WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Механізм правового регулювання - Реферат

Механізм правового регулювання - Реферат

суб'єкту право на одержання тих або інших благ.
2. Зобов'язання - це юридичне закріплена необхідність певної поведінки в тих чи інших умовах, обставинах. Наприклад, покладення обов'язку забезпечення обвинуваченому права на захист, обов'язок своєчасного виконання договірних зобов'язань.
3. Заборона - це юридична необхідність утримуватись від певної поведінки. Це необхідний, важливий засіб забезпечення організованості суспільних відносин, охорони прав і законних інтересів громадян, громадських організацій, суспільства у цілому, створення "бар'єра" для небажаної, соціальнешкідливої поведінки. Для юридичних заборон характерна фіксуюча функція і тому з юридичного боку заборони знаходять вираз у юридичних зобов'язаннях пасивного змісту. Таким чином, заборона в праві - це юридичний обов'язок. Своєрідність змісту заборон, що виражаються у пасивній поведінці, тобто відсутності дій тих чи інших осіб по відношенню до певних питань ставить заборони в особливе становище. Це передумовлює особливості багатьох юридичних засобів і механізмів, зокрема їх гарантію за допомогою юридичної відповідальності, їх реалізацію в особливій формі - у формі додержання. Заборони в праві несуть заряд юридичної відповідальності - кримінальної, адміністративної, цивільної. Як приклади заборони можуть бути положення норм права про заборону пропаганди війни, національної чи расової переваги одних народів над іншими. Норми Особливої частини Кримінального кодексу також фактично є заборонами, адже, встановлюючи відповідальність за певні дії, вони тим самим їх забороняють.
Наведені засоби так чи інакше пов'язані з суб'єктивними правами. Причому, у випадку дозволу суб'єктивне право (включаючи право вимоги) складає самий зміст цього засобу правового регулювання, тоді як у випадку зобов'язання чи дозволу право вимоги належить іншим особам, його зміст полягає у тому, щоб забезпечити виконання активного (зобов'язуючого) чи пасивного (забороняючого) юридичного обов'язку.
Засоби правового регулювання (дозвіл, зобов'язання, заборона) з найбільшою ефективністю досягають своєї мети лише в тісному взаємозв'язку. Так, дозвіл суб'єкту певної поведінки буде реальним лише за наявності обов'язків інших суб'єктів задовольняти потреби, які в цьому зв'язку виникли в уповноваженого суб'єкта. Крім засобу правового регулювання визначають і його типи, під якими розуміють особливості загального порядку регулювання того, на чому базується правове регулювання в даному конкретному випадку: - дозволу чи заборони. Відповідно до цього існують такі випадки правового регулювання:
o Загальний дозвіл - це тип правового регулювання, який базується на своєрідній презумпції дозволу виконувати ті чи інші дії. Виняток становлять випадки прямої заборони законом тих або інших дій. Отже, цей тип правового регулювання виходить з формули: дозволено все, окрім того, що прямо заборонено законом.
o Звільнення від заборони - це тип правового регулювання, основу якого складає загальна заборона певних видів дій, але при цьому формулюється конкретне звільнення від неї, тобто робиться виняток із загальної заборони. В цьому типі правового регулювання реалізується принцип: заборонено все, за винятком того, що прямо дозволено законом.
Вступ
Україна ставши на шлях розвитку та становлення дійсно суверенної і незалежної країни , неухильно орієнтуючись на визнані світовою спільнотою демократичні та гуманістичні за своїм змістом і спрямованістю між народні стандарти, приступила до формування державних інституцій, місцевого самоврядування, системи національного права . Конституція України, прийнята 28 червня 1996 р., визначає Україну як суверенну і не залежну, демократичну соціальну, правову державу . Основними принципами такої держави об'єктивно виступають верховенство. Права, першочергова соціальна цінність прав і свобод людини і громадянина. Саме тому ст . З Конституція України підкреслює, що "Людина , її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави . Держава відповідає перед людиною за свою діяльність . Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави". Частина ж перша ст. 8 Основного Закону нашої держави проголошує : " В Україні визнається і діє принцип верховенства права" .
Конституційне закріплення такого підходу до людини і громадянина та права вимагає організації і здійснення діяльності держави , її органів і посадових осіб у повній відповідності з правовими настановами . Ці ж вимоги мають бути орієнтирами й у повсякденному житі кожного громадянина.
1. Поняття механізму правового регулювання . Загальні та специфічні ознаки права як регулятора суспільних відносин
1.1.Поняття правового регулювання
Держава забезпечує життєдіяльність суспільства як системи шляхом використання влади, а право - шляхом нормативного регулювання . З самого початку воно покликане бути стабілізуючим та примирюючим фактором дякуючи заключним у ньому принципам свободи та справедливості.
Правове регулювання - це здійснюване державою при допомозі права і сукупності правових засобів у порядкування соціальних відносин ,їх юридичне закріплення, охорона і розвиток.
Ознаки правового регулювання:
1. Правове регулювання - різновид соціального регулювання;
2. За допомогою правого регулювання відносини між суб'єктами набувають певної правої форми , що з самого початку носить державне - владний характер, тобто в юридичних нормах держава вказує міру можливої і належної поведінки;
3. Правове регулювання має конкретний характер, так як завжди пов'язане з реальними відносинами;
4. Правове регулювання має цілеспрямований характер - направлене на задоволення законних інтересів суб'єктів права;
5. Правове регулювання гарантує доведення норм право до їх виконання;
6. Правове регулювання здійснюється за допомогою правових засобів, які забезпечують його ефективність.
Правовий вплив - це взятий в єдності і багатоманітності весь процес впливу права на громадське життя, на свідомість і поведінку людей за допомогою як правових, так і не правових засобів .
Правовий вплив на людину здійснюється по двом каналам:
1) Інформаційний - за допомогою правових норм до учасників доводиться позиція держави про дозволену, належну або заборонену поведінку;
2) Цінносно - орієнтаційно - за допомогою права здійснюється засвоєння суспільством його цінностей напрацьованих людством і спадково пере ходячих з покоління в покоління.
Правовий вплив багато в чому зводиться до

 
 

Цікаве

Загрузка...