WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Множинність злочинів - Курсова робота

Множинність злочинів - Курсова робота


Курсова робота
Множинність злочинів
Зміст
Вступ
Розділ I. Множинність злочинів....................................................................8
1.1. Поняття множинності злочинів.........................................................8
1.2. Юридична характеристика множинності злочинів.........................9
Розділ II. Систематизація множинності злочинів....................................13
2.1. Обставини за якими розрізняють окремі прояви множинності злочинів..................................................................................................................13
2.2. Проблеми систематизації проявів множинності....................................13
2.3. Мета систематизації різних проявів множинності злочинів.................16
Розділ III. Сукупність злочинів - одна з найпоширеніших форм множинності.........................................................................................................18
3.1. Основні поняття та специфічні ознаки сукупності злочинів................18
3.2. Відображення сукупності злочинів у чинному кримінальному законодавстві.........................................................................................................19
3.3. Кримінально-правове значення сукупності злочинів при її кваліфікації............................................................................................................23
Розділ IV. Повторність злочинів.................................................................25
4.1. Поняття повторності.................................................................................25
4.2. Види повторності злочинів.......................................................................27
4.3. Кваліфікація повторності злочинів.........................................................29
4.4. Відмежування повторності від суміжних понять.................................30
Розділ V. Рецидив злочинів..........................................................................32
5.1. Суть рецидиву та основні ознаки............................................................32
5.2. Відображення рецидиву в нормах кримінального законодавства....36
5.3. Значення рецидиву в кримінально-правовій практиці та його кваліфікація.............................................................................................................40
Висновки
Список використаних джерел
Вступ
Ми обрали дану тему для дослідження перш за все тому що з огляду на високий ступінь суспільної небезпечності повторності, сукупності і рецидиву злочинів вони все таки є ще мало дослідженими в сучасній науковій літературі. Крім того, у багатьох статтях Особливої частини КК повторність і рецидив злочинів визначаються як кваліфікуючі ознаки окремих складів, що тягнуть за собою при їх встановленні більш суворе покарання. У зв'язку з цим можна наголосити на тих загальних властиво-стях множинності, що визначають її соціальну характеристику.
Що б в повній мірі дослідити дане питання перш за все ми повинні дати визначення поняття множинність злочинів - це різновид суспільно небезпечної поведінки однієї і тієї самої особи, що у поєднанні з іншими фактичними обставинами утворює два або більше окремих фактичних складів злочинів, кожний із яких, відіграючи роль самостійної фактичної підстави кримінальної відповідальності, тою чи іншою мірою впливає на її обсяг чи зміст. Після роз'яснення основного поняття ми повинні розглянути ті питання по даній темі які в повній мірі розкривають його і дають загальне уявлення про розглядувану нами тему. Перш за все потрібно визначити зміст поняття "множинності" та дати юридичну характеристику злочинів даного виду. У загальній формі множинність злочинів може бути визначена як вчинення особою двох або більше злочинів, кожний із яких певною мірою впливає на "сукупну" кримінальну відповідальність цієї особи. Поняття множинності злочинів охоплює суспільно не безпечну поведінку однієї і тієї самої особи. Це може бути одне діяння, ряд послідовних і взаємопов'язаних діянь чи кілька окремих діянь, що вчиняються в різний час і нічим, крім суб'єкта, не пов'язані між собою.
В другому розділі нашої роботи ми висвітлимо питання що стосується систематизація множинності злочинів дане питання є актуальним тому що конкретні прояви множинності злочинів у кримінальному законі досить різноманітні - як за термінологією, так і за юридичним змістом. Це, наприклад, вчинення ''кількох злочинів", вчинення злочину "повторно", вчинення злочину "особою, яка раніше вчинила злочин", - усього понад десять найменувань для позначення різних проявів множинності злочинів використовується в КК України. Мета систематизації різних проявів множинності злочинів, зокрема, передбачає: узагальнення окремих проявів множинності злочинів за найбільш суттєвими в кримінально-правовому плані ознаками; виділення найбільш типових форм (а не видів) множинності злочинів.
В наступних розділах ми розглянемо конкретно такі види множинності злочинів: сукупність злочинів відповідно до ст.. 33 КК сукупністю злочинів визнається вчинення особою двох або більше злочинів, передбачених різними статтями або частинами однієї статті Особливої частини КК, за жоден з яких її не було засуджено. Повторність злочинів це визначення яке подається в у частині 1 ст. 32 вказується, що повторністю злочинів визнається вчинення двох або більше злочинів, передбачених тією ж статтею або частиною статті Особливої частини КК. Рецидивом називають вчинення нового умисного злочину особою, яка мала судимість за умисний злочин (ст.. 34 КК). Оскільки рецидив - це повторність злочинів, пов'язана з засудженням за попередній злочин, йому, насамперед, властиві ознаки, характерні для повторності. А тому зважаючи на їхню важливість ми постараємось кожному з яких приділимо достатньо уваги і визначити їхню кваліфікацію.
Опрацьовуючи матеріал ми посилатимемось на літературні джерела самого різноманітного типу перш за все звернемось до думки видатних науковців таких як Кондратьєв Я.Ю., Бажанова М.І., Сташиса В.В., Тація В.Я., Навроцький В.О.. Особливу увагу приділимо аналізу кримінального закону, теоретичного і практичного матеріалу, намагатимемось використати матеріали Пленуму Верховного Суду України хоча потрібно заздалегідь зауважити що в основному дані матеріали будуть стосуватися старого Кримінального Кодексу, також намагатимемось використати матеріали судової і слідчої практики а також міжнародні нормативні акти, що стосуються проблем кримінального права.
Дана робота передбачає можливість доведення своєї власної точки зору по даному питання адже у зв'язку з прийняттям нового Кримінального Кодексу у науковій літературі по даному предмету змінилось багато визначень основних термінів науки кримінального права.
Крім того в кодексі з'явилось багато нових понять які раніше не були висвітлені в науці кримінального права.А тому у нас є реальна можливість спираючись на думку видатних науковців скласти власну про проблематику

 
 

Цікаве

Загрузка...