WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття головні ознаки правової держави - Реферат

Поняття головні ознаки правової держави - Реферат


РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:
Поняття головні ознаки правової держави
ПЛАН
ВСТУП
Розділ 1. Поняття і головні ознаки правової держави....................................
Розділ 2. Формування правової держави......................................................
Розділ 3. Поняття громадянського суспільства і
співвідношення його з правовою державою..................................................
Розділ 4. Проблеми і перспективи побудови
правової держави в Україні.............................................................................
ВИСНОВОК
Список використаної літератури
ВСТУП
В ст. 1 Конституції нашої держави закріплено, що Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Але те, що сказано в Основному законі не дає нам приводу стверджувати, що це саме так. На наш погляд, в Україні не всі особистості усвідомлюють, що для створення правової держави необхідно виникнення деяких передумов, найважливішою з яких є громадянське суспільство, тобто відповідна зрілість традиційного суспільства.
Універсальними і тривкими устоями громадянського суспільства і правової держави вважають звичайні властивості порядності, чесності, людяності. Саме зазначені традиції дають шанс суспільству бути однорідним, а людині запобігти злу і насиллю.
Вчитаймося ще раз: порядність... чесність... людяність... Чи завжди такі якості властиві нам, чи оточують нас люди такого ґатунку? Скажімо відверто: ні.
Не випадково людство у своїй повсякденності прагне кращого, зокрема, і в таких інститутах, як суспільство, держава. Наша держава теж продекларувала формування громадянського суспільства і демократичної правової держави. З існуючих суспільно-політичних і правових проблем це - найголовніша, від розв'язання якої залежать усі інші.
Необхідність розвитку громадянського суспільства у нашій країні розглядаємо як умову виходу з кризи, оновлення, бо саме громадянське суспільство є системою забезпечення життєдіяльності соціальної, культурної і духовної сфер життя народу.
Нагальною потребою є розвиток відносин суспільства і держави. Саме у найрозвиненішій системі таких відносин вбачаємо гарантію того, що суспільство все-таки стане громадянським, а держава - правовою.
Розділ 1. Поняття і головні ознаки правової держави
Виходячи із сучасних поглядів, правова держава характеризується такими суттєвими ознаками (їх ще називають принципами правової держави):
1. Джерелом державної влади має бути народ. Через представницьку чи пряму демократію він формує органи влади. Виключно народові належить право визначати і змінювати форми та зміст свого державно-правового життя, створювати й ліквідовувати інститути державної влади. Одне з основних прав людини - ставити над собою ту владу, яка забезпечує реалізацію її інтересів . Наявність гарантій, які дають можливість у будь-який час змінити антинародну владу, - свідчення існування правової держави .
2. Панування права в управлінні державними справами . Це означає, що
влада здійснюється не шляхом суто наказних методів чи інших командно -
адміністративних засобів, а шляхом права, у визначених правом формах і
методах.
3. Верховенство законів у регулюванні суспільних відносин . По-перше, у
сферах суспільного життя, що підлягають правовому регулюванню, мають
панувати закони, а не підзаконні акти ( накази, інструкції та ін. ), тому що закон
найповніше відображає інтереси суспільства, чого не скажеш про підзаконні
акти, які нерідко відображають відомчі інтереси, перекручуючи при цьому
закони . По-друге, у разі суперечності між законом і підзаконним норма -
тривним актом безсумнівно має діяти закон. По-третє, закон не може бути відмінений, замінений чи зупинений підзаконним актом . І, нарешті, підзаконні акти повинні відповідати законам.
Наявність законодавчих органів і процедур, за допомогою яких створюються ефективні закони. Для того, щоб правильно відобразити інтереси суспільства в законах, необхідне існування демократичної системи виборів законодавчих органів. Ця система має бути такою, щоб обирались інтелектуально розвинені, юридично підготовлені, масштабно мислячі представники всіх соціальних верств суспільства. Процедура підготовки закону має бути гласною участю максимальної кількості спеціалістів. Процес прийняття закону має виключати можливість внесення некомпетентних змін у нього й водночас бути вільним, демократичним.
5. Пріоритет прав і свобод особи. Кожна людина має невід'ємні, дані їй від народження, права і свободи: право на життя, на особисту недоторканність тощо. Ці права і свободи не даються жодною державою, жодним законом, і отже, не можуть бути взяті ними. Держава лише за допомогою права, у певних невеликих межах може регулювати процес їх реалізації. Важливо наголосити, що у правовій державі категорично недопустиме нехтування правами і свободами особи не лише заради егоїстичних групових чи партійних інтересів, а навіть і з посиланням на "високі" державні або національні інтереси. Тобто цим правам і свободам надається перевага (пріоритет) порівняно з будь-якими іншими інтересами.
Зв'язаність правом діяльності держави і її органів. Для законодавчих органів це означає, що формулювати законодавчі норми вони повинні, виходячи із загально соціального права, тобто існуючих у даному суспільстві категорій добра, справедливості, свободи, гуманізму. Після видання норм законодавець має дотримуватися класичного юридичного принципу: "Закони зв'язують тих, хто їх пропонує". Ця риса означає, що виконавчі органи керуються передусім законами, а не відомчими нормами. Судові органи (за римською юридичною аксіомою: "Що пропущено законом, не пропустить добросовісність судді") мають реалізувати правові закони, враховуючи загально соціальні права. Це означає також закріплення за допомогою закону правового статусу і процедури роботи всіх державних органів.
7. Наявність ефективної правоохоронної системи. Під цим мається на увазі відповідна структурі суспільних потреб організація, правове, кадрове і матеріальне забезпечення суду, прокуратури, міліції та інших органів, які охороняють права громадян. Особливо важливим серед них є суд, компетенція якого поширюється на всі правові спори, у тому числі й на питання відповідності рішень вищих органів влади Конституції України.
8. Висока правова культура суспільства та особи - одна з важливих рис правової держави. "Для того, щоб жити в праві, - писав дореволюційний юрист О.С. Олексіїв, - необхідно насамперед, щоб це право жило в нас". Висока правова культура суспільства - це розвиненість усіх його правових інститутів: законодавства, правотворчої та право реалізуючої діяльності, правового захисту особи. Правова культура особи містить знання права, повагу до нього, уміння правильно реалізувати правові знання на практиці, безумовне виконання громадянами правових заборон та обов'язків.
9. Відповідальність держави передсуспільством. Це означає, що держава
в особі винних осіб мусить нести моральну і юридичну відповідальність за
рішення і дії, які

 
 

Цікаве

Загрузка...