WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Механізм держави, як система державних організацій - Курсова робота

Механізм держави, як система державних організацій - Курсова робота

комерційній організації, що чи постійно змінно виконує організаційно-розпорядницькі й ін функції, зв'язані з владним впливом на підлеглих здійсненням юридично значимих дій, спрямованих на породження, чи зміну припинення правовідносин.
Ознаки державної посадової особи:
1) виконує функції публічного характеру;
2) юридично наділений державно-владними повноваженнями;
3) має право видавати правові акти, обов'язкові для інших осіб (підлеглих і/чи не підлеглих по службі);
4) виступає носієм і представником державної влади;
5) може бути притягнутий до підвищеної юридичної відповідальності.
У Законі України "Про звертання громадян" від 02.10.1996 р. закріплене право громадян на оскарження дій посадових осіб державних органів і громадських організацій. У ст. 55 Конституції України підкреслено, що кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, чи дій бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.
Класифікація посадових осіб держави може бути різної.
Категорії посадових осіб у залежності від їхнього статусу:
1. Не державні службовці, що займають державні посади і володіють владні-розпорядницькі повноваження у відношенні осіб, не підлеглих по службі (представники влади). Це - вищі посадові особи (суддя, прокурор і ін.). Їхній статус визначається Конституцією й іншими законами;
2. Державні що служать, тобто особи, що знаходяться на службі в державних органах і їхньому апараті. Вони діють відповідно до Закону України "Про державну службу", іншими законами про організацію і діяльність окремих державних органів;
3. Керівні посади, що займають, в органах керування державних органів і організацій (глави міністерств, відомств і
ін.);
4. Маючи виборчий мандат (депутати, Президент).
Посадовими особами в комерційних організаціях (господарчих товариствах) України не можуть бути:
o члени виборних органів громадських організацій
o військовослужбовці;
o посадові особи органів прокуратури, суду, служб: державної безпеки, внутрішніх справ, арбітражного державного нотаріату;
o посадові особи органів державної влади керування, покликані здійснювати контроль над діяльністю комерційних організацій.
Вищою посадовою особою в Україні є Президент.
3.6 Державна податкова адміністрація України як механізм держави
У своїй повсякденній діяльності , жодна держава не може існувати без органу який може і повинен збирати податки - як фізичних так і юридичних осіб, бо нам всім відомо , що найбільшу частину надходжень до державного бюджету кожної країни становлять податки. В сучасній Україні такий апарат державного механізму збирання податків наявний, і наділений необхідними повноваженнями. Це державна податкова служба України/ ДПСУ/. до системи державної податкової служби належать: Державна податкова адміністрація України, державні податкові адміністрації у місті Київ та Севастополь окремо/ об ласті, районі.
У складі органів державної податкової служби знаходяться відповідні спеціальні підрозділи по боротьбі з податковими правопорушеннями / податкова міліція/.
Державна податкова адміністрація України залежно від кіль кості платників податків та інших місцевих/ умов може утворювати міжрайонні, об'єднані державні податкові Інспекції та у їх складі відповідні підрозділи міліції. Державна податкова адміністрація України е центральним органом виконавчої влади. Державні податкові адміністрації з Автономній Республіці Крим, областях, містах Києва та Севастополя/ Крим них - районах об'єднані міжрайонні та об'єднані державні податкові Інспекції підпорядковуються відповідним державним податковим адміністраціям в автономній республіці Крим, областях містах Києві та Севастополі .
Органи державної податкової адміністрації України координують свою діяльність з фінансовими органами, і органами державного казначейства України, органами служби безпеки , внутрішніх справ, прокуратури , статистики , державними митно та контрольне ревізійною службами, іншими контролюючими органа ми, банками, а також з іншими податковими службами інших держав.
Державна податкова адміністрація України, державні податком ві адміністрації України в містах , областях та районах, в автономній Республіці Крим е юридичними особами, мають печатку із зображення гербу України та своїм найменуванням , інші печатки і штампи, відповідно рахунки в банках, відповідні бланки. Тобто це є великий механізм який здатний виконувати свої функції по всій території України та автономній Республіці Крим.
Висновки
Отже, виконавши курсову роботу, було з'ясовано, що механізм держави це система всіх державних організацій, що здійснюють її завдання і реалізують функції. Були з'ясовано які організації підпадають під категорію державних.
В другому розділі даної роботи було розглянуто, яка роль у механізмі держави відведена апарату держави, що входить в апарат. Апарат держави - це система всіх державних органів, що організують здійснення завдань, виконання відповідних її функцій у межах своєї компетенції.
У третьому розділі був розглянутий орган держави, його види. Орган держави це структурований і організований чи державою безпосередньо народом колектив державних службовців (чи депутатів Рад), що наділена державними владними повноваженнями.
Також було з'ясовано, що в Україні державна влада представлена трьома галузями: законодавчої, виконавчої і судовий. Було розглянуто, які органи входять у кожну з цих галузей.
В останньому пункті третього розділу було розглянуте місце і компетенція органів внутрішніх справ у реалізації механізму держави як представника виконавчої галузі влади.
Список використаних джерел
1. Конституція України.К:. 1996 -
2. Закон України "Про звертання громадян" К1995
3. Закон України "Про державну службу" К:. 1998
4. "Кодекс честі працівника органів внутрішніх справ" К: 1994
5. Конституційне право України. Під ред. В.Ф. Погорелка. - К., 1999
6. Загальна теорія держави і права. Під ред. В.В. Копейчикова. - К., 1997
7. Основи держави і права. Під ред. А.М. Колодія й А.Ю. Олейника. -К., 1997
8. Рабинович П.М. Основи загальної теорії права і держави. - К., 1994
9. Скакун Теорія держави і права - X., 2000
10. Теорія держави і права. Під ред. В.В. Копейчикова. - К., 199
11. Комаров С. А. Общая теория государства й права: Учебник. - 4-е изд., переобработаное и дополненое.- М.: Юрайт, 1998.-416с.
12. Теория государства й права. Курс лекций / Под ред. Н.И.Матузова й А.В.Малько.-М.: Юрист, 1997.-672 с.
13. Загальна теорія держави і права / За ред. Академіка АПрН України, доктора юридичних наук, професора В.В.Копєйчикова.-К.: Юрінком, 1997.-320с.

 
 

Цікаве

Загрузка...