WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття головні ознаки правової держави - Реферат

Поняття головні ознаки правової держави - Реферат

призвели до шкоди суспільству. Цей принцип часто
формулюється і як взаємна відповідальність держави та особи. Мається на
увазі, що особа практично у будь-якій державі буде нести відповідальність за
суспільно шкідливі дії, але зворотний процес, коли й могутня держава
відповідає перед окремою людиною за заподіяну їй шкоду, притаманний саме
правовій державі.
10. Наявність поділу державної влади. Більшість сучасних дослідників
вважають, що поділ влади на різних рівнях з метою запобігання її узурпації або
надмірної концентрації в одних руках є важливою рисою правової держави, яка
не допускає наявності якої-небудь абсолютної влади, у тому числі й державної.
Це необхідно для того, щоб влада не перетворювалась у ніким не обмежену
силу, яка придушує суспільство.
Розподіл єдиної за своєю суттю державної влади, можна розглядати у трьох аспектах: а) розподіл законодавчої, судової, виконавчої діяльності шляхом створення трьох відповідних видів органів держави, які функціонують не втручаючись у компетенцію один одного; б) розподіл влади (повноважень) між соціальними верствами, групами шляхом їх пропорційного представництва в законодавчих органах; в) розмежування влади (повноважень) між вищими і нижчими структурами однієї й тієї само гілки влади. За допомогою цього забезпечується правова автономність державних органів, підкорених закону, а не наказу вищого керівництва.
Для сучасної цивілізованої держави, а тим паче такої, що претендує на означення правової, має бути притаманним і чітке розмежування повноважень між органами державної влади та органами місцевого самоврядування.
Отже, правова держава - це така держава, яка характеризується всіма вищезазначеними рисами. Якщо ж вибрати лише найголовніші ознаки, то можна запропонувати таке визначення.
Правова держава - це держава, яка складається з громадян, котрі мають високу правову культуру і формують державну владу, яка є демократично організованим і залежним від суспільства апаратом управління, що за допомогою ефективних законів забезпечує реалізацію суверенних прав і свобод громадян.
Розділ 2. Формування правової держави.
Ліберальні політико-правові ідеї стають матеріальною силою тоді, коли суспільство намагається позбутися нестерпних умов і порядків, які гальмують суспільний розвиток. Тиранія влади слугує мотивом для пошуку більш досконалих форм держави, в яких особистість була б не просто одним із атомів, а представляла б самодостатню цінність, з якою б співвідносила свої дії будь-яка політична влада.
Звичайно, торкаючись проблем і факторів, які визначають побудову правової держави, в числі пріоритетних задач вказують на ті з них, які мають матеріальний характер, наприклад інститут незалежної судової влади, розподіл влад і т. д. Все це вірно і не підлягає великому сумніву. І все таки потрібно в якійсь степені змістити акценти і в першу чергу говорити про явища ідеальної якості. Тому заслуговує самого серйозного відношення ідея про те, що історія розвитку людства, її етапи можуть інтерпретуватися і як зміна різноманітних світоглядів, поглядів. Одним словом, правова держава, її теоретична конструкція стала реалізовуватись тільки тому, що вона досягнула деякої "критичної маси", яка здатна перетворити людське буття. Ідея з'являється як відповідь на потребу людської практики, поступово набуває відносну самостійність, впливаючи на суспільне життя.
Якщо правова держава є втілення свободи, яка заснована на розумі, якщо за класиком лібералізму Б.Константом розуміти свободу як перевагу особистості над владою, то не дивно, що свобода завойовується в тривалій і тяжкій боротьбі. Необов'язково за допомогою соціальних катаклізмів і революцій. Всілякий рух за свободу повинен виходити з мас, а не зверху. Якщо ліберальні начала були ініціативою верхів, вони майже завжди мали половинчатий характер і не сприймались суспільством в повному обсязі.
Кожна епоха мала свій символ, девіз або ідеал, які домінували в суспільній свідомості і були дороговказом. Так, ідеалом античності була замкнена, самодостатня автаркія, яка основувалась на тому, що окрема особа існує не для себе, а тільки для держави і суспільства. Політичним ідеалом середніх віків була теократична держава, в якій мало місце тотальне владарювання богослов'я і офіційної церковної доктрини, тобто той грунт, на якому ліберальній політико-правовій теорії важко було отримати життя. Конфлікт між індивідом і державою ще не набув виражені форми і думка протиставити їх не могла знайти собі підтримку в системі владарюючих тоді ідей. В той же час в надрах феодального суспільства проти церкви постали дві нові сили: суверенна держава і автономія особистості. Першу пов'язують з іменами Н. Макіавеллі, Ж.Бодена. Інша зобов'язана своїм походженням протестантизму (М.Лютер та ін.). Саме з цих двох течій, тобто з ідеї суверенної держави і концепції автономної особистості, їх співвідношення і впливу і розвиває та думка, яка і ознаменувала собою Новий час - правова держава.
Рубежем ідеї правової держави стало Відродження, лейтмотивом якого є гуманізм, заснований на визнанні гідності Людини. Інтелектуальні зусилля діячів епохи Відродження були направлені на переобладнання внутрішнього світу людини. Це було обов'язковою попередньою умовою для того, щоб трансформувати існуючі суспільні відносини в розумне і гуманне суспільство, якому неприйнятні нав'язані зовні право державні регулятори.
Ідея правової держави набула актуальності в період буржуазно-демократичних революцій в Європі, які завершували період феодалізму. Юридичне світосприйняття третього класу претендувало на утвердження нових уявлень про свободу людини за допомогою режиму владарювання права як в приватних, так і публічно-правових відносинах.
Все сказане свідчить про те, що правова держава виникає там, де суспільство має стійкі демократичні, правові, політичні, культурні традиції. Для прикладу можна привести той факт, що західний феодалізм в досить ранній період породив із з'їздів феодалів, які збиралися нерегулярно парламенти. Судові системи Англії і Франції оформились з феодального інституту, конкретніше з права васала на публічний суд, який творився не його володарем, а третьою особою.
Ідеолог правової держави І.Кант говорив, що у людини є тільки одне головне право - право на свободу, всі ж інші випливають з нього. Матеріалізації ідеї правової держави повинна передувати наполеглива робота людського Духу, яка перевтілює світосприйняття суспільства і окремої особис-
тості. Якщо культура, право, демократія, законність не стануть індивідуальними цінностями - ні про яку правову державу не варто і думати.
Держава є продуктом суспільного розвитку, і у більшій мірі воно наслідок, а не причина. Тому зміни в суспільстві задають темп, форми і методи змін в державі. Тому можна,перефразовуючи відомий вираз Ж. де Местра, сказати, що "кожне суспільство має ту державу, на яку воно заслуговує".
Для формування правової держави потрібно високий рівень загальної культури загалом і правової зокрема. Культура як напрацьована людством сума духовних і

 
 

Цікаве

Загрузка...