WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Механізм правового регулювання - Реферат

Механізм правового регулювання - Реферат

оподаткування", ні у жодному з подальших доповнень до цього закону. Через їх відсутність сталися помилки і прорахунки у тих податкових прорахунки які відбулися у новітній історії України;
- досягти ефективності податкового адміністрування, поєднавши інтереси держави та пітників податків.
Сьогодні центральне місце у розв'язанні проблем податкової політики займають суто практичні завдання .разом з тим досягнення якісно нового рівня оподаткування можливе лише за умови належної теоретичної основи. Оцінюючи кроки, здійснені у цьому напрямку, стає очевидним, що багато втрачено саме від неадекватності рівнів практичного та наукового забезпечення проблем оподаткування. Логічно, що у період розробки і прийняття Податкового кодексу слід максимально наблизити потреби і можливості реалізації фундаментальних надбань теорії щодо побудови податкової системи.
З цією метою у податковому кодексі необхідно відпрацювати головні теоретичні положення щодо визначень податкової системи, податку, збору, платежу, платника податків. Недостатньо відпрацьовані вони здатні стати перешкодою при вирішенні практичних проблем. До стратегічних моментів слід віднести і необхідність класифікації податків за певними критеріями. Сьогодні це лише їх детальний перелік, що призводило до необґрунтованої зміни назви окремих з них та їх структури. Аналогічного уточнення потребує і визначення принципів побудови податкової системи, адже податкова система (як і будь-яка система взагалі), є, насамперед, сукупністю принципів, покладених в основу певного вчення. Набутий досвід реформування системи оподаткування за період розбудови суверенної держави переконує, що у практиці не керувались достатньою мірою цим положенням. Досить проаналізувати перелік принципів які заклались у кожній нові редакції основоположному закону в галузі оподаткуванні "Про систему оподаткування". Кількісне зростання цихпринципів без органічного поєднання з механізмом функціонування окремих податків та системи в цілому не здатне забезпечити ефективність податкового реформування.
Вкрай важливо у податковому кодекс відпрацювати положення, що дозволяють посилити значення податкової системи як інструменту ефективного управління на макро- та мікрорівнях. Досвід господарювання переконує, що управління ефективністю за допомогою податків не менш важливе, ніж формування та підтримка оптимальної їх частки. Виробництво повинно відтворювати податки у всезростаючому обсязі. Нажаль, цей аспект вдосконалення податкових відносин практично не знаходить відображення у відповідних нормативно-правових актах. Податки залишаються нейтральними до виконання стимулюючої розвиток економіки функції. Сформувати систему стійких стимулів для виробників завдання більш складне, ніж автоматичне зниження податкових ставок, однак більш перспективних. Звідси один з ключових аспектів методологічного підходу до проблеми реформування оподаткування в Україні - це врахування багатовимірності функціонального призначення складових податкової системи, а також їх взаємодії та взаємопов'язаного впливу на економіку.
Зважаючи на вищевикладене, слід констатувати, що сьогодні у податковій сфері є суттєві можливості, які потрібно максимально використати для удосконалення податкової політики з тим, щоб при мінімальних затратах податкових надходжень у бюджет досягти і пом'якшення протиріч у податкових відносинах, і зростання податкової бази.
ВИСНОВКИ
Як уже зазначалось, правове регулювання це дія права на суспільні відносини за допомогою певних юридичних засобів, через систему яких і забезпечується розвиток цих відносин у рамках і напрямках, визначених нормами права. Сукупність правових засобів, за допомогою яких поведінка суб'єктів суспільних відносин приводиться у відповідність до вимог її дозволів, що містяться у нормах права, називається механізмом правового регулювання суспільних відносин.
З визначення поняття механізму правового регулювання видно, що це явище є комплексне, складовими елементами якого є:
1. Норми права - основа механізму правового регулювання. Адже саме з юридичних норм, їх змісту починається правовий вплив на соціальні відносини. Якість правового регулювання залежить від того, на скільки норми права вірно враховують закономірності суспільних відносин, що регулюються, наскільки високий рівень загальної і правової культури законодавчого корпусу. З цього випливає, що безпосереднім чинником виникнення правових норм є правотворча діяльність держави, що полягає у прийняття, зміні або відміні певних правових норм.
2. Правові відносини - це суспільні відносини, які відбуваються у межах визначених нормами права. Норма права, регламентуючи суспільні відносини, надає їм юридичної форми, його учасники стають суб'єктами права, які пов'язані суб'єктивними правами та юридичними обов'язками. Відтак правові відносини можна уявити як форму, в якій визначена в правовій нормі модель поведінки суб'єктів набуває свого реального буття. Водночас реалізація правових приписів, здійснення прав і обов'язків, що виходять з норми права, може відбуватися і поза рамками правових відносин.
3. Акти реалізації прав і обов'язків - це дії суб'єктів щодо здійснення приписів правових норм. Реалізація прав і обов'язків може відбуватися як у межах певних правовідносин, так і в окремих актах. Звідси випливає, що існує низка явищ, які на всіх його етапах суттєво впливають на процес правового регулювання суспільних відносин. До таких явищ можна віднести: законність, правосвідомість, правова культура.
Взагалі процес правового регулювання це досить складне і довготривале явище. Воно має декілька стадій:
o Правова регламентація суспільних відносин - це стадія, на якій проходить розробка юридичних норм як загальнообов'язкових правил поведінки.
o Виникнення суб'єктивних прав і юридичних обов'язків - це стан переходу від загальних приписів правових норм до конкретної моделі поведінки конкретних суб'єктів.
o Реалізація являється фактичним використанням суб'єктивних прав і юридичних обов'язків. Крім цього слід зазначити, що в процесі правового регулювання можлива, але не обов'язкова стадія застосування норм права, яка виявляється у виданні державне владного акта, що забезпечує виникнення, зміну або припинення правових відносин.
З вище викладеного випливає, що механізм правового регулювання є взята в єдності система правових засобів, способів і форм, за допомогою яких нормативність права переходить в упорядкованість суспільних відносин, задовольняються інтереси суб'єктів права, встановлюється і забезпечується правопорядок, тобто належне в праві стає сущим.

 
 

Цікаве

Загрузка...