WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття головні ознаки правової держави - Реферат

Поняття головні ознаки правової держави - Реферат

На вивчення курсу відведено мало годин, окремі керівники середніх закладів освіти виявляють зверхнє ставлення до його вивчення.
Крім зазначених вище принципів правової держави, існують й інші, які до деякої міри характеризують її сутність, зокрема такі, як взаємо відповідальність особи і держави; високо значуща роль у суспільстві та державному житті судових органів; наявність чинної конституції.
Для функціонування правової держави необхідні усі ці принципи.
Коли ж Україна стане правовою державою? Фахівці (правознавці і політологи) вважають, що за сприятливих обставин це може статися не раніше ніж через 40 -45років.
Треба наголосити на тому, що основою створення і функціонування правової держави є громадянське суспільство, тобто об'єднання вільних і рівноправних людей, кожному з яких держава забезпечує юридичні можливості бути власником та брати активну участь у політичному житті.
Між державою і суспільством має бути певна дистанція, яка і забезпечує демократію, відповідний рівень свободи суб'єктів громадянського суспільства. Бо якщо держава повністю узурпує суспільство, вона знищує людину як вільну особистість. Не держава визначає громадянське суспільство, а останнє створює і контролює державу. Саме у такий спосіб забезпечується відносно самостійне існування демократичного громадянського суспільства і правової держави.
Отже, громадянське суспільство - це суспільство демократії, що надає кожній людині можливість жити на гідному рівні; суспільства, де відсутнє відчуження людини від засобів виробництва і знарядь праці, насамперед - від приватної власності. Дане суспільство має пріоритет щодо держави, яка становить його складову частину. Складовими громадянського суспільства є: власність і підприємництво; національна та екологічна безпека; сім'я; наука і культура; об'єднання громадян; засоби масової інформації; пряме народовладдя (референдуми, вибори, місцеве самоврядування) та інші форми демократії.
Для побудови громадянського суспільства в Україні необхідно забезпечити компроміс між різними політичними партіями, спрямувати зусилля політиків та економістів на об'єднання суспільства для пошуку шляхів виходу з економічної кризи, вирішити проблему міжнаціональних (у нашій державі проживають 14 млн. громадян інших національностей) і міжконфесійних відносин, енергійніше проводити реформування національного законодавства з урахуванням вимог міжнародного права.
Україна підтримує зв'язки з Радою Європи і з 54 країнами світу. Протягом останніх восьми років парламентом нашої держави було ратифіковано 292 міжнародні угоди. Проте доводиться констатувати, що частина з них не виконується належним чином, чим підривається авторитет нашої країни на міжнародній арені. Уявляється, що з цього приводу доцільно було б провести парламентські слухання.
Не треба орієнтуватись на швидку побудову в Україні правової держави і з економічних міркувань: нині у нашій державі національний прибуток знизився більше, ніж за часів Другої світової війни. Вчені-економісти вважають, що лише відновлювальний процес становитиме понад 25 років, і то за умови сприятливої економічної обстановки в суспільстві.
На нашу думку, нині необхідно переглянути повноваження Президента, Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, чіткіше врегулювати повноваження і штатну структуру обласних та районних державних адміністрацій і відповідних рад, взаємовідносини між ними.
Отже, Україна продовжує перебувати в економічній кризі, яка пов'язана з кризою духовності. Низький рівень правосвідомості, неврахування менталітету українського народу - це те, що перешкоджає здійсненню у нашій державі перетворень. Водночас великої актуальності набуває питання про підвищення ефективності дії законів. Без цього здійснення економічних та інших реформ, формування правової держави і громадянського суспільства, посилення боротьби зі злочинністю є досить проблематичним.
ВИСНОВОК
Знаючи характерні риси (принципи) громадянського суспільства і правової держави, неважко зрозуміти, що основними напрямами формування правової держави в Україні слід визнати відповідні політичні, економічні, соціальні, ідеологічні та організаційно-правові заходи щодо втілення цих принципів у життя. Тобто треба вести цілеспрямовану діяльність щодо забезпечення реального народовладдя, панування права, верховенства законів, пріоритету прав і свобод особи тощо.
Необхідною, зокрема, є перебудова відповідно до принципу поділу влади, структури і компетенції державних органів, активна законодавча діяльність, спрямована на створення правової основи вказаних вище перетворень.
Ряд завдань щодо формування правової держави можна здійснити шляхом зміцнення законності й посилення охорони правопорядку.
Законність - одна з найважливіших категорій юридичної науки, яка визначає режим (стан) відповідності суспільних відносин законам і підзаконним нормативно-правовим актам держави, що утворюється в результаті їх неухильного здійснення усіма суб'єктами права. Законність можна розуміти і як певний принцип неухильного здійснення законів.
Сувора закономірність, а може трагічна необхідність в тому, що людська природа і соціальне життя все ще далекі від досконалості. Реалістичніше не мріяти про повне викорення зла, а прагнути до його обмеження. В тому числі і за допомогою створення громадянського суспільства.
Більше того, чи можлива ця досконалість? Зрозуміло, що ні, тому що така природа людини...
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Конституція України від 28 червня 1996 року. - К.,1997.
2. Аристотель. Политика. Ч.Ш. - М.,1965.
3. Баталов И. Гражданское общество // Народный депутат. - 1992. - №13.
4. Васькович Й. Проблеми та перспективи побудови правової держави в
Україні // Право України. - 2000. - №1.
5. Гаджиев К.С. Концепция гражданского общества: идейньїе истоки и
основные вехи формирования // Вопросы философии. - 1991.- №7.
6. Гегель. Философия права. - М.,1990.
7. Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковно
го и гражданского. М., 1936.
8. Гроций Г. О праве войны и мира. - М., 1956.
9. Замбровский Б.Я. К вопросу о формировании гражданского и правового
государства. // Социально-политические науки. - 1991. - №6.
10. Кириченко С.О. Громадянське суспільство і правова держава: поняття та
зміст.-К.: Логос, 1990. 11. Кузьминов Я., Сухомлинова О. Гражданское общество: зкономические и
политические факторы становлення // Общественные науки, 1990. - №5. 12. Лазарев В.В. Общая теория государства и права. Учебник. - М.: Юристь,
1996.
13. Маркс К., Енгельс Ф. Повне зібрання творів у 46 т. - К.,1984.
14. Одинцова А.В. Громадянське суспільство: минуле, сучасне, майбутнє // Социально-политические науки. - 1991. - №12.
15. Скакун О.Ф. Громадянське суспільство і правова держава: шляхи розвитку в Україні // Правова держава Україна: проблеми, перспективи розвитку.-X., 1995.
16. Усенко І.Б. Основи правознавства. Підручник. - Ірпінь: Перун, 1995.

 
 

Цікаве

Загрузка...