WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Обвинувальний висновок. Поняття та основні риси - Реферат

Обвинувальний висновок. Поняття та основні риси - Реферат

зроблених в описовій частині висновку; переконатися в наявності у справі відповідних процесуальних актів і часу їх складення, встановлюватимісцезнаходження свідків, потерпілих, обвинувачених, експертів; перевірити, чи було вжито слідчим заходів для відшкодування заподіяної злочином матеріальної шкоди; з"ясувати, як вирішено питання про подальшу долю речових доказів тощо.
СТРУКТУРА ОБВИНУВАЛЬНОГО ВИСНОВКУ
Питання про структуру обвинувального висновку в теорії процесу є дискусійним. Кримінально-процесуальний кодекс України виділяє в документі лише дві частини: описову та резолютивну (ст 223 КПК України). Водночас, практика зумовила наявність вступної частини . По аналогії з детально описаною в процесуальному законі структурою судового вироку, сюди відносять настпні відомості:
" хто склав документ;
" статті кримінального закону, за якими обвинуваченого притягується до відповідальності;
" загальний виклад обставин, які стали підставою для порушення справи;
" час і місце складення висновку.
Крім того, висловлено думку про виділення в обвинувальному висновку так званої заключної частини , відрізняючи її від резолютивної. Сюди в якості приклада відноситься підпис укладача документа. Однак, слід наголосити, що кримінальний закон не виділяє такої частини навіть у судовому вироку, який є підсумковим документом центральної стадії кримінального процесу. Характеризуючи структуру обвинувального висновку, на нашу думку, необхідно згадати і про додатки до нього - документи більш технічного характеру (довідки про рух справи, про судовівитрати, про речові докази, про цивільний позов, а також список осіб, що підлягають виклику до суду.
Зміст обвинувального висновку викладається в описовій та резолютивній частинах. В описовій частині викладаються обставини справи, які встановлено на попередньому слідстві, ознаки вчиненого кожним з обвинувачених діяння, докази, відомості про потерпілого, показання обвинувачених по суті пред"явленого обвинувачення, доводи, наведені ним у свій захист і результати їх перевірки, обставини, які обтяжують чи пом"якшують відповідальність.
Описова частина є центральним, складною і найбільш трудомісткою частиною обвинувального висновку. Починаєтсья вона з викладення всіх вчинених діянь, щодо яких є підстави вважати що це злочини, їх юридичної оцінки; після цього викладаються окремі епізоди в певному порядку (хронолічному чи системному)
Резолютивна частина передбачає наведення даних про особу обвинуваченого, коротко викладаєтсья суть пред"явленого обвинувачення із зазначенням інкримінованої статті кримінального закону.
ВИМОГИ ДО ОБВИНУВАЛЬНОГО ВИСНОВКУ
Обвинувальний висновок має відповідати як загально-правовим засадам (наприклад, законність) так і суто кримінально-процесуальним вимогам, які, певною мірою виходять як із загальних рис, перелічених вище (підписання компетентною особою - слідчим), так і продиктовані метою кримінального процесу: всі злочинці мають бути притягнуті до відповідальності і жоден невинуватий не має бути покараний. Серед них можна виділити як принципи кримінального процесу, так і інші вимоги, характерні для всіх видів правозастосовувальної діяльності. Ще один конституційний принцип, властивий даному елементу стадії попереднього розслідування, це, по-перше, законність. Вимога нормативного характеру , яка зобов"язує слідчого неухильно і точно виконувати вимоги Конституції України та законодавства . При цьому слід передбачити, що при цьому діє не принцип "дозволено, все, що не заборонено", а "тільки те, що передбачено законом", інакше неодмінно запанує сваволя владних державних органів і посадових осіб, які ведуть процес . Інший конституційний принцип - принцип з"ясування істини, згідно з яким слідчий зобов"язаний висвітлити і дати оцінку обставинам справи в обвинувальноиму висновку повно, всебічно і об"єктивно. Принцип презумпції невинуватості знаходить своє відображення в обвинувальному висновку в тому, що в резолютивна частина не може грунтуватись на доказах, одержавних незаконним шляхом, а також на припущеннях.
Далі розглянемо властиві обвинувальному висновку принципи кримінального процесу. Обгрунтованість полягає у відповідності самого висновку фактичним обставинам справи. Своєчасність випливає з ч.1. ст.114 КПК, відповідно до якої слідчий відповідає за законність і своєчасність прийнятих рішень про спрямування розслідування по справі. На думку деяких процесуалістів , зміст цієї вимоги полягає не лише у складенні висновку в найкоротші строки, але негайне його направлення разом із справою до суду. Крім законодавчо закріплених принципів, правова сфера професійної діяльності слідчого зумовлює також вимоги до мови та стилю написання обвинувального висновку: це визначеність, грамотність, логічність, належну культуру оформлення.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Тертишник В.Н. Уголовный процесс, Харьков, 1997
2. Питерцев С.К. Составление обвинительного заключения.-Ташкент, 1988
3. Гришин Ю.А. Окончание досудебного следствия с составлением обвинительного заключения: проблемы и пути реформирования.-Луганск.
4. Мариупольський Л.А., Статкус В.Ф., Тульчина В.С. Обвинительное заключение в советском уголовном процессе.-М.,1969.
5. Михеєнко М.М. Проблеми розвитку кримінального процесу в Україні: вибрані твори. - К: Юрінком Інтер, 1999 - стор. 220.

 
 

Цікаве

Загрузка...