громадянське суспільство". Теоретична думка і після Аристотеля довгий час не розділяла поняття "держава" і "суспільство", вважаючи їх тотожними. Це було подолано, як тільки актуалізувались дослідження проблем громадянського суспільства, як явища, відмінного від держави. Багато вчених внесли свій великий внесок в цю важливу теоретичну категорію, але все-таки вирішальна заслуга належить тут одному з родоначальників німецької класичної філософії Г.-В.-Ф. Гегелю. Спираючись на праці своїх попередників, Гегель першим в німецькій філософії права вказав на те, що між особистістю і державою існує деяке суспільне середовище (суспільство), яке має велике значення як для особистості, так і для держави.
Громадянське суспільство, за Гегелем, являє собою опосередковану працею систему потреб, яка існує на двох складових - відношеннях власності і формальній рівності людей. Громадянське суспільство, вважав Гегель, є продуктом сучасності, античність не знала нічого подібного. Якщо держава являє собою єдність різноманітних осіб, то в громадянському суспільстві кожен для себе ціль, все інше для нього ніщо. Однак без співвідношення з іншими, вважав Гегель, індивід не може досягнути своїх цілей у всьому їх об'ємі. В структуру громадянського суспільства входять також сім'я, право, релігія, культура, освіта і т.д. Суспільство - дуже складний, само управляючий організм. Корпорації, прошарки, окремі особистості переслідують свої економічні, політичні, духовні інтереси. Таким чином, в суспільстві складаються найрізноманітніші соціальні відносини, і передусім товарно-грошові, ринкові, вплив на них держави не є абсолютним.
Правова держава потребує міцної економічної бази, високих стандартів життя і домінування "середнього" класу в соціальній структурі суспільства. Влада при цьому існує на гроші платників податків, які в зв'язку з цим висувають до неї обґрунтовані претензії у випадку яких не будь порушень.
Формування правової держави можливе лише за наявності ринкової багатоукладної економіки. Досвід всіх, без винятку, соціалістичних країн свідчить, що економічний монополізм породжує монополізм політичний, тобто домінування однієї партії, однієї ідеології, однієї системи цінності. Сучасне громадянське суспільство - це суспільство з розвинутою системою ринкових відносин і надійними соціальними гарантіями. Демократична держава не претендує на роль Провидіння, яке веде до блага сліпий народ. Задача його полягає зовсім в іншому, а саме в створенні необхідних умов для саморозвитку, для розумного і прогресивного існування особистості і усунення перешкод, які неминуче виникають на цьому шляху. Держава повинна встановити цивілізовані основи конкурентної боротьби між індивідами і соціальними громадами. Правову основу громадянського суспільства складає формула:" Все, що не заборонено законом, дозволено". Право в громадянському суспільстві вже більше не є волею тих, хто володіє економічною і політичною монополією, а слугує мірою свободи, нормативами рівності і справедливості, компромісом соціальних прошарків.
Політичний аспект громадянського суспільства об'єктивно втілюється в
категорії "правова держава". Ці соціальні інститути об'єктивно взаємопов'язані і співвідносяться як зміст і форма. Правова держава можлива лише за наявності розвинутого громадянського суспільства, і навпаки, громадянському суспільству притаманна правова форма владарювання, заснована на верховенстві права (закону), розподілу влади і реальному забезпеченні прав і свобод людини.
Демократія засновується на плюралізмі громадянського суспільства. Вільний доступ, обмін і отримання інформації ускладнює процеси перетворення владних політичних структур в негласні інститути. Вільна преса, кажучи словами Т.Пейна, є основою демократичного суспільства.
Духовний зріз громадянського суспільствапередбачає домінування загальнолюдських цінностей та інтересів, незважаючи на деяку розпливчастість і пафосність цих категорій, які, на жаль, поки що не стали загально-цивілізаційними ідеалами.
Розвинуте громадянське суспільство і правова держава формується за умови орієнтації на соціальну справедливість. Суспільство повинно створювати
гарантії для проявлення і розвитку людського

 
 

Цікаве

Загрузка...