WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Ознаки злочину та їх характеристика - Реферат

Ознаки злочину та їх характеристика - Реферат

від інших правопорушень - у характері і ступені їхньої суспільної небезпечності. За характером і ступенем суспільної небезпечності злочини відрізняються, як правило, посяганням на більш важливі об'єкти, заподіяння більш значної шкоди суспільним відносинам ніж проступки.
На підвищений ступінь суспільної небезпечності злочинів порівняно з проступками впливають об'єктивні і суб'єктивні ознаки: розмір заподіяної шкоди, спосіб, місце, час, наслідки вчиненого діяння, форма вини, мотив і мета.
Знищення особистого майна громадян злочином за умови, якщо воно вчинене навмисно (ст. 194 КК).
Необережне знищення такого ж майна розглядається як цивільно -правове правопорушення.
Міри кримінального покарання встановлюються тільки кримінальними законами, які приймає Верховна Рада України, а адміністративна і дисциплінарна відповідальність регулюється як законами, так і підзаконними актами.
Ступінь суспільної небезпечностідіяння як головна розмежувальна ознака між злочинами та іншими правопорушеннями визначається всіма його ознаками: формою і видом вини, мотивом і метою, способом, місцем, обстановкою вчинення діяння і його наслідками. Законодавцем, найчастіше, розмежування здійснюється за наслідками вчинення діяння і, перш за все, за розміром заподіяної шкоди.
Найчастіше виникає питання про відмежування злочинів від
адміністративних правопорушень. Недоліком чинного законодавства треба
вважати випадки, коли за одні й ті самі дії передбачена як адміністративна, так
і кримінальна відповідальність, а критерії розмежування злочину і
адміністративного проступку при цьому не визначені.
4.Класифікація злочинів та їх практичне значення
Класифікація злочинів може змінюватись за різними критеріями залежно від мети такої кваліфікації та її практичного значення. При цьому важливим є, по-перше чітке визначення критеріїв класифікації і, по-друге, її дотримання у процесі самої класифікації.
Найважливіше значення має законодавча класифікація злочинів, тобто віднесення злочинів до тих чи інших груп, їх об'єднання в такі групи, яке здійснюється самим законодавцем. Така класифікація має практичне значення, тобто є основою застосування кримінально - правових і кримінально-процесуальних норм. Законодавча класифікація у чинному законодавстві проводиться за різними підставами:
1.3а ознаками та видами об'єкту злочинів.
2.3а формами вини.
3.3а мотивами вчинення.
4.3а ступенем суспільної небезпеки.
Об'єкт посягання є основою для визначення місця того чи іншого злочину в системі Особливої частини Кримінального кодексу і віднесення злочину до тієї чи іншої групи за характером і ступенем суспільної небезпечності. За ознаками і видами обєктів виділяють:
1. злочини проти особи;
2. злочини проти держави;
3. посадові злочини;
4. господарські злочини;
5. злочини проти власності та ін.
За формами вини злочини поділяються на:
1. Навмисні - крадіжка, наклеп, хабарництво, хуліганство, зґвалтування
та ін.
2. Необережні - порушення правил безпеки праці, халатність.
За мотивами вчинення злочини діляться на:
1. Корисливі - викрадання, спекуляція, хабарництво;
2. вчинювані за мотивом помсти ;
3. вчинювані із хуліганських спонукань.
Важливе значення, особливо для вирішення питань призначення покарання і звільнення від покарання, має класифікація злочинів за ступенем суспільної небезпеки.
Чинне кримінальне законодавство розрізняє такі групи злочинів: особливо тяжкі; тяжкі; середньої тяжкості, невеликої тяжкості
Віднесення конкретного злочину до вказаних груп викликає відповідні кримінально-правові наслідки, тобто впливає на вид відповідальності ( кримінальна, адміністративна відповідальність чи заходи громадського впливу), на визначення виду режиму покарання: позбавлення волі, застосування умовного засудження, встановлення адміністративного нагляду тощо.
Поняття тяжких злочинів дане у ст.12 ч. 4 КК . Тяжкими злочинами визнаються злочини, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше десяти років. Сюди належать особливо небезпечні злочини проти держави та ін.[2 с.7 ]
За мотивами вчинення злочини діляться на:
4. Корисливі - викрадання, спекуляція, хабарництво;
5. вчинювані за мотивом помсти ;
6. вчинювані із хуліганських спонукань.
Важливе значення, особливо для вирішення питань призначення покарання і звільнення від покарання, має класифікація злочинів за ступенем суспільної небезпеки.
Чинне кримінальне законодавство розрізняє такі групи злочинів: особливо тяжкі; тяжкі; середньої тяжкості, невеликої тяжкості
Віднесення конкретного злочину до вказаних груп викликає відповідні кримінально-правові наслідки, тобто впливає на вид відповідальності ( кримінальна, адміністративна відповідальність чи заходи громадського впливу), на визначення виду режиму покарання: позбавлення волі, застосування умовного засудження, встановлення адміністративного нагляду тощо.
Поняття тяжких злочинів дане у ст.12 ч. 4 КК . Тяжкими злочинами визнаються злочини, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше десяти років. Сюди належать особливо небезпечні злочини проти держави та ін.[2 с.7 ]
ВИСНОВОК
Опрацювавши дану тему я визначив, що у Кримінальному праві склад злочину розглядається як загальна підстава кримінальної відповідальності. Склад злочину є підставою для кримінальної відповідальності не лише тоді, коли скоєно злочин, а й при замаху на злочин і при співучасті у злочині.
Склад злочину ще розглядається, як юридична формула, необхідна для кваліфікації злочинів. Склад злочину є інструментом пізнання конкретних ознак окремих злочинів.
Я прийшов до висновку, що злочини можна поділити на відповідні види за певною системою. Кримінальний кодекс України від 5.04.2001р. у статті 12 дає чітку класифікацію злочинів. Класифікація злочинів грунтується на характері та ступені їхньої суспільної небезпеки.
У теорії кримінального права більшість юристів поділяють злочини на такі групи: 1) злочини, які не становлять великої суспільної небезпеки; 2) злочини середньої тяжкості; 3) тяжкі злочини; 4) особливо тяжкі злочини.
До злочинів, які не становлять великої суспільної небезпеки, належать умисний злочин, за який за законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк не більш як 2 роки або м'якше покарання, а також необережний злочин, за який за законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк не більше 2 років або інше м'якше покарання. До злочину середньої тяжкості належать умисний злочин, за який законом передбачено покарання у вигляді

 
 

Цікаве

Загрузка...