WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Повторність злочинів як складовий елемент множинності злочинів - Курсова робота

Повторність злочинів як складовий елемент множинності злочинів - Курсова робота


Курсова робота
Повторність злочинів як складовий елемент множинності злочинів
ПЛАН.
Вступ.
I. Інститут множинності злочинів у кримінальному праві.
1.1. Поняття множинності злочинів.
1.2. Одиничний злочин як складовий елемент множинності злочинів. Види одиничних злочинів.
1.3. Форми прояву множинності злочинів.
II. Повторність злочинів як складовий елемент множинності злочинів.
3.1. Поняття повторності.
3.2. Види повторності.
3.3. Кваліфікація повторності.
3.4. Відмінність повторності злочинів від суміжних понять.
III. Поняття, види, кваліфікація сукупності злочинів.
IV. Рецидив злочинів як одна із форм множинності злочинів.
5.1. Поняття рецидиву злочинів.
5.2. Види рецидиву злочинів.
5.3. Кваліфікація рецидиву злочинів.
Висновок.
Список використаної літератури.
ВСТУП.
Судово-слідчим органам нерідко приходиться зіштовхуватися з такими фактами, коли в поводженні винного виявляються ознаки двох і більш злочинних діянь. В залежності від характеру цих злочинних діянь істотно змінюється кримінально-правова оцінка поводження суб'єкта. Так, в одних випадках усе вчинене необхідно кваліфікувати за декількома кримінально-правовими нормами (наприклад, при сукупності злочинів), в інших - усе зроблене охоплюється лише однією нормою (наприклад, при повторності). У ряді випадків змінюється й порядок призначення покарання, його вага й порядок відбування. Очевидно, що в інтересах дотримання законності необхідний однаковий підхід до рішення цих питань. Оскільки у всіх цих випадках мова йде про подібні моменти, а саме про здійснення однією особою декількох злочинів, усі ці питання необхідно розглядати в комплексі1 . У цьому плані безсумнівно важливим, актуальним і практично значимим для науки кримінального права і судово-слідчої практики є дослідження проблеми множинності злочинних діянь по карному законодавству. Це обумовлюється тим, що діяльність правоохоронних органів, спрямована на скорочення злочинності, неможлива без постійної боротьби з випадками здійснення тими самими особами безлічі злочинів, без ліквідації причин і умов, що сприяють повторенню злочинів2.
В області теоретичної розробки проблеми множинності злочинів кримінально-правова наука зробила великий крок уперед уже починаючи з 60-х років, коли з'явилися роботи таких відомих учених як Кафаров Т.М., Кудрявцев В.Н., Малков В.П., Яковлев А.М. та інші.
При множинності злочинів у поводженні однієї людини іншою, ніж при здійсненні нею тільки одного злочинного акта, повинна бути оцінка характеру суспільної небезпеки поводження суб'єкта і його особистостей, іншою повинна бути юридична кваліфікація вчиненого і, нарешті, істотними особливостями повинне характеризуватися призначення покарання ( його вага, порядок призначення і відбування і т.д. ).
Тим часом варто підкреслити, що проблема множинності злочинів і відмежування її від одиничних злочинів усе ще має потребу в подальшому вивченні і розробці. Поки що багато хто її питання в теорії і на практиці зважують розбіжно, що не сприяє однаковому застосуванню кримінального закону.
В завершення хотілося б відзначити, що, на відміну від Кримінального кодексу РФ, український законодавець в новому Кримінальному кодексі (у подальшому ? КК) дає визначення не тільки видам множинності, а й вказує на їх правові наслідки (ст. 32-35 КК). Крім того, у багатьох статтях Особливої частини КК повторність і рецидив злочинів визначаються як кваліфікуючі ознаки окремих складів, що тягнуть за собою при їх встановленні більш суворе покарання.
В даній курсовій роботі ми намагаємося розглянути поняття множинності злочинів, визначити її форми і різновиди, а також відокремити досліджуваєме поняття від суміжних понять.
ІНСТИТУТ МНОЖИННОСТІ ЗЛОЧИНІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ.
Поняття множинності злочинів.
Злочин завжди заподіює ту чи іншу шкоду суспільним відносинам і викликає негативну оцінку з боку суспільства і держави. Ще більш негативну реакцію викликають випадки здійснення особою не одного, а декількох злочинів. При здійсненні особою декількох злочинів, як правило, заподіюється більша моральна, фізична чи матеріальна шкода суспільству або окремим громадянам, винний виявляє стійке негативне відношення до інтересів держави, суспільства й окремих громадян. Багаторазова злочинна діяльність тієї ж самої особи негативно впливає на хитливих у моральному відношенні громадян, особливо на молодь, породжуючи ілюзії про можливість жити за рахунок суспільства.
Випадки здійснення тією ж самою особою декількох злочинів нерідке явище в судовій практиці. Установлення того факту, що особа одночасно чи послідовно зробило кілька злочинів породжує перед слідчо-судовими органами визначення правових питань, зв'язаних з відокремленням одиничного злочину від декількох, кваліфікацією вчиненого і призначенням покарання, правовими наслідками осуду за безліч злочинів, з'ясуванням причин і умов, що сприяли здійсненню множинності злочинних діянь та ін. Ці і ряд інших питань охоплюються проблемою множинності злочинів у кримінальному праві.
Множинність злочинів характеризується, як правило, навмисною злочинною діяльністю. Це обумовлює правову оцінку множинності злочинів як форму злочинної діяльності, яка викликає підвищену суспільну небезпеку.
Поняття множинності злочинів розробляється наукою кримінального права, але однакового підходу до трактування цього поняття поки немає. Так, на думку Яковлева А.М., "поняття множинності злочинів знаходить своє конкретне втілення в поняттях повторності, рецидиву і сукупності злочинів" . У цьому висловленні характеризуються власне кажучи, лише форми прояву множинності злочинних діянь, але не розкриваються істотні ознаки цього кримінально-правового поняття, його зміст і обсяг .
Дагель П.С. множинність злочинів характеризував як випадки здійснення однією особою двох або декількох злочинів2. Однак характеристика розглянутого поняття буде неточною та неповною, якщо при цьому обмежитися вказівкою цієї ознаки. Справа в тім, що не кожен випадок фактичного здійснення особою двох і більш злочинних діянь охоплюється кримінально-правовим поняттям множинності злочинів. Тому у визначенні поняття множинності злочинів, крім зазначеного названими ознаки, повинні знайти відображення також і інші істотні ознаки, що дозволяють найбільше правильно охарактеризувати зміст розглянутого поняття.
Інше трактування поняття множинності злочинів дає Кудрявцев В.Н. На його думку множинність злочинів характеризується тим, що все зроблене не охоплюється однією нормою Особливої частини, що передбачає одиничний злочин1. Однак така ознака множинності, як "не охоплення однією нормою Особливої частини", властивий не всім її різновидам, а тільки тим її випадкам, що підпадають під різні статті карного закону й охоплюються поняттям сукупності злочинів.
Курінов Б.А. та Гальперін І.М.

 
 

Цікаве

Загрузка...