WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Об’єктивна сторона злочину - Реферат

Об’єктивна сторона злочину - Реферат


РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:
Об'єктивна сторона злочину
Зміст
Вступ 2
1. Поняття об'єктивної сторони злочину і її значення 2
2. Суспільне небезпечне діяння (дія або бездіяльність) їх форми й ознаки. 2
3. Суспільно небезпечні наслідки поняття і види 2
4. Причинний зв'язок між дією або бездіяльністю 2
5. Факультативні ознаки об'єктивної сторони злочину 2
Висновок 2
Література 2
ВСТУП
У даній роботі розглядається тільки об'єктивна сторона злочину. Як-от ознаки, що характеризують зовнішній прояв злочину, зміни в навколишньому соціальному середовищі, до яких призводить учинення злочину, а також саме діяння, подія вчинення злочину. Можна визначи-ти:
дія - активна поведінка. Суспільно значиме поводження особи, що складається з власних фізичних зусиль особи, використання іншої особи, а також використання машин, механізмів, сил природи або тварин.
бездіяльність - пасивна поведінка. Невиконання особою своїх професіональних та інших обов'язків.
Об'єктивна сторона злочину - це зовнішній акт суспільно небез-печного зазіхання на об'єкт, що охороняється кримінальним правом. Об'єктивну сторону складають:
" суспільно небезпечне діяння;
" злочинні наслідки;
" причинний зв'язок між діянням і злочинними наслідками;
" засіб, місце, час, знаряддя й обстановка вчинення злочину.
Всі ці елементи об'єктивної сторони злочину мають значення:
1. для встановлення наявності складу злочину як підстави кри-мінальної відповідальності;
2. для правильної кваліфікації вчиненого;
3. для призначення справедливого покарання.
Об'єктивна сторона злочину - важлива передумова кримінальної відповідальності, це своєрідний фундамент кримінальної відповідальнос-ті, без якого вона взагалі не існує. Це головний критерій в оцінці намірів і цілей злочинця, в оцінці його суб'єктивної сторони.
1. ПОНЯТТЯ ОБ'ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ ЗЛОЧИНУ І ЇЇ ЗНАЧЕН-НЯ
Об'єктивну сторону злочину утворюють:
1. Ознаки, що є компонентами самої злочинної діяльності і безпо-середньо характеризують її зовнішній прояв:
" суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність);
" суспільно небезпечні наслідки (злочинний результат);
" причинний зв'язок між суспільно небезпечним діянням і суспільно небезпечними наслідками;
" спосіб, знаряддя і засоби, місце, час і обстановка вчинення зло-чину.
2. Ознаки, що характеризують сукупність умов, за яких вчиняється діяння:
" місце, час, обстановка вчинення злочину або їх своєрідне поєднання - ситуація.
Об'єктивна сторона злочину - важлива передумова кримінальної відповідальності. Кримінальне право України визнає злочином не самі по собі ідеї або думки людини, реалізація яких становить небезпеку для особистості, товариства і держави, а лише суспільно небезпечне діяння, що порушує кримінально-правові норми (ст.1,3,7 і ін. ст. КК України). Об'єктивна сторона злочину - своєрідна основа кримінальної відповідальності, без якої вона взагалі не існує.
Об'єктивна сторона злочину є тому головним критерієм в оцінці намірів і цілей злочинця, в оцінці його суб'єктивної сторони. Відповідно до цього при розслідуванні або судовому розгляді кримінальної справи в першу чергу встановлюється об'єктивна сторона злочину, робиться висновок про наміри, мотиви і цілі особи, що учинила суспільно-небезпечне діяння, яке заборонено кримінальним законом. Без ознак об'єктивної сторони питання про суб'єктивну сторону не виникає, тому що остання існує тільки в зв'язку з першою. Таким чином, створюється бар'єр для проникнення сваволі і суб'єктивізму в діяльність суду і про-курорсько-слідчих органів. Це служить серйозною гарантією дотриман-ня законності при відправленні правосуддя по кримінальних справах.
Важливість об'єктивної сторони злочину для кримінальної відповідальності, у тому, що саме цей елемент складу злочину є фунда-ментом усієї конструкції складу злочину і кримінальної відповідальності, свідчить той факт, що в диспозиціях статей Особливої частини КК України частіше всього вказуються саме ознаки об'єктивної сторони злочину. Наприклад, у кримінальному законі завжди вказуються ознаки суспільно небезпечного діяння, без них неможлива жодна диспозиція якийсь статті Особливої частини, часто вказуються в кримінальному законі й інші ознаки об'єктивної сторони. Важливо відзначити, що не усі вони мають однакове кримінально-правове значення. Обов'язковим для всіх складів злочинів є суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність).
Між суспільно небезпечним діянням і суспільно небезпечним наслідком існує причинний зв'язок.
2. СУСПІЛЬНЕ НЕБЕЗПЕЧНЕ ДІЯННЯ (ДІЯ АБО БЕЗДІЯЛЬ-НІСТЬ) ЇХ ФОРМИ Й ОЗНАКИ.
Злочинне діяння (дія або бездіяльність) є найважливішою озна-кою об'єктивної сторони, тому що саме воно виступає стрижнем об'єкти-вної сторони в цілому і її окремих ознаках. Діяння може мати форму дії або бездіяльності (ст. 7. КК України).
З фізичної сторони дія характеризується активним поводженням людини. Воно завжди виявляється в фізичних зусиллях , але не зводить-ся лише до них, тому що звичайно включає не одне а декілька фізичних рухів (наприклад, постріл вбивці з пістолета включає ряд рухів, пов'яза-них із прицілюванням і натисканням на спусковий гачок пістолета). Але головною для злочинної дії є не фізична, а соціальна характеристика, у якості якої виступає його суспільна небезпека. Суспільно небезпечною є дія, яка заподіює шкоду об'єктам, що охороняються законом, або ста-вить їх під безпосередню погрозу заподіяння шкоди. Якщо дія не є сус-пільно небезпечною, то вона не може бути визнана злочинною і не може спричиняти кримінальної відповідальності.
Відповідно до ст. 7 КК України "не є злочином дія або бездія-льність, що хоч формально і містить ознаки будь-якого діяння, передба-ченого кримінальним законом, але через малозначність не являє суспі-льної небезпеки".
Щоб мати кримінально-правовий характер, дія повинна бути обов'язково вольовою. Не має кримінально-правового характеру акти-вне поводження людини, допущене їм під впливом непереборного фізич-ного примуса з боку іншої особи або інших осіб. Під ним розуміється фізичний

 
 

Цікаве

Загрузка...