WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Механізм держави, як система державних організацій - Курсова робота

Механізм держави, як система державних організацій - Курсова робота

- складаються з декількох педінститутів, що у свою чергу можуть бути інститутами для спадного дроблення (інститут форми держави включає педінститути: форми правління, форми пристрою, форми режиму; інститут державного суверенітету: повнота і верховенство усередині, незалежність і рівноправність зовні; інститутпредставника держави на місцях: губернатор, префект і ін.). Види інститутів держави по пріоритетності положення.
- основні (напр., інститут державної влади);
- що примикають - приналежні першим (напр., інститут державного суверенітету, інститут представника держави на місцях).
Види інститутів держави за принципом "поділу влади": інститути законодавчої влади (парламент, референдум і ін.) інститути виконавчої влади (монарх, президент, уряд, виконавчі органи влади на місцях і ін.);
інститути судової влади (звичайні суди, надзвичайні суди, спеціальні суди, судова відповідальність, судовий контроль і ін.).
Інститути держави змінюються в ході історичного розвитку. Деякі інститути зникають (інститут абсолютної монархії), інші з'являються (участь громадян у керуванні державою). Специфічні інститути існують мусульманських країнах (маджиліс - порядок звертання до правителя члена мусульманської громади), в Ізраїлі (кібуци особлива форма місцевого самоврядування) і ін.
2.2. Принципи організації і діяльності державного апарата
Для державного апарата вимагаються спеціально підготовлені кадри чиновників-керівників, що володіють необхідною кваліфікацією і професіоналізмом. Шар люді зайнятих на роботі в апараті держави, визначають як бюрократію (бюрократ - грец. столоначальник). Даний термін використовують і для негативної характеристики таких проявів у діяльності державного апарата, як формалізм, тяганина, кар'єризм, прагнення до особистої вигоди, корумпованість, байдужість до людей і їх нестатків.
Щоб перебороти негативні явища, використовуються демократичні методи і стиль роботи, ціла система спеціально розроблених, реально діючих мір і механізмів, покликаних приборкати, стримати бюрократизацію. Ефективні такі міри, як заміщення посадових посад по конкурс переклад управлінського апарата на роботу з контракту, позбавлення державних службовців права брати участь у комерційній діяльності, але одночасне встановлення для них високого рівня заробітної плати (соціально-правова захищеність), що забезпечує зацікавленість у чесній службі. Управлінський апарат повинний бути інструментом орган влади, обраних і контрольованих народом.
Для підвищення ефективності і якості функціонування державного апарата необхідно, щоб в основі організації і діяльності знаходилася система принципів.
Принципи організації і діяльності державного апарата - відправні початки, незаперечні вимоги, пропоновані до формування і функціонування державних органів.
Основні принципи організації і діяльності державного апарата.
1) пріоритет прав і воль людини;
2) єдність і поділ влади;
3) верховенство права - виражається, наприклад, у праві оскарження в суді рішень державних органів, відшкодуванні шкоди, заподіяного їхніми незаконними діями;
4) законність;
5) ієрархічність - підпорядкованість по вертикалі;
6) організаційно-правова зв'язаність діяльності державних органів і посадових осіб;
7) сполучення виборності і призначаємості;
8) демократизм методів і стилю роботи;
9) змінюваність;
10) сполучення колегіальності і єдиноначальності;
11) гласність і облік суспільної думки;
12) професійна компетентність;
13) економічність, програмування, науковість;
14) право рівного доступу до державної служби.
3. Органи держави України.
3.1. Види органів держави. Поділ влади як принцип організації роботи державного апарата
Державні органи, що мають владні повноваження, можуть бути розділені по різних підставах:
- По способі утворення:
виборні (представницькі органи);
призначувані (напр., органи прокуратури, виконавчо-розпорядницькі органи);
наслідувані (спадкоємний монарх).
- За часом функціонування:
- постійні - створюються без обмеження терміну дії;
- тимчасові - створюються для досягнення короткострокових цілей.
- По території дії:
- загальні (загальфедеральні у федеративній державі) - поширюються на всю територію держави;
- суб'єктів федерації - у федеративній державі);
місцеві - діють в адміністративно-територіальних одиницях;
- По характері компетенції:
- органи загальної компетенції - уряд;
- органи спеціальної компетенції - міністерства і т.п.
- Один по одному здійснення компетенції:
- колегіальні - парламент (Верховна Рада);
- єдиноначальні - президент.
- По правових формах діяльності:
- правотворчі;
- правозастосувальні;
- правоохоронні;
- контрольно-наглядові;
- установчі.
- За принципом "поділу влади":
- законодавчі;
- виконавчі;
- судові.
- По характері і змісту діяльності:
- законодавчі (парламент);
- виконавчі (уряд);
- правоохоронні (міліція, органи безпеки);
- судові (суди - вищі і місцеві);
- контрольно-наглядові (прокуратура, державні інспекції).
Підрозділом держави є його глава (президент у республіці, монарх у конституційній монархії). Президент в Україні не віднесений Конституцією до посадових осіб виконавчої влади. Він вважається вищою посадовою особою держави. Фактично він є і главою держави і главою виконавчої влади. Дане фактичне положення має потребу в конституційному закріпленні.
Принцип поділу влади на законодавчу, виконавчу, судову має давню історію і традиційно зв'язується з ім'ям французького вченого Ш.Л. Монтеск'є (1689- 1755). Особливість його поглядів на "три влади" полягає в тому, що кожна з них з'являлася самостійної і незалежний. Тим самим виключалася узурпація влади якою-небудь чи особою окремим органом держави. Вже в підході до принципу поділу влади Монтеск'є містилися початки стримування їхній один одним, що пізніше в США при створенні Конституції 1787 р. було названо системою "утримань і противаг".
У вітчизняній історії ще задовго до Ш.Л.Монтеск'є були спроби ("Пакти і Конституції" Пилипа Орлика, 1710 р.) створити конституційний проект незалежної України з урахуванням принципу поділу влади, їхньої єдності і взаємодії: законодавча влада - обирає Генеральна Рада; виконавча влада - гетьман, генеральна старшина й обрані представники від кожного полку; судова влада. "Пакти і Конституції" Ф. Орлика, написані під впливом західноєвропейського парламентаризму, заклали основні принципи республіканської форми державного правління.
Принцип поділу влади включає систему вимог:
1) розподіл функцій і повноважень (компетенції) між державними органами відповідно до вимог поділу праці;
2) закріплення визначеної самостійності кожного органа

 
 

Цікаве

Загрузка...