WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Ознаки злочину та їх характеристика - Реферат

Ознаки злочину та їх характеристика - Реферат

позбавлення волі на строк більш як 5 років, а також необережний злочин, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад 5 років.
Тяжкий злочин - це умисний злочин, за який за законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. До особливо тяжких злочинів належать злочини, за які законом передбачено позбавлення волі на строк понад 10 років або довічного позбавлення волі.
Належність конкретного злочину до тієї чи іншої групи має важливі правові наслідки.
Я визначив, що злочином визнається передбачене кримінальним законом суспільно небезпечне діяння (дія чи бездіяльність), що посягає на суспільний лад України, її політичну та економічну системи, власність, особу, політичні, трудові, майнові та інші права свободи громадян, а також інше передбачене кримінальним законом суспільно небезпечне діяння, яке посягає на правопорядок
Існують й інші визначення злочину. Злочин - це карне, суспільно небезпечне, заборонене кримінальним правом діяння ( дія чи бездіяльність), що посягає на життя і здоров'я людини, власність, права і свободи громадян, конституційний лад держави, вчинене особою, визнаною винною на підставі обвинувального вироку суду, що набрав законноїсили. Злочином є суспільно небезпечне і протиправне посягання на суспільні відносини, яке заподіює у їх сфері тяжку шкоду або загрожує заподіянням тяжкої шкоди.
Злочин міжнародного характеру - протиправні діяння, об'єктом посягання яких є: мирне співробітництво і нормальне функціонування міжнародних відносин ( за винятком міжнародних злочинів) - тероризм, угон повітряних суден; економічний та соціально - культурний розвиток держав і народів - контрабанда, фальшивомонетництво, торгівля наркотичними засобами; фізичні особи, державне, громадське або особисте майно, моральні цінності.
Я прийшов до висновку, що злочин характеризується такими ознаками:
1).Суспільна небезпечність діяння (це об'єктивна властивість злочину причиняти або створювати загрозу спричинення шкоди об'єктам кримінально-правової охорони, якими є суспільний лад України, політична і економічна системи України, власність ,особа , права і свободи, правопорядок , а отже, суспільна небезпечність - соціальна ознака злочину).
2).Кримінальна протиправність діяння ( це юридичне вираження суспільної небезпечності й означає, що злочином є лише таке діяння ( дія або бездіяльність ), яке прямо передбачене кримінальним законом і за яке закон встановлює кримінальну відповідальність , а отже , діяння , що передбачене кримінальним законом ,- нормативна ознака злочину).
3).Винність діяння ( це наявність у особи відповідного психічного Оставлення ( свідомості і волі) до вчиненої дії або бездіяльності. Передумовою вини є осудність особи, яка характеризується психічним станом , за якою особа в момент вчинення суспільно небезпечного діяння здатна усвідомлювати свої дії і керувати ними , винність означає, що злочином визнається лише діяння, вчинене умисно або з необережності).
4).Караність діяння ( це передбачене застосування найсуворіших заходів державного примусу - кримінальних покарань , які визначаються законом, що діяв під час вчинення діяння).
Мета злочину - це бажання особи , яка вчиняє суспільно небезпечне діяння , досягти певних шкідливих наслідків . Вона є характерною для злочинів , що вчиняються з прямим умислом . Мета - обов 'язкова ознака складу злочину , але тоді , коли вона прямо передбачена у диспозиції кримінального закону . Це означає , що відповідальність за таким законом настає лише за такі дії, які вчиняються із вказівкою у ньому мети ( наприклад , змова з метою насильницького повалення конституційного ладу України або з метою захоплення влади).
Мотив злочину - це усвідомлене особою внутрішнє спонукання , яким вона керувалася при вчиненні злочину . Мотив є обов'язковою ознакою суб'єктивної сторони складу злочину у тих випадках , коли він безпосередньо вказаний у диспозиції кримінального закону ( наприклад , умисне вбивство з корисливих мотивів ).
Вивчивши дані питання можна виділити основні напрямки боротьби з організованою злочинністю:
1) створення правової основи, організаційних, матеріально-технічних та інших умов для ефективної боротьби з організованою злочинністю, організація міжнародного співробітництва у цій сфері;
2)соціальних процесів і явищ, що породжують організовану злочинність та сприяють їй;
3) запобігання нанесенню шкоди людині, суспільству, державі; 4) запобігання виникненню організованих злочинних угрупувань;
5) виявлення, розслідування, припинення і запобігання
правопорушенням організованих злочинних угрупувань, притягнення винних
до відповідальності;
6) забезпечення відшкодування шкоди фізичним та юридичним особам,
державі;
7) запобігання встановленню корумпованих зв'язків з державними
службовцями та посадовими особами, втягненню їх у злочинну діяльність;
8) протидія використанню учасниками організованих злочинних
угрупувань у своїх інтересах об'єднань громадян і засобів масової інформації;
9) запобігання легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом,
використанню суб'єктів підприємницької діяльності для реаліції злочинних
намірів.
Отже, з наведеного вище зрозуміло, що важливо зупинити злочин, але ще важливіше його попередити. І в цьому важлива роль належить правовому вихованню.
Правове виховання має впливати на розум і почуття людини, підказувати їй шляхи правильної поведінки в тій чи іншій життєвій ситуації, за допомогою правового виховання поведінка та вчинки людини стають у рамки вимог законності, а отже правове виховання виконує важливу соціальну функцію - попередження злочинів.
Список використаних джерел
1. Конституція України 28.06.1998 р.
2. Кримінальний кодекс України Юфіційний текст.- К. Юрінком
інтер,2001.-240с.
3. Кримінальне право України. Загальна частина. -К.- Юрінком інтер. 1997.
4. Науково практичний коментар Кримінального кодексу України -К.-
Юрінком інтер. 1997.
5. Кримінальний кодекс України .т.2-Кодекси України у 2-х т.-К.:Ін
Юре,1997.
6. Кримінальне право України. Посібник для курсантів і студентів
юридичних учбових закладів. -К.- 1995.
7. Колодій А М. Основи держави і права. -К.- Либідь ,1998.
8. Основи правознавства. За редакцією Михайленка О Р -К.:Академія, 1997-
9. Фролова О Г Злочинність і система кримінальних покарань. Навч. Посіб
К.:Артек,1997 .
10. Юридична енциклопедія в 6-ти т. Т.2 К.,1998.

 
 

Цікаве

Загрузка...