WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Підготовка справи до судового розгляду - Реферат

Підготовка справи до судового розгляду - Реферат

причини нещасного випадку, висновок ЛТЕК про ступінь (процент втрати працездатності, необхідність в сторонньому догляді (для інвалідів 1 групи такі витрати відшкодовуються без висновку), засобах протезування, санаторно-курортному лікуванні, довідки органів соціального забезпечення про час і розмір пенсії, призначеної і такої, що фактично виплачується, про розмір виплаченої органами соціального страхування допомоги по тимчасовій непрацездатності, про заробітну плату потерпілого; копії наказу адміністрації і постанови профспілкового комітету про відмову у відшкодуванні шкоди чи задоволення вимоги в іншому розмірі, ніж просив потерпілий;
У справах, що виникають з шлюбно-сімейних правовідносин, при підготовці справ до розгляду необхідно витребувати:
- про стягнення з батьків коштів на утримання дітей - копії свідоцтв про народження дітей, довідки з місця проживання, про перебування дітей на утриманні позивача, з місця роботи відповідача про його заробіток і про те, чи не провадиться з нього утримання аліментів на користь інших осіб або на відшкодування шкоди;
- про передачу дітей на виховання другому батькові або про повернення дітей - копії свідоцтв про народження дітей, акти обстеження жилих, побутових умов кожного з батьків, висновок органу опіки і піклування, дані, які характеризують ставлення батьків до дітей, а також поведінку батьків за місцем їх роботи і проживання;
- про встановлення батьківства - копії свідоцтв про народження дітей, довідки виконкомів селищних і сільських рад, житлово-експлуатаційних органів про сумісне проживання сторін, переписку, грошові перекази, документи про одержання посилок, виписки з біографії і особистої справи відповідача, його клопотання провлаштування дітей позивачки в дитячі заклади та інші матеріали, що можуть мати значення для вирішення справи.
3. Призначення цивільної справи до розгляду.
Значення стадії розгляду цивільних справ визначається змістом діяльності суду першої інстанції і виконуваних ним функцій в цій частині розвитку цивільного судочинства. Шляхом розгляду цивільних справ здійснюються функції правосуддя і виконуються завдання цивільного судочинства - захист прав і законних інтересів фізичних, юридичних осіб і держави. Розглядаючи цивільні справи, суд покликаний спрямовувати свою діяльність на всебічне, повне і об'єктивне вирішення цивільних справ у повній відповідності з чинним законодавством.
Точне і неухильне додержання і застосування норм матеріального і процесуального законодавства при розгляді і вирішенні цивільних справ є гарантією їх правильного, справедливого і швидкого вирішення з метою захисту і охорони суспільного ладу і державності України, прав та законних інтересів громадян і юридичних осіб всіх форм власності, дальшого зміцнення законності і правопорядку та виховання громадян у дусі неухильного виконання законів і поважання правил співжиття.
В процесі розгляду судом цивільних справ особи, які беруть участь у справі, - громадяни і організації, можуть в демократичній процесуальній формі активно здійснювати доказову діяльність, спрямовану на досягнення мети процесу, на встановлення судом об'єктивної істини у справі і постановления в ній законного і обгрунтованого рішення.
В процесуальній діяльності суду і учасників процесу в цій стадії розкривається зміст і демократичний характер принципів Цивільного процесуального права - справи розглядаються у відкритому судовому засіданні, обраними у встановленому порядку суддями, одноособове і колегіальне, в усній і безпосередній процесуальній формі; судці незалежні і вирішують справи на підставі принципів законності і об'єктивної істини, а сторони мають рівні процесуальні можливості - можуть використовувати на засадах диспозитивності і змагальності передбачені законом процесуальні засоби для захисту своїх суб'єктивних прав.
Верховний Суд України звертає увагу судів на необхідність підвищення рівня здійснення правосуддя у цивільних справах і культури цивільних процесів, на забезпечення неухильного додержання принципів рівності громадян перед законом і судом, незалежності суддів і підкорення їх лише закону, гласності судових процесів і вимог про мову, якою ведеться судочинство, забезпечення захисту конституційних прав і свобод громадян. Суворо додержуватися правил судочинства розгляду кожної цивільної справи у точній відповідності з законом, у встановленні строки і на високому професійному рівні.
Судовий розгляд цивільних справ надає можливість суду активно здійснювати попереджальну (превентивну) і виховну функції, спрямовувати свою діяльність на зміцнення законності і правопорядку в Україні. На досягнення зазначеної мети Верховний суд України зобов'язує суди підвищувати рівень підготовки і проведення судових процесів, покращувати інформованість населення про прийняті судом рішення. А про найбільш актуальні процеси широко оповіщати в пресі, по радіо, телебаченню, доводити до відома трудових колективів, надсилати їм копії рішень. При розгляді цивільних справ виявляти причини правопорушень, постановлювати окремі ухвали і здійснювати контроль за своєчасним їх виконанням.
Задача 3.
Чепурна, яка працювала в середній школі викладачем, за незабезпечення якості викладання Історії України і допущення антипедагогічних вчинків була звільнена з роботи. Вважаючи своє звільнення незаконним, Чепурна пред'явила в суд позов про поновлення її на роботі.
Які докази належить подати сторонам ? Які дії мусить провести суддя в порядку підготовки справи до розгляду ?
1. Чепурна подає позов (заява) з поясненням правильності її роботи у школі.
Інша сторона подає докази до заяви (акт, складений комісією, про антипедагогічну роботу Чепурної, підписаний свідками).
2. Суддя розглядає заяву, докази обох сторін та нормативно-правові акти, які регулюють цю справу.
Література
1. Цивільний процесуальний кодекс України
2. Цивільний кодекс України
3. Алексєєв Н.С.Советский карний процес.-Л., 1995 р.
4. Алексєєв С.С. Теория права.-М.,1999 р.
5. М.Й. Стефан "Цивільний процес", -Київ, -1997р.

 
 

Цікаве

Загрузка...