WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Множинність злочинів - Курсова робота

Множинність злочинів - Курсова робота

- як за термінологією, так і за юридичним змістом. Це, наприклад, вчинення ''кількох злочинів", вчинення злочину "повторно", вчинення злочину "особою, яка раніше вчинила злочин", - усього понад десять найменувань для позначення різних проявів множинності злочинів використовується в КК України. На жаль, при цьому нерідко порушується одне з основних правил законодавчої техніки - однакові за змістом поняття мають позначатися в законодавстві однаковими термінами. Таке порушення створює додаткові труднощі при систематизації різних проявів множинності злочинів у кримінальному праві. [ 8. c.26]
2.2. Проблеми систематизації проявів множинності.
Традиційно ця проблема вирішується шляхом поділу окремих проявів множинності злочинів на форми або на види. При цьому окремими формами чи видами, як правило, називаються сукупність злочинів, повторність злочинів і рецидив злочинів. У навчальній літературі останніх років пропонується і більш складний варіант класифікації окремих проявів множинності злочинів: на форми - повторність злочинів (включаючи рецидив) та ідеальну сукупність злочинів; на форми - ідеальну сукупність злочинів і повторність злочинів, яка, в свою чергу, поділяється на юридичні види множинності злочинів.
Очевидно, що з'ясування реального теоретичного та практичного значення наведених спроб систематизації окремих проявів множинності злочинів потребує вирішення ряду більш конкретних питань, зокрема:
1) за якими ознаками (підставами) розрізняються окремі прояви множинності злочинів у чинному кримінальному законодавстві України та теорії кримінального права;
2) чи можна за цими ознаками провести послідовну логічно витриману їх класифікацію;
3) яким чином систематизація різних проявів множинності злочинів може вплинути на вдосконалення кримінального законодавства і поліпшення практики його застосування. [ 6. c.150]
У загальних рисах відповідь на ці питання зводиться до такого:
1. В якості окремих ознак (підстав), за якими розрізняються окремі прояви множинності злочинів, виступають такі обставини:
а) одним чи кількома діяннями вчинені злочини, що утворюють множинність; якщо злочини вчинені кількома діяннями - час вчинення злочинів;
б) які вчинялися злочини - тотожні, однорідні чи різні; якщо вчинялися тотожні злочини, чи мали вони один і той самий юридичний склад, чи їх склади були різними;
в) чи мала особа судимість за попередні злочини на час вчинення наступного; якщо мала, то яке покарання їй було призначено; чи відбувала вона призначене покарання; якщо відбувала, то чи відбула його повністю на час вчинення наступного злочину.
Виділяючи зазначені ознаки, важливо підкреслити таку їх суттєву особливість: оскільки вони мають різний характер і зміст, окремі прояви множинності злочинів можуть включати одночасно кілька таких ознак. Так, у ст. 185 КК передбачена крадіжка вчинена повторно, а у примітці до цієї статті вказано що повторним у статтях 185, 186 та 189-191 визнається злочин, вчинений особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених цими статтями або статтями 187, 262 цього кодексу. [ 1. c.84]
Це означає, що поняттям "повторно" охоплюються як випадки вчинення тотожних, так і однорідних злочинів. Для наявності повторності також не має значення, чи мала особа судимість за раніше вчинений злочин, чи засуджується за вчинені нею злочини вперше.
З іншого боку, серед наведених ознак є такі, які виключають одна одну. Очевидно, що в окремі прояви множинності злочинів такі ознаки одночасно включатися не можуть. Так, не може бути повторності злочинів, якщо вони вчинені одним діянням.
2. Наведені вище особливості безпосередньо впливають на вирішення питання про можливість класифікації окремих проявів множинності злочинів, передбачених в чинному кримінальному законодавстві України. Якщо дотримуватися загальноприйнятих правил формальної логіки щодо поділу понять, то здійснити таку класифікацію в принципі неможливо. Основною причиною такого стану речей є те, що згадані правила поділу понять "порушує" саме кримінальне законодавство. При цьому найбільш характерними є два "порушення". Перше - закон виділяє ("класифікує") різні прояви множинності злочинів не за однією, а за кількома ознаками (підставами) одночасно. Друге - в конкретних статтях під одним терміном чи формулюванням нерідко "об'єднуються" кілька різних проявів множинності злочинів.
Чому ж закон допускає такі "порушення", і наскільки вони виправдані? Очевидно, тому, що закон пов'язує з конкретними проявами множинності злочинів певні кримінально-правові наслідки. В одному випадку такі наслідки поширюються на окремий прояв множинності злочинів, у іншому - кілька у принципі різних проявів множинності злочинів тягнуть однакові наслідки. При цьому в більшості випадків такий підхід є цілком обґрунтованим і в соціологічному, і в аксіологічному, і в суто правовому плані. Отже, "порушення" правил поділу понять при відображенні різних проявів множинності злочинів на рівні кримінального законодавства є, по суті, запрограмованими і в цілому виправданими.
Такий висновок, однак, не може бути поширений на наведені вище спроби класифікувати різні прояви множинності злочинів з теоретичної точки зору. У такому разі правила поділу понять мають бути дотримані. Вони ж в кожному із запропонованих варіантів класифікації тою чи іншою мірою порушуються. Так, традиційний поділ множинності злочинів на такі види, як сукупність, повторність і рецидив, є некоректним хоча б тому, що сукупність (реальна) і повторність не виключають одна одну. Наприклад, якщо особа вчинила два злочини - спочатку крадіжку без обтяжуючих обставин, а потім грабіж - у її діях одночасно мають місце і сукупність злочинів, і їх повторність. Отже, називати сукупність і повторність видами множинності злочинів, очевидно, неправильно.
2.3. Мета систематизації різних проявів множинності злочинів.
Не можуть бути визнані коректними і спроби поділити прояви множинності злочинів спочатку на форми - ідеальну сукупність і повторність, а потім останню - на види, зокрема, на повторність у вузькому розумінні та рецидив. При такій "класифікації" один із видів сукупності злочинів - ідеальна сукупність - стає окремою формою множинності злочинів, а інший вид сукупності злочинів - реальна сукупність - взагалі "випадає" з класифікації. Є в запропонованих "класифікаціях" також інші порушення загальноприйнятих правил поділу понять.
Таким чином, при характеристиці різних проявів множинності злочинів мова має йти не про їх класифікацію, а лише про певну систематизацію.
Систематизація різних проявів множинності злочинів, зокрема, передбачає: узагальнення окремих проявів множинності злочинів за найбільш суттєвими в кримінально-правовому плані ознаками; виділеннянайбільш типових форм (а не видів) множинності злочинів. [ 9. с215]
Юридичну характеристику кожної з виділених форм множинності злочинів; це, зокрема, передбачає: розкриття основних юридичних ознак відповідної форми множинності злочинів; розгляд основних способів їх відображення в законодавстві;

 
 

Цікаве

Загрузка...