WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Необережність як форма вини - Курсова робота

Необережність як форма вини - Курсова робота

необережності, що відрізняє її як від умислу, так і від невинного здійснення суспільно небезпечного діяння (казусу), є відсутність усвідомлення суспільно небезпечного характеру, діяння, що скоюється при наявності обов'язку і можливості такого усвідомлення, автор вважає за можливе ввести її в законодавчу формулу злочинної необережності.
З цієї точки зору автор вважає прийнятним визначення злочинної необережності запропоноване П.С. Дагелем: "Злочин визнається здійсненим з необережності, якщо особа, що його скоїла, була зобов'язана та мала можливість усвідомлювати суспільно небезпечний характер своєї дії або бездіяльності, передбачала можливість настання її суспільно небезпечних наслідків, але легковажно розраховувала на їх відвернення, або не передбачала можливості настання таких наслідків, хоча повинна була і могла їх передбачити".
?
Список використаної літератури
Нормативна база та судова практика
1. Конституція України.// Конституція України.- Київ: Юрінформ, 1997. - 20 с.
2. Кримінальний кодекс України.- Київ: Юрінком, 1995. - 150 с.
3. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 02.07.1976 р. "Про питання, що виникли в судовій практиці в справах про знищення та пошкодження державного і колективного майна шляхом підпалу або внаслідок порушення правил пожежної безпеки" // Система Internet. Сервер Верховної Ради України.
4. Постанова Пленуму Верховного Суду України №7 "Про практику застосування судами України законодавства у справах про транспортні злочини" від 24.12.1982р. // Система Internet. Сервер ВРУ.
5. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про судову практику в справах про злочини проти життя і здоров'я людини" від 01.04.1994 р.// Система Internet. Сервер ВРУ.
6. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про судову практику у справах про згвалтування та інші статеві злочини" від 27.03.1992 р. // Система Internet. Сервер ВРУ.
7. Постанова Пленуму Верховного Суду України " Про судову практику в справах про контрабанду та порушення митних правил" від 26.02.1999 р.// Система Internet. Сервер ВРУ.
8. Справа Т. // Бюлетень Верховного Суду УРСР. - 1962. - №4. - С. 40-42.
9. Справа П. // Радянське право. - 1970. - №9. - С. 105.
10. Справа Р. // Бюллетень Верховного Суду УРСР. - 1971. - №4. - С. 19 -21.
11. Справа Ж. // Бюлетень Верховного Суду УРСР. - 1972. - №6 - С.27.
12. Справа І. / Практика Верховного Суду України у кримінальних справах. - Київ: Парламентське видання, 1995. - С.150-151.
13. Справа А. / Коментар судової практики з кримінальних справ. - Одеса: Поліграф, 1992. - С. 42-43.
14. Справа Х. і К. / Практика судів України у кримінальних справах. - Київ: "Юрінком", 1993. - С.131-133.
15. Справа № 1-185 1998р. від 10.04.98р. / Архів Чернівецького обласного суду за 1998 р.
16. Справа № 11-9 1999р. від 12.01.99 р. / Архів Чернівецького обласного суду за 1999 р.
17. Справа № 11-20 1999р. від 19.01.99 р. / Архів Чернівецького обласного суду за 1999 р.
18. Справа № 11-30 1999р. від 26.01.99р. / Архів Чернівецького обласного суду за 1999 р.
19. Справа № 11-32 1999 р. від 26.01.99 р. / Архів Чернівецького обласного суду за 1999 р.
Підручники
20. Гринберг М.С. Преступления против общественной безопасности. - Свердловск: Средне-Уральское книжное издательство, 1974. - 156 с.
21. Кириченко В.Ф. Уголовное право. Часть Общая. - Москва: Юридическая литература, 1966.- 387 с.
22. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. (Під ред. Ковальського В.С.). - Київ: Юрінком, 1994. - 799 с.
23. Пионтковский А.А. Курс советского уголовного права. т.2. - Москва: Юридическая литература, 1970.- 567 с.
24. Рарог А.И. Общая теория вины в уголовном праве. - Москва: ВЮЗИ. - 1980. - 200 с.
25. Советское уголовное право. (под общей ред. Владимирова В.А.). - Москва: Юридическая литература, 1990. - 216 с.
26. Чернишова Н.В., Володько М.В., Хазін М.А. Кримінальне право України. - Київ: Наукова думка, 1995. - 455 с.
Наукові праці, статті, монографії
27. Базунов А. Т. Ограничение косвеного умысла от преступной самонадеяности. // СЮ. - 1973. - №5. - С.5-7.
28. Гарбуза А.Д. Смешаная форма вины по советскому уголовному праву. Автореферат. // Киев: КГУ, 1982 - 60 с.
29. Гринберг М.С. Ответственность за преступную неосторожность при действии производственного коллектива. // Советское государство и право. - 1979. - №8. - С. 51-58.
30. Гринберг М.С. Преступная самонадеяность. // Правоведение - 1976. -№3. - С.68-74.
31. Гринберг М.С. Умысел и неосторожность. // Вопросы правоведения. - 1970. - №5. - С.94-107.
32. Дагель П.С. Неосторожность. Уголовно-правовые и криминологические проблемы. - Москва: Юридическая литература, 1977. - 146 с.
33. Дагель П.С. Причины неосторожных преступлений в СССР. // Советское государство и право. - 1973. -№3. - С.44-56.
34. Дагель П.С., Котов Д.П. Субъективная сторона преступления и её установление.- Воронеж, 1974.- 179с.
35. Дудник Н.А. Цена неосторожности. - Москва: Юридическая литература, 1985. - 110 с.
36. Кадар М.М. Неосторожная вина и ответственность за преступления, совершённые по неосторожности. / Вопросы уголовного права стран народной демократии. - Москва: Госюриздат, 1963. - С.256-258.
37. Квашис В.Є. Научно-технический прогресс и ответственность за неосторожность. - Москва: Юридичес-кая литература, 1975. - 235 с.
38. Кудрявцев В.В. Правовая наука и актуальные вопросы социалистической законности. // Коммунист .- 1976.- №2.- С. 87-88.
39. Лютов К.И. Профессиональная неосторожность в уголовном праве Народной Республики Болгария. - София: София, 1958. - 108 c.
40. Санталов А.И. Разграничение умысла и неосторожности. // Правоведение. - 1958. - №3. - 169 с.
41. Светлов А.Я. Ответственность за должностные преступления. - Киев: Наукова думка, 1978. - 302 с.
42. Серебрякова В.А. Изучение причин неосторожных преступлений против личности. // Советское государство и право. - 1967. - №7. -С.45-57.
43. Угрехелидзе М.Г. Уголовная ответственность за неосторожность. // Совеское государство и право. - 1970 .-№12. - С.109-112.
44. Чельцов М. А. Спорные вопросы учения о преступлении. // Социалистическая законность. - 1947. - №4. - С.9.
45. Черняк С.Ю. "Случай" разоряет Украину. // Киевские ведомости.-1996.-№ 51.- С.10-11.
46. Шаргородский М.Д. Научный прогрес и уголовное право.// "Советское государство и право".- 1969.- №12.- С.88-95.
47. Шевченко Я.М., Барило Т.С. Радянський закон про відповідальність неповнолітніх. - Київ: Наукова думка, 1972. - 102с.
48. Янович О.В. Состав преступления. Автореферат. - Казанский государственный университет, 1996.- 34 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...