WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Механізм правового регулювання - Реферат

Механізм правового регулювання - Реферат

упорядкованості.
Важливо, щоб несприятливі наслідки від правових рішень були більші, чим можлива вигода одержувана правопорушником в результаті неправомірних дій, що необхідно робити, зрозуміло в оптимальних режимах.
Для того щоб правові стимули і правові обмеження були ефективними правотворчий орган повинен модифікувати їх систему з врахуванням зміни різних факторів (в першу чергу економічних і соціальних). Важливо законодавцю враховувати і часове застаріння даних юридичних інструментів. Так, матеріальне заохочення, якщо воно лишається на одному і тому ж рівні, то з часо втрачає своє стимулююче навантаження.
Необхідно знати і те, що правові стимули і правові обмеження мають не тільки "світлі сторони" (наприклад, заохочення, стимулюючи одну дію, одночасно позитивно обмежує інші, а покарання, обмежуючи одні, одночасно негативно стимулює інші), які приносять деякий небажаний ефект, але і "тіньові" сторони з небажаним ефектом (негативний результат). Так матеріальна заінтересованість без належного поєднання з матеріальною може не тільки стимулювати добросовісне і чесне відношення до праці але і при деяких умовах підштовхувати людей на вчинки, що протирічять інтересам суспільства, законам. Сучасна дійсність, що характеризується регіональним егоїзмом, зростанням економічної злочинності яскраво підтверджує це.
Разом з цим зустрічаються правові норми з прямою і зворотною мотивацією. Це означає, що в деяких випадках заборони, замість стримуючих мотивів можуть викликати поштовх до конфліктної поведінки.
Однак данні небажанні ефектине можуть поставити під сумнів необхідність самих правостимулюючих і правообмежуючих засобів. Мистецтво законодавця зводиться до того, щоб максимально мінімізувати подібні негативні результати.
Виходячи з вище вказаного слід зазначити , що серед численних причин руйнівних процесів, що відбуваються в Україні, та шляхів їх подолання , основні вбачають у сфері оподаткуванні . І хоча неварто вважати податки універсальним засобом усунення всіх хиб та прорахунків у здійсненні економічної політики, конструктивна податкова діяльність, безумовно, - один з найефективніших інструментів державного регулювання економіки. Від її а зваженості та досконалості суттєвою мірою залежить результативність заходів щодо подолання затяжної, системної кризи.
Створення вітчизняної податкової системи було поставлене у ряд невідкладних завдань процесами ринкової трансформації економіки України. За роки незалежності здійсненні необхідні заходи в цьому напрямку. Сьогодні існує певна правова база для наповнення бюджету податковими джерелами, контролю за їх надходженнями та використанням. За своїм складом сформована податкова система відповідає стандартам, властивим економікам з ринковими методами господарювання.
Водночас вітчизняна податкова система не склалася як єдиний організм, у якому узгоджені всі функції підсистеми. Загальна оцінка сучасного стану оподаткування в Україні дозволяє виділити найбільш характерні риси, що вказують на недосконалість діючою податкової системи. Насамперед, це спадаюча можливість акумулювати законодавчо встановлений обсяг податкових надходжень. Звідси - невирішеність податковою системою покладених на нею фіскальних завдань. Кількість та якість державних послуг, що відображають виконання державою її основних функцій, потребують суттєвих покращень.
Ці суперечливі тенденції, які характеризують сучасний стан системи оподаткування, породжені об'єктивними та суб'єктивними факторами.
Об'єктивні фактори пов'язані з реальним станом системи економічних відносин. Відсутність глибоких перетворень у відносинах власності, сферах виробництвах, демонополізації, банкрутств, а також неузгодженість різних напрямків фінансово-економічної політики.
До ряду факторів суб'єктивного походження, тих, які безпосередньо пов'язані з рішеннями, діями різних органів рівнів державної влади, необхідно віднести незадовільну передбачуваність законодавства та інших заходів у здійснені податкових реформувань, недооцінку факторів системності, відсутність послідовності в реалізації обраного курсу, а також чіткого протистояння тиску окремих лобістських та зацікавлених груп.
В цілому перелічені фактори підривають дохідну базу бюджету, обумовлюють різке послаблення його здатності до забезпечення функцій держави, перешкоджають економічному зростанню, і податкова система об'єктивно не в змозі здійснити класичні для ринкової економіки регулюючі впливи. Звідси слід зробити принциповий висновок цілісно сформувати та реалізувати програму заходів щодо вирішення найважливіших проблем, що нині стоять перед податковою системою в Україні можливо за рахунок здійснення конкретних заходів, спрямованих не тільки на вдосконалення складових податкової системи, а що не менш важливо - на виконанню ряду передумов які справлять важливий вплив на ефективність податкових реформувань.
Сьогодні розв'язання накопичених у податковій сфері протиріч більшою мірою пов'язується з розробкою Податкового кодексу. Перспективність такого підходу очевидна. У практиці багатьох країн податковий кодекс використовується як інструмент реалізації податкової політики, здатний забезпечити комплексний підхід до вирішення проблем податкового права. Однак досягти необхідної ефективності можливо за умов, коли податковий кодекс не просто об'єднає діючі закони та нормативні акти, але й ліквідує проблеми, що заважають рухатися вперед. Це відбудеться, коли шляхи розв'язання таких проблем будуть концентруватися, по-перше, на грунті виваженої стратегії податкових перетворень, а по-друге - найтіснішим чином пов'яжуть особливості сучасного, перехідного стану економічного розвитку з фундаментальними набутками економічної теорії.
Оцінка набутого досвіду виразно ілюструє одну з ключових причин того, що майже десятирічний період реформувань вітчизняної податкової системи не дав бажаного результату вона пов'язана з тим, що прийняті рішення стосовно подолання кризових явищ у податковій сфері приховували у собі прорахунки стратегічного характеру. Саме тому прийняттю Податкового кодексу, з яким пов'язуються очікування щодо втілення прогресивної законодавчої податкової стратегії, повинна передувати розробка та ухвалення Концепції Податкового кодексу, які поєднав би реформування у бюджетно-податковій сфері з економічним розвитком держави в цілому.
З огляду на це, при розробці концепції Податкового кодексу принципово важливо:
- виходити із стратегії економічного розвитку, яка б чітко висвітлювала місце та значення держави у цих процесах;
- окреслити ціль податкового реформування, які не були сформовані ні у базовому Законі "Про систему

 
 

Цікаве

Загрузка...