WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Механізм держави - Курсова робота

Механізм держави - Курсова робота

суверенітет, територіальну цілісність України, додержання прав і свобод людини і громадянина. Крім цього, статус глави держави передбачає здійснення Президентом країни об'єднуючої функції щодо діяльності окремих гілок державної влади, виконання Президентом ролі арбітра між органами законодавчої і виконавчої влади у разі того чи іншого непорозуміння між ними. Не можна не сказати й про те, що Президент України за своєю посадою уособлює державу як головне політичне об'єднання суспільства.
Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади. Він відповідальний перед Президентом України та підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, що встановлені Конституцією України. До складу Кабінету Міністрів України входять Прем'єр-міністр України, який призначається Президентом України за згодою більше ніж половини конституційного складу Верховної Ради України, Перший віце-прем'єр-міністр, три віце-прем'єр-міністри і міністри.
Персональний склад Кабінету Міністрів України призначається Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України.
Органами державної виконавчої влади в областях та районах є відповідні державні адміністрації. На місцях діють також як органи місцевого самоврядування, що представляють інтереси відповідних територіальних громад, сільські, селищні, міські, а також районні та обласні ради. В Автономній Республіці Крим центральними органами державної влади є Верховна Рада і Рада Міністрів Автономної Республіки Крим.
Судову владу в Україні здійснюють Верховний Суд України, вищі суди спеціалізованих судів, апеляційні та місцеві суди, спеціалізовані суди.
Особлива роль у системі судової влади України належить Конституційному Суду, який є єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні, що вирішує питання провідповідність законів та інших правових актів Конституції України і дає офіційне тлумачення Конституції України та законів України.
Важливе місце у механізмі Української держави займають органи прокуратури, систему яких очолює Генеральний прокурор України. Згідно з Конституцією України прокуратура виконує такі завдання:
а) підтримує державне обвинувачення у суді;
б) у випадках, визначених законом, представляє інтереси громадянина або держави в суді;
в) здійснює нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;
г) здійснює нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян, права, вимагають глибокого знання і розуміння не тільки змісту приписів чинного законодавства, але й основних принципів, ідей, закономірностей та напрямів розвитку основоположних державно-правових явищ.
8. Державна податкова адміністрація України як механізм держави
У своїй повсякденній діяльності , жодна держава не може існувати без органу який може і повинен збирати податки - як фізичних так і юридичних осіб, бо нам всім відомо , що найбільшу частину надходжень до державного бюджету кожної країни становлять податки. В сучасній Україні такий апарат державного механізму збирання податків наявний, і наділений необхідними повноваженнями. Це державна податкова служба України/ ДПСУ/. до системи державної податкової служби належать: Державна податкова адміністрація України, державні податкові адміністрації у місті Київ та Севастополь окремо/ об ласті, районі.
У складі органів державної податкової служби знаходяться відповідні спеціальні підрозділи по боротьбі з податковими правопорушеннями / податкова міліція/.
Державна податкова адміністрація України залежно від кіль кості платників податків та інших місцевих/ умов може утворювати міжрайонні, об'єднані державні податкові Інспекції та у їх складі відповідні підрозділи міліції. Державна податкова адміністрація України е центральним органом виконавчої влади. Державні податкові адміністрації з Автономній Республіці Крим, областях, містах Києва та Севастополя/ Крим них - районах об'єднані міжрайонні та об'єднані державні податкові Інспекції підпорядковуються відповідним державним податковим адміністраціям в автономній республіці Крим, областях містах Києві та Севастополі .
Органи державної податкової адміністрації України координують свою діяльність з фінансовими органами, і органами державного казначейства України, органами служби безпеки , внутрішніх справ, прокуратури , статистики , державними митно та контрольне ревізійною службами, іншими контролюючими органа ми, банками, а також з іншими податковими службами інших держав.
Державна податкова адміністрація України, державні податком ві адміністрації України в містах , областях та районах, в автономній Республіці Крим е юридичними особами, мають печатку із зображення гербу України та своїм найменуванням , інші печатки і штампи, відповідно рахунки в банках, відповідні бланки. Тобто це є великий механізм який здатний виконувати свої функції по всій території України та автономній Республіці Крим .
ВИСНОВОК.
Такі основні характеристики державної влади.
Узагальнюючи, можна сказати, що в основі організації і діяльності держави лежить принцип поділу влади: законодавчої, виконавчої і судової. Кожна влада здійснює свої строго обкреслені функції, і разом вони стримують і врівноважують один одного, забезпечуючи тим самим гарантію проти порушення демократичних норм і зловживання владою. А крім того, самі громадяни через загальну виборчу систему мають можливість контролювати влади й у разі потреби коректувати їхні дії.
Державна влада в правовій державі підзаконна. її підзаконність доповнюється визнанням за окремою особистістю невід'ємних і недоторканних прав, що передують самій державі. Недоторканість особи забезпечується законом.
Правова держава має ряд спільних і об'єднуючих усіх членів цивільного товариства правових основ, що по своїй суті носять надкласовий і загальнолюдський характер.
Отже, державна влада забезпечує:
1. Верховенство закону в усіх сферах громадського життя.
2. Реальність прав особистості, створення умов для її вільного розвитку.
3. Взаємну відповідальність держави й особистості
4. Міцний режим законності і стабільності правового порядку.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Гусарєв С. Д., Колодій А. М. Основи держави і права. Навч. посібник. К.: Юрінформ, 1995 р.
2. Колодій А. М., Копєйчиков В, В. Теорія держави і права (Навч. посібник). К.: Юрінформ, 1995 р.
3. Котюк В. О. Основи держави і права (Навч. посібник). К.: Вентурі, 1995 р.
4. Михаленко О. Р. Основи держави і права (правознавство). К.; Феміна, 1995 р.

 
 

Цікаве

Загрузка...