WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Основні стадії провадження в справах про адміністративні правопорушення податкового законодавства - Реферат

Основні стадії провадження в справах про адміністративні правопорушення податкового законодавства - Реферат


РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:
Основні стадії провадження в справах про адміністративні правопорушення
податкового законодавства.
Законом України "Про державну податкову службу в Україні" в редакції від 24.12 1993 року органам державної податкової служби надано право накладати адміністративні штрафи на керівників та інших посадових осіб підприємств, установ, організацій, чи громадян, винних у порушені законодавства про оподаткування або порушенні порядку зайняття підприємницькою діяльністю, чи таких, що не виконують законних вимог посадових осіб органів державної податкової служби.
Застосування заходів адміністративного впливу повинно провадитися у точній відповідності із законодавством. Ніхто не може бути підданий заходу впливу в зв'язку з адміністративним правопорушенням інакше як на підставах і в порядок), встановлених законодавством.
Особа, яка вчинила адміністративне правопорушення, підлягає відповідальності на підставі законодавства, що діє під час і за місцем вчиненні правопорушення Акти, які пом'якшують або скасовують відповідальність за адміністративні правопорушення, мають зворотну силу, тобто поширюються на правопорушення, вчинені до видання цих актів. Акти, які встановлюють або посилюють відповідальність за адміністративні правопорушення, зворотної сили не мають (ст.8 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), рішення Конституційного суду України від 09.02.1999 року № 1-рп 99)
Адміністративним правопорушенням (проступком) визнається
протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає
на державний або громадський порядок, права і свободи громадян, на
встановлений порядок управління і за яку законодавством передбачено
адміністративну відповідальність (ст.9 КУпАП).
Види порушень законодавства про оподаткування, а також коло осіб, на яких накладаються адміністративні штрафи, види адміністративних стягнень та їх розміри, визначені п.11 ч.1 ст.11 Закону України "Про державну податкову службу в Україні", КУпАП ст.ст.155/1, 164/1, 164/5, 166/6, 177/2, ст.6 Декрету Кабінету Міністрів України "Про податок на промисел" від 17.03.1993 року № 24-93.
Адміністративна відповідальність за правопорушення - порушення законодавства про оподаткування та підприємницьку діяльність настає, якщо порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до чинного законодавства кримінальної відповідальності.
Адміністративній відповідальності згідно ст.12 КУпАП підлягають
особи, які досягли на момент вчинення адміністративного правопорушення
шістнадцятирічного віку.
Факт здійснення адміністративного правопорушення-порушення законодавства про оподаткування чи підприємницьку діяльність встановлюється в процесі або за наслідками перевірки підприємства, установи, організації чи громадянина.
Посадові особи державної податкової інспекції при встановленні на підприємстві, установі, організації і у громадян фактів порушень, за які винні особи підлягають притягненню до адміністративної відповідальності, крім відображення цих фактів у актах перевірок, складають протокол про вчинене адміністративне правопорушення - порушення податкового законодавства /надалі протокол про адміністративне правопорушення/. Протоколи необхідно складати на всіх посадових осіб підприємств, установ, організацій, винних у вчинені виявлених перевірками адміністративних правопорушень. В разі нескладання протоколу про адміністративне правопорушення, посадова особа що здійснювала перевірку повинна пояснити причини нескладання протоколу. Складення протоколу без участі та без повідомлення про це посадових осіб та громадян є порушенням його прав.
Протокол про вчинення адміністративного правопорушення складається уповноваженими на те посадовими особами органу державної податкової служби.
Протокол про адміністративне правопорушення слід складати у 2-х примірниках. У протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються /сг.256КУпАП/:
дата і місце його складання; посада, прізвище, ім'я, по батькові особи,
яка склала протокол; відомості про особу порушника; місце, час вчинення і.
суть адміністративного правопорушення; нормативний акт, який передбачає
відповідальність за дане правопорушення; прізвища, адреси свідків і
потерпілих, якщо вони є; пояснення порушника; інші відомості, необхідні для
вирішення справи. Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про
це також зазначається в протоколі. Протокол підписується особою, яка його
склала, і особою, яка вчинила адміністративні правопорушення; при наявності свідків і потерпілих протокол може бути підписано також і цими особами. У разі відмовлення особи, яка вчинила правопорушення, від підписання протоколу, в ньому робиться запис про це. Особа, яка вчинила правопорушення має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання. При складенні протоколу порушнику роз'яснюються його права і обов'язки, передбачені ст.268 КУпАП, про що робиться відмітка у протоколі.
Відповідно до наказів ДПА України необхідно в протоколах про адміністративні правопорушення та постановах по справі про адміністративній правопорушення зазначати ідентифікаційні номери порушників податкового законодавства.
Чинним законодавством не передбачені вимоги щодо обов'язкового складання протоколу про адмінправопорушення на місці його вчинення.
Один примірник протоколу /копія/ вручається порушнику, а другий примірник /оригінал/ не пізніше наступного дня після складання реєструється в Книзі реєстрації протоколів і разом з поясненням порушника /якщо такі наявні/ і матеріалами перевірки подається для розгляду керівнику органу державної податкової служби чи його заступнику. Керівник, якому передано протокол для розгляду, повинен на корінці протоколу вчинити підпис проставити дату отримання протоколу. Справа про адміністративне правопорушення розглядається керівником органу державної податкової служби чи його заступником за місцем вчинення правопорушення /ст.276 КУпАП /.
Керівник органу державної податкової служби чи його заступник повинен розглянути справу про адміністративне правопорушення в 15-денний строк від дня отримання протоколу та інших матеріалів справи /ст.277 КУпАП.
Слід також пам'ятати, що адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше як через два місяці від дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - два місяці від дня його виявлення. До перших відносяться, наприклад, подання документів, пов'язаних обчисленням і сплатою податків, платіжних доручень на внесення платежів до бюджетів і державних цільових фондів, а до триваючих порушень податкового законодавства - правопорушення, які здійснюються протягом певного періоду (відсутність податкового обліку або ведення його з порушенням встановленого

 
 

Цікаве

Загрузка...